PALVELUKORTTELI ELÄVÖITTÄÄ ALUEEN ARKEA

Monimuotoinen Malminkartano

Helsingin Malminkartanoon, aivan alueen ytimeen, olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään valmistuu uusi palvelukortteli syksyllä Kohde on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen ja tähän saakka monipuolisin palvelukortteliratkaisu.

Norlandian ikäihmisten tehostetun ja kevyemmän palveluasumisen sekä Kehitysvammaisten palvelusäätiön palveluasuntojen lisäksi kortteliin valmistuvat päiväkoti 50 lapselle sekä koirien päiväkoti. Lisäksi kortteliin tulee yhteistiloja, aistipuutarha sekä deli-ravintola. Korttelin toimijat tarjoavat alueella kaivattuja palveluja siis muillekin kuin pihapiirin asukkaille – kyseessä on siis todellinen “yes in my front yard” -hanke!

Monimuotoista asumista ja palveluja koko alueelle

Parhaimmillaan Malminkartanon tyyppinen palvelukorttelihanke kohottaa alueen ekologista ja sosiaalista arvoa. Yhteisöllinen konsepti tuo yhteen niin korttelissa asuvat eri ihmisryhmät kuin alueen muut asukkaat ja madaltaa kynnystä erilaisten ihmisten jokapäiväiseen yhteiseen toimintaan. Palvelukortteli on viihtyisä ja turvallinen modernin kaupunkiyhteisön keskus täynnä elämää.

Kaupunkialueella palvelujen järjestäminen keskittyminä on logistisesti helpompaa sekä ympäristönäkökulmasta ekologisempaa. Korttelit ratkovat osaltaan näitä globaalien megatrendien haasteita viihtyisällä tavalla. Lisäksi kortteli tuo alueelle työpaikkoja – Malminkartanossakin työskentelee sen valmistuttua lähes sata ihmistä.

Hankekehityspäällikkö Olli Haapio Hoivatiloilta kiittelee Helsingin kaupunkia, joka oli hankkeessa aktiivisesti mukana ja mahdollisti kaivattujen palvelujen järjestämisen operaattorien tuottamana. Malminkartanossa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö tuottaa parempaa arkea ja synergiaetuja ainakin seuraavat 20 vuotta.

Lue lisää Malminkartanon palvelukorttelista