Artikkelit | 22.5.2024

Helsingin uudet päiväkotirakennukset vastaavat kasvavan kaupungin tilatarpeisiin

– turvalliset, terveelliset ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt tukevat käyttäjien hyvinvointia.

Kutomokujan päiväkoti, Helsinki

Käräjätuvantien ja Kutomokujan päiväkotirakennukset ovat nousseet harjaansa Helsingissä ja työt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Helsingin kaupunki vuokraa tilat 20 vuodeksi Hoivatiloilta, joka huolehtii kiinteistöistä ja niissä toimivien asiakkaiden tarpeista pitkäjänteisesti. Laadukkaat tilat tukevat pedagogiikkaa ja tärkeää on myös lasten oikeuksien toteutuminen, sanoo Helsingin apulaispormestari Johanna Laisaari.

Vuosi sitten kesäkuussa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina aloittanut Johanna Laisaari oli tehtävän puolesta ensimmäisissä harjannostajaisissaan. Hänen mukaansa on upeaa, että sekä Torpparinmäkeen että Pitäjänmäkeen saadaan lisää tiloja kasvatuksen ja koulutuksen palveluille.

– Lisätiloja todella tarvitaan, koska molemmilla alueilla nykyiset tilat eivät riitä alueiden kasvaviin asukasmääriin ja palvelutarpeisiin, Laisaari sanoi.

Käräjätuvantien ja Kutomokujan tulevia päiväkotirakennuksia Laisaari luonnehtii monimuotoisiksi ja muunneltaviksi, mikä mahdollistaa käytön myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muihin palveluihin.

“Lisäksi piha-alueet tarjoavat monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet myös alueilla asuville lapsiperheille.”

Varhaiskasvatuksessa tilojen merkitys käyttäjille on keskeinen. Laadukkaat tilat tukevat pedagogiikkaa ja tärkeää on myös lasten oikeuksien toteutuminen, sanoo Laisaari. Käräjätuvantielle ja Kutomokujalle on rakentumassa turvalliset, terveelliset ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat käyttäjien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

– Tietenkin on myös veto- ja pitovoimatekijä, että meillä on sellaiset varhaiskasvatustilat, joissa työntekijät ja lapset viihtyvät, kertoi Laisaari.

Käräjätuvantie päiväkoti, Helsinki

Helsinki toteuttaa tiloja vuokramallilla myös jatkossa

Käräjätuvantien ja Kutomokujan uudet päiväkotirakennukset toteutetaan vuokramallilla, jossa Helsingin kaupunki vuokraa tilat Hoivatiloilta 20 vuodeksi. Molemmissa hankkeissa tavoitteena ovat pitkäaikaiskestävät ja energiatehokkaat rakennukset – Helsingin tilojen toteuttamiselle asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Vastuullisena omistajana ja vuokranantajana Hoivatilat huolehtii kiinteistöistä ja niissä toimivien asiakkaiden tarpeista pitkäjänteisesti.

Apulaispormestari Johanna Laisaari sanoo, että hänen korvaansa vuokramalli kuulostaa järkevältä ja hyvältä, Helsingin linjausten mukaiselta. Vuokramalli muun muassa antaa joustavuutta kaupungin tila- ja palveluverkon yhteensovittamiseen.

“Myös jatkossa tulemme toteuttamaan tiloja vuokramallilla Helsingin omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Esimerkiksi tilanteessa, jossa tilatarpeeseen ei ole mahdollista osoittaa kaupungin omia tiloja. Tai jos olemassa olevien tilojen perusparantaminen tai uudisrakennushanke ei ole kokonaistaloudellisesti tai tilatarpeen keston perusteella perusteltua.”

Hoivatilojen hankekehityksestä ja asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Vikman taustoitti harjannostajaistilaisuudessa, että Hoivatilat keskittyy toiminnassaan isoihin kaupunkeihin sekä kasvukeskuksiin. Hänen mukaansa Hoivatilat on 15 toimintavuotensa aikana ryhtynyt noin 300 hankkeeseen ja tällä hetkellä yhtiön omistuksessa on noin 230 valmista kiinteistöä. Vuosittain yhtiö on investoinut noin 100 miljoonaa euroa uusiin hankkeisiin.

Jussi Vikman kiitti Helsinkiä vuosien aikana syventyneestä yhteistyöstä ja mahdollisuudesta toteuttaa useita hankkeita kaupungille. Vikman nosti esiin myös Helsingin tärkeän roolin toimialan kehittäjänä.

Jussi Vikman oli äskettäin mukana alan asiantuntijoista koostuneessa Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunnassa, joka loi vuokramallin hankkeiden toteuttamista varten RT-ohjekortin sekä RT-sopimusasiakirjakokonaisuuden. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön tilat -palveluiden hankeyksikön päällikkö Jarmo Raveala.

– Nyt kunnat ja kaupungit voivat hankkia esimerkiksi päiväkoteja ja koulutiloja entistä sujuvammin vuokramallilla, sanoo Vikman.

Hoivatilojen asiakkuusjohtaja Jussi Vikman ja Helsingin apulaispormestari Johanna Laisaari Käräjätuvantien ja Kutomokujan päiväkotien harjannostajaisissa.

– On myös Helsingin etu olla mukana yhteistyössä kehittämässä koko alan osaamista, kommentoi puolestaan Laisaari.

Tavoitteena kaikkien lasten Helsinki

Apulaispormestari Johanna Laisaari on ammatilliselta taustaltaan lapsioikeusjuristi, joka on työssään perehtynyt nimenomaan lapsen oikeuksiin ja lastensuojeluun. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli Sanna Marinin hallituksen aikana valtioneuvoston kansliassa tekemässä Suomeen kansallista lapsistrategiaa.

– Lapsistrategian keskeisenä tavoitteena on se, kuinka me edistämme lasten oikeuksia Suomessa. Että olisi kaikkien lasten Suomi”, Laisaari sanoo.

“Minulla on myös sellainen tavoite, että on kaikkien lasten Helsinki, on kaikkien lasten koulu ja kaikkien lasten päiväkoti. Haluamme huomioida jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oikeudet, myös erilaisten oppijoiden ja monenlaisten lasten”, hän täydentää.

Vuoden 2025 alussa Käräjätuvantiellä Torpparinmäessä avautuu uudet tilat 196 lapselle ja Kutomokujalla Pitäjänmäessä tilat 224:lle sekä suomen- että ruotsinkielisille lapsille. Tiloja tulee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä pienten lasten leikkipuistotoiminnan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön.

Johanna Laisaaren mukaan Helsinki haluaa edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia, kasvaa ja toteuttaa unelmiaan. Tärkeää on myös oppimisen tukeminen.

– Nyt Torpparinmäkeen ja Pitäjänmäkeen rakenteilla olevat tilat on suunniteltu nämä tavoitteet mielessä. Olen varma, että saamme hienot ja toimivat tilat lapsille ja henkilöstöllemme, Laisaari sanoo.

Edellinen Seuraava