Uutiset | 29.4.2021

Hoivatilat valittiin Suomen viidenneksi parhaaksi työpaikaksi

Hoivatilat on valittu Suomen viidenneksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -instituutin tutkimuksessa pienten organisaatioiden sarjassa. Tulos on seurausta usean vuoden tavoitteellisesta työstä tyytyväisen henkilöstön ja toimivan yrityskulttuurin luomiseksi. Suomen parhaat työpaikat 2021 julkistettiin eilen Great Place to Work Finlandin järjestämässä palkitsemistilaisuudessa.

Great Place to Work -mallin mukainen tutkimus on toteutettu Hoivatiloilla nyt kolmena peräkkäisenä vuonna. Jokaisena tutkimusvuotena tuloksena on ollut erinomainen Trust Index -luku. Kahtena viimeisimpänä tutkimusvuotena Trust Index -lukumme on ollut huikeat 96. Trust Index -luku kertoo, kuinka suuri osuus vastaajista pitää työpaikkaansa hyvänä tai erittäin hyvänä. Suomalaisen työelämän keskimääräinen Trust Index -luku on 56.

”Tunnistamme, että hyvä henkilöstökokemus johtaa hyvään asiakaskokemukseen. Olemme halunneet satsata henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin sekä rakentaneet yhdessä kannustavaa työyhteisöä. Olen ylpeä Hoivatilat-joukkueesta, jossa jokainen on oivaltanut yhdessä tekemisen merkityksen. Haluan kiittää henkilöstöämme onnistuneesta työstä ja panoksestanne hyvän työpaikan luomisessa. Olen todella iloinen saavuttamistamme tuloksista”, kertoo Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Eilen julkistettu listasijoitus perustuu viime vuoden elokuussa toteutettuun Great Place to Work -kyselyyn. Vastauksissa huomionarvoista oli muun muassa, että koronavuodesta huolimatta johdon lähestyttävyys oli vastausten mukaan parantunut. Johdolta on helppo kysyä ja vastaukset ovat selkeitä. Lisäksi henkilöstö koki, että johdolla on selkeä näkemys yrityksen suunnasta. Johtoa pidettiin luotettavana ja sanojensa mukaisena.

”Erityisen kiinnostavina tänä poikkeusvuonna koimme tutkimuksesta nousseet kehityksen kohteet. Haluamme huolehtia siitä, että haastavinakin aikoina voimme turvata laadukkaan työntekijäkokemuksen. Kehityskohteita löytyi tämän vuoden kyselyssä esimerkiksi työtehtävien jakamisessa ja koordinoinnissa. Näihin asioihin paneuduimme huolellisesti ja toteutimme syksyn aikana organisaatiomuutoksen, joka on tuonut selkeyttä tekemiseen”, toteaa Hoivatilojen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Riikka Säkkinen.

Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:

Riikka Säkkinen
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
p. 040 524 2768
riikka.sakkinen(a)hoivatilat.fi

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsia. Hoivatilat on osa Aedifica-konsernia. Aedifica on hoivakiinteistöjen omistamiseen erikoistunut yhtiö, jolla on toimintaa useissa Euroopan maissa. www.hoivatilat.fi

Edellinen Seuraava