Yleinen | 16.10.2019

Hoivatilat och British Mini i långsiktigt samarbete – Finska Hoivatilat och British Mini skapar attraktiv förskola i familjevänliga Borsökna, Eskilstuna.

Hoivatilat AB har förvärvat en fastighet av den lokalt förankrade samhällsutvecklaren Faskunge Fastigheter, och bidrar därmed till utvecklingen av ett av Sveriges mest familjevänliga bostadsområden genom etablering av förskola. Hoivatilat bygger och blir långsiktig ägare till förskolan medan den privata aktören British Mini kommer driva förskoleverksamheten. Förskolan kommer bestå av åtta avdelningar, tillagningskök och en stimulerande utemiljö.

”Förskolan planeras vara klar för inflyttning hösten 2020 och har planerats i ett nära samarbete med British Mini”, säger Maria Frid, VD för Hoivatilat AB. Hoivatilat AB är helägt dotterbolag till det bolaget Hoivatilat Oyj.

– De nya bostäderna, och den kommande förskolan, är belägna intill ett fantastiskt rekreationsområde med starka mervärden som bad, goda busskommunikationer och service. Borsökna fortsätter att växa, och både Hoivatilat och Faskunge Fastigheter är långsiktiga i sina investeringar, säger Maria Frid.

Även British Mini:s VD Jakob Ladenstedt är entusiastisk och betraktar det som en fantastisk möjlighet att vara en del av utvecklingen av Borsökna.

– Vi ser fram emot att erbjuda de boende en förskola som kännetecknas av hög kvalitet med ett starkt koncept baserat på lärande och inte minst ett försprång när det gäller det engelska språket.

– Vi är många som jobbat hårt för att detta ska bli verklighet, säger Ankie Bandstigen, VD för Faskunge Fastigheter AB som själv är uppvuxen i Borsökna.  Att valet av fastighetsägare föll på just det finskägda bolaget Hoivatilat är ingen slump, fortsätter Ankie Bandstigen. Hoivatilat och Faskunge delar många värderingar och inte minst synen på långsiktiga samarbeten. Hoivatilat har en unik långsiktighet som fastighetsägare, vilket gör att deras fastigheter attraherar såväl privata som offentliga operatörer, framhåller Faskunges VD Ankie Bandstigen.

Entreprenör för förskolan blir Flexator som har en gedigen erfarenhet av att bygga högkvalitativa förskolor.

Behovet av såväl förskolor som skolor är mycket stort inom Eskilstuna kommun. Fram till år 2030 måste kommunen få fram närmare 4 000 skol- och förskoleplatser. Vi ser fram emot att fortsätta vår expansion genom långsiktiga investeringar i samhällsfastigheteri Eskilstuna och Sverige, avslutar VD Maria Frid.

För mer information kontakta:

Maria Frid,
vd Hoivatilat AB,
maria.frid(a)hoivatilat.se,
+46 704 62 44 55

Fakta om Hoivatilat Oyj: Hoivatilat Oyj är ett börsnoterat finskt fastighetsbolag som specialiserat sig på att utveckla, bygga och långsiktigt äga fastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Företaget erbjuder kundanpassade lokaler av hög kvalitet, där samarbetet med kunden hela tiden är i fokus. Hoivatilat är etablerade på den svenska marknaden genom dotterbolaget Hoivatilat AB. Bolaget har låtit bygga cirka 200 servicefastigheter under de senaste tio åren. www.hoivatilat.se

Fakta om Flexator: Flexator är en del av affärsområdet Permanent Space inom Adapteo Plc, den ledande aktören för modulbyggnader i norra Europa. Flexator utvecklar, tillverkar och bygger upp permanenta skolor, kontor och boenden, och tar den traditionella byggprocessen och anpassar den till ett industriellt flöde. Med en produktionskapacitet på cirka 50 000 kvadratmeter per år är Flexator en av de största aktörerna på marknaden. Som en del av Adapteo tillhör Flexator en rutinerad grupp företag med över 30 års erfarenhet av samhällsutveckling och modulärt byggande. Adapteo är listat på Nasdaq Stockholm.

Fakta om British Mini: Förskolan British Mini startade 2012 och har idag två förskolor med drygt 300 barn. British Mini är en del av British Schools som även driver grundskolan British Junior med ca. 900 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan erbjuder ett koncept där ”Learning is serious fun” med lärandet i fokus och det engelska språket ständigt närvarande. Man arbetar utifrån fyra värderingsbegrepp: En stark lärandekultur i allt vi gör. Ordning och reda – disciplin med hjärta. Lära för livet, och lära sig lära för livet. Få ett försprång genom förstärkt engelska.

 Fakta om Faskunge Fastigheter: Grundades 2011 och har kontor i Eskilstuna samt centrala Stockholm. Ägarna återfinns inom familjen Bandstigen och vd Ankie Bandstigen. Koncernens omsättning uppgår till ca 100 MSEK. www.faskungefastigheter.se

Edellinen Seuraava