Palvelukortteli

Palvelukortteli uudistaa toimintaa ja lisää yhteisöllisyyttä

Palvelukortteli yhdistää eri-ikäiset ihmiset ja palvelut

Palvelukortteli yhdistää päivä- ja hoivakodin sekä muut alueen palvelut yhteen, jolloin kaikki palvelut ovat kävelyetäisyyden päässä.

Palvelukortteli kootaan asiakkaan palvelutarpeiden mukaisesti. Eri ryhmien palveluja yhdistävä kortteli mahdollistaa myös uusien sosiaalisten suhteiden verkostojen syntymisen. Palvelukorttelin koostamisessa Hoivatilojen kanssa rajana onkin vain asiakkaan mielikuvitus ja lähialueen palveluiden tarve.

Esimerkiksi hoivakodin ja varhaiskasvatuksen yksiköistä muodostuvassa palvelukorttelissa seniorit ja lapset kohtaavat toisensa luontevasti. Arkiset kohtaamiset ja palveluyksiköiden välinen yhteistyö tuovat tutkitusti hyötyjä molempien ryhmien arkeen.

Palvelukortteli tarjoaa monipuoliset palvelut eri käyttäjäryhmille:

  • yhdistää varhaiskasvatuksen, hoivan ja lähialueen palvelutarpeet
  • mahdollistaa tilojen ja toiminnan synergiaa
  • tehostaa tukipalveluiden kuten kiinteistö-, ruokahuolto- ja siivouspalveluiden käyttöä
  • edistää yhteisöllistä asumista ja elämistä elämän eri vaiheissa

Palvelukortteli sisätilat Lahti

SELAA REFERENSSEJÄ