Artikkelit | 6.3.2023

Aurinkoiset harjannostajaiset oululaiskoululla

Hoivatilat rakennuttaa Oulun kaupungille koulukiinteistöä vuokramallilla Ritaharjun asuinalueelle. Hanke on siinä vaiheessa, että pääsimme juhlistamaan yhteistyötä sekä rakentajien ammattitaitoa harjannostajaisissa viime viikolla.

Hyväntuulisessa tilaisuudessa kuulimme näkemyksiä hankkeesta tilaajalta eli Oulun kaupungilta ja tulevilta käyttäjiltä, pääurakoitsija Rave Rakennukselta, Kanttia 2 -arkkitehtitoimistolta sekä omalta henkilöstöltämme. Kiitokset kaikille osapuolille upeasti edenneestä hankkeesta!

Kyseessä on lisärakennus vuonna 2016 valmistuneelle Pohjois-Ritaharjun koululle – alue on lapsiperheiden suosiossa, ja opetukselle tarvitaan rutkasti lisätilaa. Rakenteilla on koulutilat noin 340 lapselle, luokka-asteille 1–6. Koulurakennusten väliin Hoivatilat toteuttaa viihtyisän ja monipuolisen piha-alueen leikkipaikkoineen ja pallokenttineen. Tilat luovutetaan käyttäjälle kesäkuussa.

Harjannostajaisten seremoniamestarina toimi projektia alusta saakka vetänyt Hoivatilojen hankepäällikkö Panu Pigg. Hän totesi projektin olevan todella mukava ja kiitti Oulun kaupungin tilapalveluja, koulun väkeä sekä rakentajia sujuvasta yhteistyöstä.

Oulun kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi konsernijohtaja Ari Alatossava. Hän sanoi, että hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupunkiorganisaatio on 1/3 pienempi kuin ennen vuodenvaihdetta, ja suurin osa henkilöstöstä työskentelee opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Alatossavan mukaan kaupungin tehtävä on varmistaa turvalliset ja toimivat tilat opetukselle ja oppimiselle. Vanhoja tiloja pitää uusia erinäisistä syistä, ja kun Oulu kehittyy ja kasvaa, tulee tilanteeseen reagoida lisätiloilla, kuten nyt täällä Ritaharjussa.

Koulun rehtori Pertti Parpala kertoi kyseessä olevan jo 10. koulurakentamishanke hänen urallaan – ja yksi parhaimmista. Parpala totesi hymyssä suin niin harjakaisten kuin koulujen suunnittelunkin muuttuneen viime vuosikymmeninä: Ennen näytettiin tuleville käyttäjille piirustukset ja tuumattiin, että tällainen siitä tulee. Nykyään ymmärretään, että yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä tulee parempaa, ja että opetustilojen tulee olla joustavat. Parpala kiitti Hoivatiloja, arkkitehtejä ja rakentajia todeten, että koululle ollaan saamassa todella hieno laajennus.

Hankkeen pääurakoitsijana toimivan Rave Rakennuksen hallituksen puheenjohtaja Antti Rantala sanoi vuokramallin olevan joustava hankintatapa, jossa annetaan arvoa muullekin kuin hinnalle ja hyvällä tavalla haastetaan rakentajaa miettimään tilaajan lähtökohtia. Rantalan mukaan hankkeessa oli selkeät tavoitteet, ja on ollut mielenkiintoista päästä toteuttamaan voitokkaan suunnitelman tekstejä laadukkaaksi kolmiulotteiseksi rakennukseksi.

Projektiarkkitehti Päivi Kristo toi terveiset arkkitehtisuunnittelusta vastanneesta Kanttia 2 -toimistosta. Hän kertoi, että tilasuunnittelussa panostettiin muun muassa tehokkuuteen; neliöitä on käytetty mahdollisimman vähän käytäviin, aulat ovat oppimistiloja nekin ja siirtoseinät monipuolistavat tilojen käyttöä. Kristo kiitti kaikkia kumppaneita ja erityisesti rakentajia työmaavaiheen ratkaisukeskeisestä yhteistyöstä. Pääsuunnittelijoina hankkeessa toimivat Johan Lindfors ja Tuija Patana.

Koulun sydän on valoisa ja avara aula, jonka ympärille muut tilat kiertyvät. Kaunis puinen rimaseinä luo lämpöä ja parantaa akustiikkaa. Katutasoon tulee ruokailutila, ja portaikko voi toimia esimerkiksi katsomona.

Myös Hoivatilojen asiakkuusjohtaja Jussi Vikman kiitti kaikkia kumppaneita hyvin edenneestä projektista. Hän iloitsi, että kyseessä on jo neljäs hanke Oulun kaupungille ja viides – kouluhanke sekin – on hiljattain käynnistynyt.

Rakennuttajapäällikkönä Hoivatiloilta toimii Tuomas Alanko. Hän oli harjannostajaisissa hyvissä tunnelmissa: työmaa on edennyt aikataulussa ja kaikin puolin hyvin. Hän sanoi rakentamisen vaativan lukuisia ihmisiä monista eri organisaatioista, joten toisten arvostus on onnistumisen kannalta tärkeää. Alanko lisäsi, että isossa kuvassa projektin tavoite on tilat oppimiselle ja opettamiselle, mutta kaikilla kumppaneilla on myös omia, roolista riippuvia tavoitteita. Hyvä yhteistyö sallii monet tavoitteet, eikä alista tai korosta. Sen on mahdollistanut hankkeessa vallinnut positiivinen ilmapiiri.

Tilasuunnittelua hiottiin käyttäjän toiveiden mukaan muun muassa siirtoseinien määrän, yläkerran kuraeteisten ja teknisen työn tilan valvottavuuden sekä käytettävyyden suhteen. Myös piha-alue muuttui jatkotyöstössä hieman.

Hoivatilat toteuttaa myös rakennusten välisen piha-alueen, eli urheilukentän ja leikkialueita, sekä kevyenliikenteen väylän siirron. Lisäkouluhankkeen käynnistyttyä Oulun kaupunki päätti myydä nykyisen koulun Hoivatiloille. Koulun toiminnan ja kiinteistöjen ylläpidon kannalta on eduksi, että molemmat rakennukset ovat saman organisaation vastuulla. Kaupunki vuokraa kokonaisuuden Hoivatiloilta 25 vuoden sopimuksella, johon sisältyy myös laajat käyttövaiheen palvelut siivouksesta ja jätehuollosta luistelukentän jäädytykseen ja kunnossapitoon.

Edellinen Seuraava