Artikkelit | 22.4.2024

Hoivatilojen Jussi Vikman toimi asiantuntijana uuden RT-sopimusasiakirjakokonaisuuden laatineessa työryhmässä: 

”Arvojemme mukaisesti haluamme aktiivisesti ja rohkeasti edistää myös alan yhteisiä asioita”

Hoivatilat jakoi osaamistaan ja kokemustaan, kun kiinteistö- ja rakennusalalle luotiin vuokramallin hankkeiden toteuttamista varten RT-ohjekortti sekä RT sopimusasiakirjakokonaisuus. Malliasiakirjat laadittiin vastaamaan julkisen ja yksityisen sektorin toimitilatarpeita. Alan kokeneista ammattilaisista koostuneen työryhmän valmistama ohjeistus palvelee sekä isoja toimijoita että esimerkiksi pienempiä kuntia. Uusi RT-sopimusasiakirjakokonaisuus selkeyttää ja helpottaa sopimusten laadintaa hankittaessa tiloja vuokramallilla.

Vuokramallilla toteutettavat kiinteistöhankkeet ovat ajankohtaisia myös julkisella sektorilla. Kun kuntien ja hyvinvointialueiden palveluverkkoja päivitetään, samalla lisääntyy myös kiinteistöhankkeiden määrä. Vuokramalli tarjoaa kunnille ja hyvinvointialueille taloudellisesti kestävän vaihtoehdon tilojen hankkimiseen ilman omaa investointia.

Hoivatilojen hankekehityksestä ja asiakkuuksista vastaavan johtajan Jussi Vikmanin mukaan yhteiskunnallisissa hankkeissa vuokratiloja on hyödynnetty ennenkin. Taannoin vuokratilat kuitenkin usein ajateltiin väli- ja lyhytaikaisiksi, ikään kuin sekundäärisiksi tiloiksi.

Nyt ajattelutapa on muuttunut, kun on huomattu, että vuokrahankkeena saadaan tarkoituksenmukaisia, primäärejä ja pysyviä tilaratkaisuja. Markkinat ovat kehittyneet ja vuokramallin tarjontakin on kasvanut.

Jussi Vikman

“Kunnat, kaupungit ja hyvinvointialueet ovat tehneet selkeitä strategisia valintoja, että toteutetaan vuokrahankkeita eikä investoida itse. Jotkut ovat tehneet ratkaisun osittain resurssien tai rahoitustilanteen pakottamana, osa vapaaehtoisena valintana”, sanoo Vikman.

Toimiala kaipasi standardointia

Jo ennen nyt laadittuja RT-ohjekortteja ja sopimusmalleja Hoivatilat on toteuttanut ison joukon vuokramallin hankkeita julkiselle sektorille. Perusperiaate on ollut sama kuin yksityisen sektorin asiakkaille toteutetuissa hankkeissa – asiakkaan tarpeeseen räätälöidyt tarkoituksenmukaiset tilat, investointivapaasti ja avaimet käteen -toteutuksella.

“Kunnat ja kaupungit ovat huomanneet, että avaimet käteen -periaatteella rakennutetut, käyttäjän tarpeisiin suunnitellut tilat ovat tosi toimiva ratkaisu. Jokaista hanketta ei tarvitse, eikä välttämättä kannata, rakennuttaa ja investoida itse.”

Hoivatilojen hankkeissa Vikman on nähnyt kuinka tarjouspyyntövaiheessa kunnan oma investointi ja vuokrahankinta ovat saattaneet mennä sekaisin.

“On esimerkiksi julkaistu tarjouspyyntöjä, joissa pyydettiin sekä rakentamisen urakkahintaa että liikehuoneiston vuokrahintaa. Hankintaa voisi verrata esimerkiksi vakiintuneeseen asuntojen, ajoneuvojen tai koneiden vuokraukseen: hankinnan yhteydessä pyydettäisiin palveluntarjoajalta vuokrahintaa ja myyntihintaa”, Vikman sanoo.

”Jokainen hoksaa, että vuokraus ja myynti ovat erilaista liiketoimintaa, jossa on erilaiset vastuut, käytännöt ja sopimukset. Jouduimme valitettavasti kieltäytymään useista tarjouspyynnöistä vuosien varrella, koska tarjoajan näkökulmasta hankintatapa oli epäsopiva”, hän lisää.

Näin Hoivatiloilla oli tunnistettu jo ennen RT-työn käynnistymistä, että toimialalle selvästi tarvittaisiin standardointia. Hoivatilojen aktiivisuuden lisäksi asiaa olivat tahoillaan pohtineet esimerkiksi toimialan järjestöt Rakennustieto ja Rakli.

