Artikkelit | 5.10.2023

Rakenteilla laadukkaat ja muunneltavat opetustilat

Oulun Hiukkavaaran suosio lapsiperheiden asuinalueena jatkuu, mikä näkyy oppilasmäärän kasvuna. Monitoimitalolla sijaitsevan peruskoulun naapuriin rakentuu nyt vuokramallilla 4 400 m2 lisäkoulu, joka otetaan käyttöön tammikuussa 2025.

Vuonna 2017 toimintansa aloittaneessa Hiukkavaaran koulussa on vuosiluokkiin sitomaton opetus. Jokaisella lapsella on oma opetussuunnitelma, ja oppilaita ryhmitellään joustavasti. Opetus tapahtuu oppimispesissä, joissa opiskelee useita ryhmiä ja eri-ikäisiä oppilaita yhtä aikaa. Ryhmissä on niin yleisen, tehostetun kuin erityisen tuen oppilaita, ja pesissä toimii moniammatillinen tiimi. Yhdessä oppiminen on kantava ajatus myös lisäkoulun puolella, jossa koulua tulevat käymään 1.–6. luokkalaiset, yhteensä 350 oppilasta.

Hoivatilojen hankepäällikkö Elina Suikki kertoo, että pedagogiikka on huomioitu lisäkoulun tilasuunnittelussa: kehitysvaiheessa pesäalueita järjesteltiin niin, että jokaisessa pesässä opetustilojen keskellä on selkeä yhteinen keskus, oppimistilana hyödynnettävä aula. Lisäksi tilojen läpinäkyvyyttä ja muunneltavuutta kehitettiin toiveiden mukaan.

– Yhdisteltävät opetustilat palvelevat yhteisopettajuutta ja antavat mahdollisuuksia erilaisiin opetustilanteisiin, Suikki mainitsee.

Myös pihaa viilattiin tilankäytöltä tehokkaammaksi ja taide- ja taitoaineiden tiloja muokattiin asiantuntijoiden kanssa tarpeiden mukaisiksi. Kouluarjen asiantuntijoiden avulla myös ruoanjakelua sujuvoitettiin pienillä muutoksilla. Suikin mukaan jatkokehitys eteni jouhevasti, avointa vuoropuhelua käyden.

Hiukkavaaran koulun arvot – luovuus, sitoutuminen, yhteisöllisyys ja joustavuus – näkyvät myös tilasuunnittelussa ja laadukkaassa toteutuksessa. Osapuolien sitoutuneisuudesta kertoo pitkäaikainen vuokrasopimus ylläpito- ja puhtauspalveluineen. Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen rakennuttajainsinööri Elias Rautio kertoo, että hanke on edennyt sujuvasti ja aikataulu on pitänyt. Raution mielestä Hoivatilat on tilaajan ja vuokralaisen näkökulmasta helppo ja mukava kumppani.

Yhteistyö Hoivatilojen kanssa toimii hyvin ja kitkattomasti. He tuntevat meidän toimintatapamme ja vaatimukset. Se on mahdollistanut sen, että tehokkaasti on pystytty porukalla tekemään töitä.

Myös Hoivatiloilla on huomattu, että Oulun kaupungilla on yhdessä toteutettujen hankkeiden myötä hyvä luotto heihin kumppanina. Hiukkavaaran lisäkoulu on viides hanke, jonka Hoivatilat toteuttaa Oulun kaupungille vuokramallilla.

– Tiedämme, miten he haluavat asioiden menevän. Kuulemme heidän asiantuntijoitaan ja ymmärrämme laatuvaatimukset sekä sen, että budjetin ja aikataulun täytyy pitää. Meidän kanssa toimiessaan tilaaja voi luottaa, että hanke toteutetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti, Suikki sanoo.

Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastaa ARCO Oy, pääurakoitsijana toimii Temotek Oy. Molemmat yritykset ovat Hoivatilojen pitkäaikaisia kumppaneita.

Tarpeidenmukaiset opetustilat

Oulun kaupunki on toteuttanut vuokramallin hankkeita jo useamman vuoden ajan hyvin kokemuksin. Hiukkavaaran lisäkoulun tapauksessa 25 vuoden mittainen vuokrasopimus sisältää kaiken: Hoivatilat vastaa suunnittelusta, rahoituksesta sekä rakennuttamisesta avaimet käteen -periaatteella. Sopimus kattaa myös ylläpidon ja puhtauspalvelut.

Kilpailutukseen osallistuneista seitsemästä toimijasta viisi jätti lopullisen tarjouksen. Hoivatilat voitti kilpailun kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjouksella marraskuussa 2022.

– Arviointiraadin lopputulema oli se, että Hoivatilojen ehdotus ’Kimppa’ oli pienimmin muutoksin vietävissä sellaiseen lopputulokseen, mitä haettiin, Oulun Tilapalveluiden Rautio toteaa.

Elina Suikki kertoo, että kilpailutuksen voiton jälkeen suunnitelma hiotui tarpeiden mukaiseksi tiiviillä yhteistyöllä.

– Rakennuslupavaihe sujui joutuisasti, vaikka tontille piti hakea poikkeamislupaa ja Hiukkavaaran laatutyöryhmällä on myös omat vaatimuksensa alueen rakentamiselle. Vaikka hankeaikataulu oli kohtalaisen tiukka, olemme tällä hetkellä tavoiteaikataulussa, Suikki kertoo.

Tilaajan edustajana Elias Rautio on tyytyväinen siihen, että vaikka Hoivatilat rakentaa tilat itselleen, huomioon otetaan aina yksilölliset tarpeet:

Tässähän ei ole valmista rakennusta, joka vuokrattaisiin, vaan vuokranantaja suunnittelee ja rakennuttaa vuokrattavat tilat meidän toiveidemme mukaisesti.

Lue lisää Hiukkavaaran lisäkoulusta.

Edellinen Seuraava