Artikkelit | 4.4.2022

RT-ohjeistus valmisteilla vuokramallihankkeille

Viime vuosina on syntynyt useita uusia hankinta- ja toteutusmalleja kiinteistöille. Yksi niistä on ”Built to suit” eli hankinta vuokramallilla.

Vuokramallin suosio on kasvanut niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, ja alalle on muodostunut vakiintuneita, sujuvia käytäntöjä. Toteutusmuodon on kuitenkin huomattu vaativan yhtenäistämistä niin tilaajien, tarjoajien kuin tilojen käyttäjienkin näkökulmista – on syntynyt tarve vuokratilahankintojen yleiselle ohjeistukselle ja sopimusmalleille.

Rakennustietosäätiö ja RAKLI ry käynnistivät toimialaohjeistuksen laatimisen perustamalla toimikunnan keväällä 2021. Noin 20-henkinen toimikunta muodostuu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoista; tilaajista ja toteuttajista sekä kiinteistöjen omistajista ja vuokralaisista. Näin varmistetaan, että valmistelussa huomioidaan kattavasti toimialalla olevat kokemukset ja selvästi tunnistetut tarpeet.

Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Helsingin kaupungin palvelutilaverkkoyksikön päällikkö Jarmo Raveala.

– Positiivisin yllätys on ollut toimiminen tarjoajien eli markkinoiden kanssa. Vaikka yritykset kilpailevat keskenään, on tullut tunne, että kehitämme markkinaa kuin yhtenä suurena perheenä. Se on ollut antoisin puoli toimikuntatyössä, sanoo Raveala.

Raveala toteaa Helsingin kaupungilla olevan jo useita hyvin onnistuneita esimerkkejä vuokramallin hankinnoista; ne osoittavat päättäjille, että näinkin voidaan toimia.

Yksi toimikuntatyöskentelyyn kutsutuista oli Hoivatilojen asiakkuusjohtaja Jussi Vikman. Hän kuvailee tehtävää antoisaksi ja mielenkiintoiseksi. Työ vaatii jäseniltä sitoutumista ja panosta, sillä toimikunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa vuoden ajan. Jäsenet tekevät myös pienryhmätyöskentelyä ja osallistuvat avoimiin työpajoihin.

Työskentelylle on siis pitänyt järjestää aikaa, mutta Vikman näkee sen toimialan kannalta tarpeellisena ja arvokkaana. Hän kertoo myös, että Hoivatilat on yrityksenä halunnut satsata toimialan kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Toimikunnan valmisteltavana on ollut vuokramallin toteutusmuotoon
liittyvä ohjekortti sekä kaksi sopimusmallia: hankesopimus rakentamisesta ja liikehuoneiston vuokrasopimus. Toimikunnan valmistelemat ehdotukset käyvät lausuntokierroksella kevään aikana, ja tavoitteena on julkaista RT-ohjeistus sujuvoittamaan hankkeita niin tilaajien kuin toteuttajien näkökulmista alkukesään mennessä.


TOIMIKUNTATYÖSKENTELYN TOIMINTAPERIAATTEET

Rakennustietosäätiö RTS sr (Rakennustietosäätiö) on yleishyödyllinen, puolueeton ja riippumaton säätiö, jonka tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Rakennustietosäätiö toimii Rakennustiedon omistajaorganisaationa ja julkaisijana. Rakennustietosäätiö omistaa kokonaan Rakennustieto Oy:n, joka toteuttaa Rakennustietosäätiön tarkoitusta kustantajanaja vastaa tietopalveluista.

Rakennustietosäätiön käytännön toimintaa tukevat päätoimikunnat ja toimikunnat sekä niiden alaiset työryhmät. Niiden tarkoituksena on edustaa alallaan parasta asiantuntemusta ja samalla laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan mielipidettä. Toimikunnissa jäsenet voivat edistää hyvien käytäntöjen yleistymistä, vaihtaa ajatuksia muiden asiantuntijoiden kanssa ja kehittää edelleen osaamistaan.

Lähde: Rakennustietosäätiö

Edellinen Seuraava