Jussi Vikmanin ja Hoivatilojen ajatus oli tuoda työryhmään tietoa vuokramallihankkeissa kertyneestä kokemuksesta ja näkemyksestä ja tarjota Hoivatilojen osaaminen koko toimialan käytettäväksi.

“Koimme, että meille kertyneestä kokemuksista olisi varmasti hyötyä koko toimialalle. Myös itsellemme, mutta samalla myös kunnille, kaupungeille ja kilpailijoillekin”, Vikman perustelee.

Aktiivisesti ja rohkeasti yhteisen hyvä eteen

Yrityksen ja yksilön täytyy elää arvojensa mukaisesti, kertoo Vikman periaatteestaan. Yritys voi vapaasti toteuttaa strategiaansa, jakaa tietoa, rakentaa verkostoa ja vaikuttaa koko toimialan kehitykseen ja suuntaan – tai olla vastaavasti tekemättä sitä.

“Tuntui luontevalta, että Hoivatilat on arvojensa mukaisesti aktiivisesti ja rohkeasti edistämässä myös alan yhteisiä asioita. Olemme saaneet positiivista palautetta aktiivisuudesta. Kaikki ymmärtävät, että kun ala kehittyy, niin se hyödyttää kaikkia toimijoita – sekä tilaajia että tarjoajia.”

Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunnan (TK 429, Built to suit -vuokramallin sopimusasiakirjat) puheenjohtajana toimi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön tilat -palveluiden hankeyksikön päällikkö Jarmo Raveala, sihteerinä Rakennustiedon Tatu Waltari ja käsikirjoittajana Eva Elston-Hämäläinen Rakli ry:stä.

“Me muut toimikunnassa olimme tasaveroisia jäseniä. Omalla aktiivisuudella, aloitteellisuudella ja persoonalla jokainen otti jollakin osa-alueella isompaa roolia osaamisensa mukaisesti. Koossa oli kiinteistö- ja rakennusalalta hyvin kokenutta ja taitavaa porukkaa. Sain työskennellä fiksujen ja osaavien ihmisten joukossa ja koen, että opin myös itse toimikuntatyössä paljon”, Vikman sanoo.

Vahva työnäyte sitoutuneelta toimikunnalta

Toimikunnan iso työ on nyt valmis, ja uudet RT-ohjekortit ja -sopimuslomakkeet on jo otettu käyttöön. Ne tulevan Vikmanin mukaan palvelemaan julkista sektoria ja myös kaupallisia yksityisiä toimijoita vuosikausia, jopa vuosikymmeniä.

Sopimusmalli mahdollistaa parempia tarjouspyyntöjä ja on tarjoajan näkökulmasta selkeä. Malleilla voidaan toteuttaa monenlaisia hankkeita ja monenlaisia tarjouspyyntöjä.

Yhteiseen tavoitteeseen sitoutunut toimikunta saa Vikmanilta kiitosta. Vaikka mukana oli kilpailevia toimijoita, yhteistyön sujuminen kertoi oikeanlaisesta asenteesta ja mielentilasta. Asiat etenivät hyvään suuntaan, sillä kaikki ymmärsivät työn tarpeellisuuden ja hyödyn.

Jussi Vikman arvostaa toimikunnan isoa työpanosta korkealle ja laskee itsekin käyttäneen vapaaehtoisesti yhteensä täyden työkuukauden tuntimäärän toimikuntatyöhön – normaalin asiakas- ja hankekehitystyön päälle. Vikman kiittää myös omaa tiimiään, josta useampi henkilö antoi merkittävän panoksen vahvalla taustatyöllä malliasiakirjojen syntyyn. Yhteisen hyvän eteen työskentelivät muutkin toimikunnan jäsenet organisaatioineen, jokainen omien mahdollisuuksien mukaan.

“Hoivatilojen missiona on luoda parempaa yhteiskuntaa ja parempia palveluympäristöjä yhdessä kumppaneiden kanssa. Tällaisen työn kautta olemassaolomme perusteet konkretisoituvat. Lunastetaan lupauksia ja siirrytään sanoista tekoihin.”


Lisää tietoa RT-sopimusasiakirjakokonaisuudesta:

Rakli ry:n tiedote 17.1.2024: Uusi RT-sopimusasiakirjakokonaisuus vastaa julkisen ja yksityisen sektorin tilatarpeisiin ja tilojen hankkimiseen vuokramallilla

Rakennustieto > Sopimusasiakirjat: Vuokramallin RT-ohjekortti ja sopimusmalli -asiakirjat

Edellinen Seuraava