Uutiset | 15.10.2020

Hoivatilat valittiin uuden päiväkodin ja kehitysvammaisten asumisyksikön toteuttajaksi Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungilla on syksyn aikana ollut haettavana Vaajakoskelta tontti yksityiselle päiväkodille sekä Haukkalasta tontti kehitysvammaisten asumisyksikölle. Hoivatilat jätti hakemuksen molemmista tonteista yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Hoivatilat toimii molempien kiinteistöhankkeiden rakennuttajana ja jää kiinteistöjen pitkäaikaiseksi vastuulliseksi omistajaksi.

Vaajakosken päiväkoti

Vaajakosken päiväkotitonttiin tuli hakemuksia hakuaikana viideltä eri palveluntuottajalta. Hoivatilojen yhteistyössä Musiikkipäiväkoti Priimi Oy:n kanssa ehdottama hirsirakenteinen ”Punapaula” valittiin uuden päiväkodin toteuttajaksi. Musiikkipäiväkoti Priimi on yksityinen varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja, jonka pedagogisena lähtökohtana on rytmikäs arki -toimintamalli eli musiikin, rytmin ja liikunnan yhdistäminen. 

Liikkuminen, tanssi ja musiikki kuuluvat kaikkien päiväkotimme lasten päivärytmiin, ja tulevaan päiväkotiin palkataan sekä musiikki- että tanssipedagogi kasvatushenkilöstön rinnalle, kertoo päiväkodinjohtaja Minna Muona 

Päiväkodin tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi, toiminnallisiksi ja avoimiksi liikkumisen ja musisoinnin tarpeisiin. Päiväkodin suunnittelusta vastaa Pave Arkkitehdit OyRakennusmateriaalina käytettävä hirsi toimii itsessään akustisena elementtinä. Muonan mukaan on mahdollista, että tilava liikuntasali tanssipeileineen olisi myös alueen muiden toimijoiden käytettävissä iltaisin. 

Piha-alueen tasoerot, polut, metsämajat ja pihakenttä aktivoivat liikkumaan ja säilytettävä puusto vahvistaa lasten luontoyhteyttä. Toiminnassa hyödynnetään myös lähialueen luontoa ja retkeilymahdollisuuksia 

Kehitysvammaisten asumisyksikkö

Haukkalassa sijaitsevalle kehitysvammaisten asumisyksikön tontille tuli hakemuksia kuudelta eri palveluntuottajalta. Palveluntuottajaksi valittiin Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, joka haki tonttia yhteistyössä Hoivatilojen kanssa. 

Kehitysvammaiset tarvitsevat asumiseensa erilaisia yksilöllisiä tuki- ja ohjauspalveluita. Kilpailusuunnitelmassa tehostetun palveluasumisen ja tuetun asumisen asumisyksiköt muodostavat rauhallisine sisäpihoineen turvallisen asuinympäristön kehitysvammaisille asukkaille. Arkkitehtisuunnittelusta hankkeessa vastaa Arkkitehtitoimisto Avario Oy. Diakonissalaitokseen kuuluva Rinnekoti tulee toimimaan kehitysvammapalvelun operatiivisena toteuttajana. 

Suunnitelma vastaa kaupungin vammaispalveluiden tarvetta rakentaa ympärivuorokautisen asumisen lisäksi tukiasuntoja ja huomioi tulevan asiakasryhmän hyvin monipuolisesti, kertoo palvelupäällikkö Päivi Junnilainen. 

Asukkaiden palvelutarpeita on ajateltu sekä sisällä että ulkona. Piha-alue on viehättävä, viihtyisä, toiminnallinen ja turvallinen, ja siinä on helppo liikkua myös apuvälineillä. Läheisten on myös vaivatonta vierailla tiloissa. 

Green Care -teema toteutuu vuodenajasta riippumatta elämyksellisesti sekä sisällä että ulkona. Sisätilojen viherhuone on asukkaiden käytössä ympäri vuoden, ja pihan monipuoliset elementit vahvistavat ja rikastuttavat asukkaiden aistikokemuksia. 

– Pihalla on esimerkiksi vesiaihe, erivärisiä laattoja, marjapensaita, istutuslaatikoita ja talvipuutarha, jonka ainavihannat kasvit näkyvät rakennuksen ikkunoista, selventää Junnilainen. 

Jyväskylän kaupungin päätös on mieluisaa luettavaa. Kiitämme luottamuksesta ja ryhdymme valmistelemaan hankkeiden toteutusta Vaajakoskelle ja Haukkalaan. Koen, että onnistuimme molempien hankkeiden suunnitteluvaiheessa erittäin hyvin, mikä antaa hyvät lähtökohdat toteutukselle. Ydintoimintamme on toteuttaa parempia palveluympäristöjä yhdessä kumppaneiden kanssa ja näissäkin hankkeissa meillä on erittäin osaavat ja kokeneet kumppanit, kertoo Hoivatilat Oyj:n hankekehityksestä ja myynnistä vastaava asiakkuusjohtaja Jussi Vikman. 

Edellinen Seuraava