Artikkelit | 22.4.2024

Vieraskynä: Vuokramallin RT-ohjeet helpottavat kaikkien osapuolten työtä

Jarmo Raveala, Helsingin kaupungin hankeyksikön päällikkö

Vuokramalli on monella tapaa hyödyllinen tilanhankintamalli, jossa tilat on mahdollista vuokrata joustavasti ilman omia investointeja. Yksityisellä puolella jo vakiintunut käytäntö on alkanut yleistymään Suomessa myös julkisella sektorilla palvelurakennusten toteutuksessa, luultavasti Ruotsin esimerkin kautta.

Suomessa vuokramallille on kourallinen hyviä toimijoita ja sille on alkanut muodostua markkinaa, mutta uusien toteutusmuotojen yleiset käytänteet ovat puuttuneet. Tilanteeseen saatiin muutos tämän vuoden tammikuussa, kun julkaistiin vuokramallin RT-sopimusasiakirjakokonaisuus, johon kuuluvat vuokramallin RT-ohjekortit ja RT-sopimuslomakkeet. Toimin tätä kokonaisuutta valmistelleessa Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunnassa puheenjohtajana.

RT-ohjekorteissa käsitellään vuokramallia hankkeen toteutusmuotona sekä miten vuokramallin liikehuoneiston vuokrasopimus ja hankesopimus laaditaan. Sopimuslomakkeet käsittävät vuokramallin hankesopimuksen sekä vuokramallin liikehuoneiston vuokrasopimuksen.

Tarkoituksena on ollut tuoda yleiseen käyttöön mallisopimukset, joilla saataisiin yhtenäistettyä käytäntöjä tilaajille, eli yleensä kunnille, mutta myös yksityiselle sektorille. Tämä helpottaa vuokramallia hyödyntävissä hankkeissa kaikkien toimijoiden työtä. Koska mallisopimuksissa vakioasiat on huomioitu, ei jokaista hanketta varten tarvitse laatia uusia sopimuksia alusta alkaen. Siten voidaan keskittyä olennaiseen, kuten tarjousten sisältöön ja hintaan.

RT-ohjekorttikokonaisuudessa on pyritty huomioimaan kaikki vuokramalliin kuuluvat keskeiset asiat. Vuokramallissa tilaaja esittää tilatarpeen ja kuvauksen sekä minkä laajuista tilaa tarvitaan ja mihin. Ideana on, että tarjoaja toteuttaa hankkeen ja tätä varten tilaaja ja toteuttaja solmivat hankesopimuksen.

Hankesopimukseen määritellään asioita suunnittelu- ja rakentamisvaihetta ajatellen. Kun tilat valmistuvat ja kohde vastaanotetaan, tapahtuu hallinnan luovutus ja siirrytään vuokrausvaiheeseen. Vuokrausvaiheessa sovelletaan vuokrasopimusta, joka on sopimuksena huomattavasti perinteisempi.

Vuokramallin RT-ohjeisto palvelee sekä isoja toimijoita että esimerkiksi pienempiä kuntia, jotka eivät ole aiemmin toteuttaneet hankkeita vuokramallilla. Ensimmäisessä aiheesta pidetyssä info- ja koulutustilaisuudessa osoittautui, että tällaiselle RT-ohjeistolle on kova tarve. Vuokramalli vapauttaa tilaajan resursseja oman tekemisen ydintoimintaan, esimerkiksi palveluiden tuottamiseen. Yksi huomattava etu on myös se, että vuokramalli antaa joustoa tilaverkkoon etenkin julkisille toimijoille.

Vuokramallin RT-ohjeiston toteutus on ollut mielenkiintoinen prosessi, ja kiitos sen valmistumisesta kuuluu kaikille osanottajille. Mukana oli vapaaehtoisia tahoja tilaajista hankkeiden toteuttajiin sekä urakoitsijoihin. Vuokramalli monipuolistaa tarjontaa ja toimintaa, ja monipuolisuus kehittää ja parantaa kaikkien osapuolien osaamista.

Vuokramallin RT-ohjekortti ja sopimusmalliasiakirjat julkaistiin 17. tammikuuta Sopimusasiakirjat-palvelussa.

Lisää tietoa RT-sopimusasiakirjakokonaisuudesta:

Rakli ry:n tiedote 17.1.2024: Uusi RT-sopimusasiakirjakokonaisuus vastaa julkisen ja yksityisen sektorin tilatarpeisiin ja tilojen hankkimiseen vuokramallilla

Rakennustieto > Sopimusasiakirjat: Vuokramallin RT-ohjekortti ja sopimusmalli -asiakirjat

Edellinen Seuraava