Artikkelit | 10.10.2023

Kiinteistöjen ylläpito Hoivatiloilla – Korkean asiantuntemuksen ja tarkan datan yhteispeliä

Hoivatiloille on tärkeää, että sen omistamat kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa koko sopimuskauden ja vielä sen jälkeenkin. Toiminnan ydin on, että tyytyväinen vuokralainen viihtyy käytettävyydeltään laadukkaissa tiloissa pitkään: huolella suunnitellussa ja rakennetussa kiinteistössä viihdytään, ja laadukas ylläpito palvelee sujuvaa arkea. Kohteiden kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Juuso Pohjosen aiempi työkokemus rakennustyömailta ja rakentamisesta auttaa häntä ymmärtämään eri tahojen tarpeita. Hän pitää erittäin tärkeänä aktiivista ja ennakoivaa viestintää kiinteistöjen vuokralaisten ja käyttäjien kanssa.

Niin pääomavuokrakohteissa kuin Tilat palveluna -ylläpitokohteissa seurataan ja noudatetaan kiinteistölle luotua omaa huolto-ohjelmaa sekä ennakoivaa toimintamallia. Ylläpitotoimintaa johdetaan tehokkailla ja nykyaikaisilla kiinteistöjohtamisen työkaluilla, ja on tärkeää, että jokainen ylläpitotoiminnassa mukana oleva käyttää yhteisiä järjestelmiä.

Hoivatilojen rakennuttajapäällikkö Juuso Pohjonen kertoo, että pitkän tähtäimen ylläpitokorjaustarpeen (PTS) suunnittelu on tärkeä osa kiinteistöjen vastuullista pitkäaikaista omistajuutta ja huoltoa. Hoivatiloilla on modernit työkalut sekä toimiva prosessi PTS-toiminnan ohjaamiseen, ja oma henkilöstö vastaa PTS-ohjelman toteutumisesta vuosittain.

– Käytämme PTS-suunnittelussa hyödyksi kohdeauditointien tuomaa dataa, laitteiden elinkaarikestävyyslaskentaa ja omaa karttunutta kokemusta kiinteistökantamme myötä, Pohjonen kertoo.

– Hoivatilat omistaa rakennuttamansa kiinteistöt. On selvä, että panostus ja kiinnostus hyvin suunniteltuun ja toteutettuun ylläpitoon on korkea. Kunnostuksiin pitää varautua ennalta.

Täsmällinen ylläpitokorjaustarpeen määrittely luo kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajoituksesta ja kustannuksista. Se on perusta pitkäjänteiselle PTS-toiminnalle.

Ajantasainen suunnitelma budjetteineen sekä PTS-töiden säntillinen suorittaminen ovat tärkeitä elementtejä, jotta kiinteistöt pysyvät kunnossa eikä synny korjausvelkaa. Tällä tavoin pitkäaikainen omistajuus mahdollistuu myös kiinteistön kunnon osalta.

Jos korjauksia laiminlyödään, muodostuu paitsi mittavia kuluja myös rutkasti turhaa vaivaa. Säännöllisellä rakennus- ja kunnostustöiden tekemisellä Hoivatilat pyrkiikin välttämään tilanteita, joissa kiinteistön käyttö ja toiminta rajoittuu.

Tarkastukset ja kommunikaatio avaintekijöitä

Hoivatilojen nykyinen kiinteistökanta on suhteellisen tuoretta, mikä näkyy Juuso Pohjosen mukaan siinä, että korjaukset ovat toistaiseksi maltillisia. Kiinteistöjen peruskorjauksista sekä PTS-budjetoinnista ja -töistä vastaavan Pohjosen pöydällä on viime aikoina ollut pääasiassa pintamateriaalien, ovien ja kalusteiden uusimisia sekä julkisivumaalauksia – jossain määrin myös käyttäjistä lähtöisin olevia tilanjako- ja muutosremontteja.

Hoivatilojen kiinteistöissä suoritetaan auditointi kiinteistö- ja ylläpitopäälliköiden toimesta joka toinen vuosi. Turvallisuusasioiden näkökulmasta auditointi tehdään vuosittain. Havainnot viedään sähköiseen huoltokirjaan palvelupyynnöiksi tai PTS-toimenpiteiksi. Pohjonen huomauttaa, että käynnit kohteissa ovat ylläpidon kannalta oleellinen työkalu. Lisäksi Hoivatilat tarkistaa kaksi kertaa vuodessa kaikkien kohteiden talotekniset järjestelmät automaatioetäyhteyksiä hyödyntäen. Tarkastuksilla saadaan käsitys korjaustarpeista ja samalla PTS-suunnitelmaa saadaan tarvittaessa päivitettyä.

– Teemme hyvin tiivistä yhteistyötä koko ylläpidon tiimin kesken. Keskustelemme säännöllisesti kiinteistö- ja ylläpitopäälliköiden kanssa remontteihin ja budjetteihin liittyen, jotta tiedämme mitä on tulossa ja tarpeen.

Aiempi työkokemus rakennustyömailta ja rakentamisesta auttavat Pohjosta ymmärtämään eri tahojen tarpeita. Keskeistä huollon ja korjaamisen kannalta on myös ketterä ja proaktiivinen kommunikointi kiinteistöjen vuokralaisten ja käyttäjien kanssa.

– Minusta yksi tärkeimmistä asioista on, että tiedottaminen hoidetaan kunnolla remonttien ja korjausten osalta. Ainahan remonteissa tulee yllätyksiä ja aikatauluissa jonkinlaisia muutoksia alkuperäiseen. Vuokralaisella on oikeus tietää, mitä ja milloin tapahtuu.

Kiitosta tiimille onkin tullut niin remonteista tiedottamisesta kuin remonttien loppuunsaattamisesta. Pohjonen itse haluaa kiittää Hoivatilojen laajaa kumppaniverkostoa, joka on merkittävä osa kiinteistöjen pätevää ylläpitoa.

Lue lisää:
Kiinteistöjen ylläpito Hoivatiloilla – Pitkän tähtäimen Mynttinen

Edellinen Seuraava