Artikkelit | 20.5.2021

Rakenteilla nykyaikaiset, turvalliset ja monikäyttöiset opetustilat

Espoon kristillinen koulu ja päiväkoti ovat toimineet väliaikaisissa tiloissa koko historiansa ajan, yli kaksikymmentä vuotta. Tilanne tulee mullistumaan hyvällä tavalla ensi vuodenvaihteessa, kun ensimmäiset juuri omaa toimintaa varten suunnitellut tilat saadaan käyttöön. Kumppanikseen toimintansa merkittävimpään hankkeeseen Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry valitsi Hoivatilat.

Uudet tilat toteutetaan vuokramallilla; sopimuksen kesto on 25 vuotta ja arvo noin 30 miljoonaa euroa. Matinkylään on nyt rakenteilla nykyaikaiset ja turvalliset koulu- ja päiväkotitilat noin 500 oppilaalle: perusopetusta järjestetään luokille 1–9, esiopetusta 6-vuotiaille ja varhaiskasvatusta 3– 5-vuotiaille. Lisäksi yhdistyksen ylläpitämä Taidekoulu Talentti järjestää tiloissa taideopetusta.  Koulutoiminnan ulkopuolella rakennus tulee palvelemaan monipuolisesti espoolaisten perheiden ja yhteisöjen harrastus- ja kokoontumispaikkana.

Omaa rakennuttamaan vai koulu palveluna?

Tarkoituksenmukaisista tiloista on kannatusyhdistyksessä haaveiltu ja erilaisia vaihtoehtoja tutkailtu koulun perustamisesta asti. Alkuvuodesta 2016 aloitettiin selvitykset mahdollisuudesta toteuttaa uudet tilat Espoon Matinkylään. Monien vaiheiden jälkeen, joulukuussa 2019, valittiin uuden koulurakennuksen toteuttajaksi julkisessa hankintamenettelyssä Hoivatilat. Kannatusyhdistyksessä tilahankkeen projektikoordinaattorina toimii Timo Kiiski, joka on ollut mukana uusien tilojen toteutuksessa alusta alkaen.

Kiiski kertoo, että hankkeen rahoitus- ja toteutusvaihtoehtoja analysoitiin kannatusyhdistyksessä huolella: puntarissa painottelivat tilojen omistaminen ja vuokraaminen. Oman kiinteistön rakennuttajaksi ryhtyminen todettiin yhdistykselle vaativaksi ja riskit suuriksi, koska rakennuttaminen vaatisi lisää osaamista ja resursseja koulun organisaatioon. Koulukiinteistö olisi pitänyt rakentaa vieraalla pääomalla ja lisäksi valmiin kiinteistön ylläpito olisi vaatinut paljon huomiota ja hallinnollisia lisävoimia – ja olisi vienyt huomiota pois yhdistyksen ydintoiminnoista.

Niinpä kannatusyhdistys valitsi hankintatavaksi vuokramallin ja pystyy näin jatkossakin keskittymään ja investoimaan ydintoimintaansa, laadukkaaseen opetukseen. Päätös ei kuitenkaan ollut helppo, sillä myös vuokramalliin sisältyi huolia. Yhdistyksessä koettiin, että vuokrakiinteistöihin liittyy jonkin verran väliaikaisuuden tuntua, ja se tahdottiin välttää. Haluttiin tiloille pysyvyyttä, laatua sekä kohtuullinen ja hyvin ennakoitava tilakustannuksen taso.

– Tämän kaiken Hoivatilat pystyi meille tarjoamaan. Vuokrasopimus on pitkäkestoinen, ja sitä voidaan jatkaa. Yhdistyksen toiminnallinen fokus pysyy missä pitääkin ja tilakustannusten hallinta on selkeää, kiteyttää Timo Kiiski vuokramallin hyödyt.

Kiiski kertoo heillä olleen kilpailutuksessa tiukat vaatimukset, jotka otettiin Hoivatiloilla vakavasti. Hän toteaa Hoivatilojen suunnitelman olleen erinomainen onnistuminen niin taloudellisten kriteerien kuin kiinteistön turvallisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmista.

