Blogi | 12.4.2023 | Niko Mynttinen

Yhteiskuntakiinteistöjen ylläpito vaatii monipuolista osaamista

Hoivatilojen kiinteistösalkussa on jo yli 250 kohdetta: päiväkoteja, hoivakoteja, kouluja, palvelukortteleita.  Näillä kaikilla on hieman erilaiset tarpeet, mikä johtuu tiloissa tapahtuvan toiminnan laadusta ja tiloissa toimivista ihmisistä. Joissain kiinteistöissä eletään ympäri vuorokauden ja toisissa toimintaa on vain osan päivästä. Se vaikuttaa niin rakentamisvaiheeseen kuin kiinteistön ylläpitoon.

Kiinteistön hoitaminen sisältää paljon erilaista osaamista vaativia tehtäviä, joten monessa tapauksessa huolettomin ratkaisu on kattava ylläpitosopimus. Valitsipa asiakkaamme ylläpitosopimuksen tai itse ylläpidon järjestämisen, apuna on aina sähköinen huoltokirja, johon huollot ja korjaukset korjataan. Kannattaakin käydä katsomassa esimerkki meidän huoltokirjasta, jossa on määritelty erilaisia kiinteistönhoito- ja ylläpitotoimenpiteitä ja joka antaa kuvaa siitä, miten sähköinen huoltokirja ohjaa kiinteistön ylläpitotoimintaa ympäri vuoden.

Vastuullinen kiinteistönhoito on laadukasta ja tehokasta

Perinteiset vastuullisuusteemat käsittelevät erityisesti ympäristötietoisuutta ja hiilijalanjälkeä, jotka Hoivatiloillakin on otettu huomioon. Vastuullisuus kiinteistöjen ylläpidossa koskettaa ympäristöajattelun lisäksi sosiaalisen ja hyvän hallintotavan näkökulmia, joita toteutamme läpinäkyvyyden, laadukkuuden ja tehokkuuden kautta. Tässä meillä on apuna joukko erilaisia sähköisiä työkaluja, kuten edellä mainittu sähköinen huoltokirja.

Eri järjestelmät pelaavat tehokkaasti yhteen, esimerkiksi sähköinen huoltokirja ja kulutuksenseurantajärjestelmä. Saamme tarkasteltua etänä sähkön, kaukolämmön ja veden kulutusta jokaisesta kiinteistöstämme ja saamme myös hälytyksiä kulutusseurannasta. Esimerkiksi, jos vedenkulutuksen kamera havaitsee pohjakuormaa vesimittarilta, se tarkoittaa todennäköisesti vuotoa kohteella. Sähköisen huoltokirjan kautta voimme luoda kohteen kiinteistöhuollolle palvelupyynnön käydä tarkastamassa kohteen vesilaitteet. Näin olemme saaneet monta vuotoa hyvissä ajoin kuriin ja korjattua.

Kiinteistöjen vuosiauditoinnit ovat osa laadukasta ylläpitoa, sillä olemme koko ajan tietoisia, missä kunnossa kiinteistömme ovat ja voimme ennakoida tulevia PTS-korjauksia. Yleisesti ottaen korjaukset ovat helpompi toteuttaa, kun kaikki askelmerkit on sovittu etukäteen kaikkien osapuolten kesken. Näin kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa, mikä tukee sekä eettistä että ekologista ajattelua: kiinteistöjä käyttävät ihmiset voivat hyvin ja vältytään turhilta remonteilta. Kiinteistöjen kunnossapito koskettaa sekä asiakkaitamme että meitä kiinteistöjen omistajina.

Asiakkaat arvostavat tietotaitoa ja sujuvuutta

Asiakkailta kerättävä palaute antaa meille arvokasta tietoa, mitä kehityskohteita meillä on ja missä puolestaan on onnistuttu. Palautteet ovat erityisen tärkeitä, jotta opimme eri asioita ja kehitytään siinä, mitä voisi tehdä paremmin. Haluamme olla suunnannäyttäjä tässä markkinassa ja se vaatii erinomaista palvelua ja jatkuvaa kehittymistä.

Olen toiminut Hoivatiloilla kiinteistöjen ylläpidon asiantuntijatehtävissä viisi vuotta. Tänä aikana olen työskennellyt useiden eri tyyppisten kiinteistöjen parissa. Lisäksi ala ja työkalut kehittyvät jatkuvasti, joten omaa osaamistaan täytyy päivittää jatkuvasti. Mukavuusalueeni erilaisten kiinteistöjen parissa on laajentunut vuosien aikana valtavasti sitä mukaa, kun yleinen tietämykseni rakentamisesta ja rakennuttamisesta on kasvanut. Ylläpidon asiantuntijarooli on tuonut mukanaan yleisvaltaisempaa tai kokonaisvaltaisempaa tietämystä ja näkemystä.

Suurin taito, jonka olen tähän mennessä oppinut, on monen langan piteleminen käsissä yhtä aikaa. Tämä tarkoittaa yhtä aikaa pöydällä olevien asioiden ja töiden priorisointia. On ilahduttavaa huomata, että tämä taito on näkynyt myös ulospäin asiakkaalle, sillä vuoden 2022 asiakaskyselyn tuloksissa palveluamme kiinteistön ylläpidossa kehuttiin sujuvaksi.

Niko Mynttinen
kiinteistöpäällikkö

Edellinen Seuraava