Uutiset | 2.6.2021

Hoivatilat toteuttaa Pohjois-Ritaharjun koulun vuokramallilla Oulun kaupungille

Hoivatilat Oyj 
Lehdistötiedote 2.6.2021 kello 13:00 

Hoivatilat Oyj on valittu Pohjois-Ritaharjun kouluhankkeen toteuttajaksi. Koulurakennuksen hankinta piha-alueineen toteutetaan vuokrahankintana nykyisen Pohjois-Ritaharjun koulun yhteyteen. Kilpailutukseen kuului hankkeen arkkitehtisuunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Tarjouksia arvioitiin sekä laatu- että hintaperustein.  

”Saimme vertailtavaksemme kolme hyvää, keskenään erilaista koulua. Voittajaehdotus Linnunrata monipuolistaa ja täydentää nykyisen koulun oppimisympäristöjä ja yhdistää tilat toisiinsa viihtyisän piha-alueen avulla”, kertoo hankepäällikkö Sanna Pääkkönen Oulun Tilapalveluista. 

”Julkisen sektorin taloustilanne on tukala ja yhä useammat kunnat ja kaupungit laativat strategisia linjauksia vuokratilojen hyödyntämisestä omassa toiminnassaan. Vuokramallin hyödyntämisen taustalla vaikuttavat paitsi taloudelliset perusteet, myös moderni ja tehokas tapa toteuttaa kiinteistöhankkeita. Kaikkea ei tarvitse tehdä eikä omistaa itse, koska markkinoilta löytyy toimintaan erikoistuneita palveluntarjoajia. Investointivapaa vuokramalli on yksi käytössä olevista työkaluista, jota kuntajohto hyödyntää isojen investointipaineiden keskellä”, kertoo Hoivatilojen asiakkuusjohtaja Jussi Vikman. 

Pohjois-Ritaharjun uuteen koulurakennukseen tulee tilat 1.-6. luokka-asteille, yhteensä 340 oppilaalle. Koulurakennuksen koko on noin 3 800 m2. Vuokrasopimus on kestoltaan 25 vuotta ja kokonaisarvoltaan noin 20 miljoonaa euroa. 

”Olen erittäin iloinen, että pääsemme toteuttamaan Oulun kaupungille Pohjois-Ritaharjun kouluhanketta. Meillä on hyvät kokemukset yhteistyöstä kaupungin kanssa, mikä tarjoaa erinomaisen lähtötilanteen tälle hankkeelle. Vuokramallin kiinnostus on viime vuosina kasvanut julkisella sektorilla ja Oulun kaupunki on ollut yksi suunnannäyttäjistä”, toteaa Jussi Vikman. 

”Erityistä huomiota suunnittelussa kiinnitimme rakennuksen sijoitteluun tontille niin, että uuden ja olemassa olevan rakennuksen väliin jäisi hyvän kokoinen leikkipiha. Lisäksi pyrimme pitämään siirtymät koulurakennuksen sisällä lyhyinä ja optimoimaan tilojen luonnollisen ja järkevän sijoittelun. Näin liikkuminen rakennuksessa on loogista ja helppoa”, kertoo Hoivatilojen hankepäällikkö Panu Pigg. 

Uudet tilat rakennetaan nykyisen Pohjois-Ritaharjun koulun tontin viereen perustettavalle uudelle tontille, joka valmistuessaan muodostaa piha-alueineen yhtenäisen kokonaisuuden nykyisen Pohjois-Ritaharjun alakoulun kanssa. Vuokrasopimukseen sisältyvät myös kiinteistön ylläpito sekä puhtauspalvelut. Tavoitteena on käynnistää opetus uusissa tiloissa elokuussa 2023. 

Hoivatilat Oyj 

Lisätietoja: 

Jussi Vikman 
Asiakkuusjohtaja
050 4907575
jussi.vikman(a)hoivatilat.fi 

Hoivatilat lyhyesti: 

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt noin 250 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsia. Hoivatilat on osa Aedifica-konsernia. Aedifica on hoivakiinteistöjen omistamiseen erikoistunut yhtiö, jolla on toimintaa useissa Euroopan maissa. www.hoivatilat.fi 

Edellinen Seuraava