Terveellisyys ja turvallisuus ovat isossa roolissa niin rakentamis- kuin käyttövaiheessa. Sisäilmaturvallisuuteen ja kosteudenhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota, esimerkiksi työmaan P1-puhtausluokan rakentamisella ja valvomalla edelleen käytön aikana mittauksin rakenteiden kuivana pysymistä.

Nyt kesän korvalla koulutyömaalla tapahtuu joka rintamalla: tehdään väliseiniä, sähkö- ja ilmanvaihtoasennuksia, ulkovuorausta, maansiirtotöitä. Tilat luovutetaan marraskuussa, joulukuussa päästään kalustamaan ja tammikuussa -22 opiskelu lähtee vauhtiin uusissa, tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

– Tyytyväisyydellä voin todeta hankkeen edenneen hyvin ja aikataulussa. Näin isossa projektissa on paljon sovittavaa ja useita osapuolia, joten pientä kehittämisen varaa voi toki olla. Tärkeintä on, että neuvotteluyhteys ja työskentelyilmapiiri ovat olleet hyvät, ja kaikilla osapuolilla selkeästi pyrkimys parhaaseen ratkaisuun, toteaa Kiiski.

Avaraa, ajanmukaista ja laadukasta

Laatu ja kestävä kehitys ovat olleet isossa roolissa rakennuksen suunnittelussa. Käytössä on maalämpö ja kokonaistaloudellisuutta tuetaan aurinkopaneeleilla.

Avarat ja ajanmukaiset, yli 6 000 neliömetrin tilat erikoisluokkineen ja liikuntatiloineen tukevat oppimista ja monipuolistavat yhdistyksen toimintaa entisestään. Luokka- ja opetustilat haluttiin mahdollistavan perinteiseen tapaan luokkahuoneissa opettamisen, mutta myös muunneltavuus on huomioitu niin kalusteilla kuin avattavilla seinillä. Iso sali toimii niin ruokalana kuin juhlatilanakin. Tiivis yhteistyö käyttäjien ja tilan toteuttajien kesken on mahdollistanut käyttäjän tarpeiden hyvän huomioimisen suunnitteluratkaisun viimeistelyssä.

Yhdistys halusi rakennuttaa monikäyttöisen kiinteistön koko kaupungin parhaaksi, tietämättä vielä, mitä kaikkea sen elinkaaren aikana tuleekaan tapahtumaan. Ilta- ja viikonloppukäyttö huomioitiin suunnitteluratkaisuissa mm. kulkureittien, kulunvalvonnan ja tilojen monikäyttöisyyden suhteen. Monin osin tilat muuttuvat luontevasti päiväajan koulukäytöstä iltojen ja viikonloppujen harrastus- ja kokoontumiskäyttöön. Aktiivista käyttöä koulutoiminnan ulkopuolella tukee myös koulun sijainti: koulu kohoaa Matinkylän urheilupuiston naapuriin, erinomaisten kulkuyhteyksien äärelle.

Reilun parin vuosikymmenen aikana Espoon kristillinen koulu on toiminut useissa väliaikaisissa vuokratiloissa. Vuodesta 2012 alkaen koulua on käyty alun perin toimistoiksi suunnitelluissa tiloissa, jotka muokattiin koulukäyttöön sopiviksi. Uusien tilojen myötä nyt reilun 300 oppilaan yhtenäiskoulu tarjoaa entistä useammalle mahdollisuuden tulla Espoon kristillisen koulun oppilaaksi, vaikkapa lisääntyvän tilan myötä laajentuvan kielirikasteisen ja kaksikielisen opetuksen puitteissa.

Omista, koulutiloiksi suunnitelluista ja rakennetuista tiloista, on haaveiltu yhtä kauan kuin opetusta on järjestetty, ja pian haaveet muuttuvat todeksi.

Edellinen Seuraava