Artikkelit | 6.5.2022

Ekologinen vastuu on Hoivatilojen DNA:ssa

Juhana Saarni, Kiinteistöjohtaja

Pitkäjänteinen, vastuullinen omistajuus on ollut Hoivatilojen strateginen valinta yrityksen alkuvaiheista saakka. Kiinteistöjohtajamme Juhana Saarni avaa tarkemmin, kuinka se heijastuu niin rakennuttamiseen kuin omistamiseenkin.

– Ei ole salaisuus, että kun rakennutat kiinteistöä, jonka tulet itse omistamaan pitkään, niin kyllähän siinä on intressi tehdä järkeviä, aikaa kestäviä ratkaisuja.

Juhana Saarni, Hoivatilojen kiinteistöjohtaja

Uusiutuva energia

Aina uuden kohteen käynnistyessä arvioimme, ovatko uusiutuvat energiamuodot mahdollisia. Teemme sen, vaikka kyseessä ei olisi esimerkiksi vaatimus kilpailutuksessa. Kun rakennutamme kohteemme itse, pääsemme määrittelemään meille tärkeitä ehtoja: pyrimme aina siihen, että kohde tehdään A-energialuokkaan.

Esimerkkinä lämmitysmuoto

Maalämpö näyttäytyy vuokralaisille käyttökustannuksiltaan edullisempana, vaikka se on investointina isompi. Laitteet ovat kuitenkin niin tehokkaita ja hyötysuhteet hyvät, että investointi maksaa itsensä takaisin noin kymmenessä vuodessa.

Suunnittelu- ja rakennuttamisvaiheessa

Rakennuttamisen koko ketju on Hoivatilojen hallinnassa, aivan alkumetreiltä. Määritämme itse mm. kiinteistön tekniset ratkaisut, kuten lämmitys-ja ilmanvaihtolaitteet. Kuljemme näiden valintojen kanssa pitkän matkan, joten laatuun ja yksinkertaisesti siihen, että laitteet toimivat oikealla tavalla, kannattaa satsata.

Haluamme kiinteistöihimme tuotteita, jotka kolmen sijaan kestävät kymmenen vuotta. Avainasemassa on oikean mittakaavan laitteet.

Esimerkiksi ilmanvaihtokone
Jos sitä joudutaan käyttämään täydellä teholla kaasu pohjassa, vähentää se käyttövuosia. Tehokkaampi laite on toki hintavampi, mutta sillä ajelee huomattavasti pidemmälle.

Keskeistä on myös henkilöstöresurssi. Rakentamisen aikana Hoivatilojen omat ammattilaiset huolehtivat, että toteutus työmaalla on halutun mukainen ja laatustandardit täyttyvät.

– On harvinaista, että kiinteistön omistajan palkkalistoilla on kiinteistöpäällikköjä, jotka tuntevat tilat läpikotaisin, rakennuttamisvaiheesta lähtien.

Valmis kiinteistö

Huoltokirja & PTS
Ennen kuin hanke on edes valmistunut, teemme kiinteistölle räätälöidyn huoltokirjan ja PTS:n, eli pitkän tähtäimen suunnitelman: kerromme, miten ja millaisella rahamäärällä kohdetta ylläpidetään ja mahdollisista korjaustarpeista huolehditaan. Tämä siis ennen kuin tilat ovat olleet päivääkään vuokralaisen käytössä.

Nimetty kiinteistöpäällikkö
Jokaiselle kohteellemme nimetään kiinteistöpäällikkö, joka huolehtii siitä, että kohde toimii kuten pitääkin. Meillä on oikeasti resursoitu se, että vastataan puheluihin ja vuokralaisten kysymyksiin. Ratkomme ongelmia asiakkaiden kanssa etupainotteisesti, jotta ne eivät pääse kasvamaan isoiksi vioiksi.

Etävalvonta
Isoimmat energiansäästöt tehdään sillä, että perusta on kunnossa ja talo oikein ohjattu. Niinpä kutakin kiinteistöämme johdetaan ja seurataan nykyaikaisin työkaluin. Kaikki kohteemme ovat talotekniikan etävalvonnassa. Sen avulla seurataan ja säädetään mm. ilmanvaihtoa ja lämmitystä, ja valtaosa säädöistä voidaan tehdä tietokoneelta käsin, eikä kiinteistöpäällikön tarvitse ajaa kohteeseen paikan päälle.

Energiaseuranta
Mittaamme automaattisesti jokaisen kohteemme lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta. Analysoimme tietoa vuosittain ja myös vertailemme kohteita keskenään. Tiedämme konkreettisesti, kuinka paljon kohteemme kuluttavat, mikä helpottaa niin meidän kuin asiakkaamme budjetointia. Tarvittaessa pystymme reagoimaan ja suunnittelemaan energiansäästötoimenpiteitä.

Vuotovahti
Lisäksi käytössä on vuotovahtipalvelu. Saamme heti hälytyksen, jos jossain kohteessa on vesivuoto. Kun vesivahingot saadaan kiinni alkumetreillä, säästytään yleensä isommilta korjauksilta.

Esimerkkinä ilmanvaihtokone ja lämmitys
Miten ilma vaihtuu ja minkä lämpöistä ilmaa tulee? Jos liian lämmintä, menee sen lämmittämiseen enemmän energiaa kuin pitäisi. Laite siis toimii väärin, ja se säädetään etänä kuntoon.

Edellinen Seuraava