Artikkelit | 12.1.2021

Moderni, värikäs ja rento erottuu edukseen

Vaasaan valmistui arkkitehtuuriltaan upeasti erottuva päiväkoti Hoivatilojen rakennuttamana kesällä 2020. Kaksikerroksisuus ja rinnetontti toivat projektiin omat lisämausteensa, mutta lopputulos on hurmannut kaikki.

Vuokramalli lisää luottamusta rakennuttajaan

Väliaikaisiin ja ahtaiksi käyneisiin varhaiskasvatuksen ja opetuksen tiloihin kaivattiin muutosta Gerbyn asuinalueella Vaasassa. Kaupungin omaan taseeseen toteutettavalle investoinnille haettiin vaihtoehtoa, ja ratkaisuksi valittiin pitkäaikainen vuokrakohde – Vaasalle ensimmäinen laatuaan varta vasten rakennetussa kiinteistössä.

Vaasan kaupungin rakennuttajapäällikön Kukka Potkan mukaan hankinta vuokramallilla osoittautui rakentamisen aikana joustavaksi ja luotettavaksi valinnaksi: kiinteistön omistaja ja vuokranantaja haluaa tehdä hyvää jälkeä.

Päiväkodin ensimmäinen kerros on teräsbetonirakenteinen, muuten kohde on puurakenteinen. Sisätiloissa on suosittu myös muita luonnonmateriaaleja, joilla on tutkitusti positiivinen vaikutus sisäilman laatuun ja akustiikkaan.

Potka oli hankkeessa tiiviisti mukana kilpailutuksen valmistelusta ja arvioinneista tilojen käyttöönottoon saakka. Hän kertoo Hoivatilojen ja PAVE Arkkitehtien suunnitelman erottuneen jo ensisilmäyksellä edukseen: rakennusten väritys ja massoittelu sekä modernia ja perinteistä tyyliä yhdistelevä arkkitehtuuri miellyttivät.

Valinnan jälkeen yhteistyö on sujunut Potkan mukaan mainiosti. Jo kilpailutusvaiheessa oli tiedossa, että parkki- ja saattoalueen järjestelyjä saatetaan joutua pohtimaan uusiksi valitun toteuttajan kanssa. Saattoalueen laajennus onnistui hyvin, ja näin päiväkodille iso ja tärkeä asia saatiin ratkaistua joustavasti.

Tunnelma Gerbyn päiväkodissa on rennon letkeä, kaukana laitosmaisuudesta. Kodikkaiden ja persoonallisten ”metsämökkien” muotokieli on yhdistelmä vanhojen aittojen pientä kodikasta mittakaavaa sekä pelkistettyä ja puhdaslinjaista nykyaikaista muotokieltä. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi PAVE Arkkitehdit.

Käyttäjäpalavereja pidettiin tarpeen mukaan, ja niissä käyttäjät pääsivät vaikuttamaan muun muassa kalustedetaljeihin ja materiaalivalintoihin. Potkan mukaan rakennuttamisen etenemiseen ei muuten ole kaupungin
puolelta tarvinnut puuttua.

Hän kertookin vuokramallilla rakennuttamisen heijastuvan selkeästi siihen, miten hanke näyttäytyy omalla työpöydällä:
– Minun ei ole tarvinnut tässä hankkeessa itse olla niin asioiden päällä samalla tavalla kuin kaupungin taseeseen tehdessä. Nyt olemme voineet keskittyä siihen, että käyttäjille saadaan hyvät olosuhteet.

– Kun joku rakentaa itselleen, voi luottaa siihen, että tehdään hyviä, pitkäkestoisia ratkaisuja. 

Kaksikerroksisuudesta ja rinnetontista johtuen kiinteistössä on paljon tasoeroja, toisin kuinpäiväkodeissa yleensä. Tilat on kuitenkin sijoitettu eri tasoihin ansiokkaasti, ja ne tuovat toimintaan mielenkiintoista vaihtelua.

Alun haasteista upeaan lopputulokseen Hoivatiloilta hankkeessa oli vetovastuussa rakennuttajapäällikkö Jari Lehto. Hän kertoo yhteistyön tilaajan ja käyttäjän kanssa olleen hyvää ja vaivatonta.

– Toteutuksen alkuvaihe tosin oli haastava: Pohjatöiden osalta olosuhteet olivat vaativat johtuen louhintatyöstä sekä tontin suurista korkeuseroista. Myös vesikattotyöt veivät runkovaiheessa hieman arvioitua enemmän aikaa. Työaikamenekkiä lisäsivät osaltaan paloturvallisuuteen liittyvät rakenteet ja viiveet materiaalitoimituksissa.

– Jäimme alussa jälkeen aikataulusta, mutta reagoimme tiukasti muutoksiin, ja kohde valmistui lopulta hieman etuajassa urakoitsijan tehokkaan työmaatoteutuksen, huolellisen suunnittelun ja yhteistyössä tehdyn seurannan ansiosta, Jari Lehto kertoo.

Kohde on herättänyt huomiota kilpailutusvaiheesta saakka muun muassa korkeatasoisen arkkitehtuurin vuoksi, ja tällaiset hankkeet ovat valmistuessaan kaikille osapuolille merkittäviä. Projektijohtamisen näkökulmasta hanke ei ollut Lehdolle se suoraviivaisin, ja kaikki osapuolet paiskivat yhdessä kovasti töitä. Lopputulokseen Lehto on erityisen tyytyväinen:

– Kyseessä on paitsi käyttäjilleen toiminnallinen ja turvallinen rakennus, myös arkkitehtuuriltaan upeasti erottuva.

– Erityistä huomiota kiinnitettiin muun muassa visuaalisuuteen ja vaikuttavuuteen alueeseen nähden. Arkkitehdit olivat hyvin tyytyväisiä työmaatoteutuksen laatuun. Päällimmäisenä mieleen jää kuitenkin erinomainen yhteistyö käyttäjän kanssa. Tämä on yksi hienoimmista päiväkodeistamme, Lehto iloitsee.

Niin Hoivatiloilla kuin PAVE Arkkitehdeillä ollaan todella tyytyväisiä ensimmäisen yhteisen hankkeen lopputulemaan, ja yhteistyö onkin jo saanut jatkoa. Yhdessä tehtiin voitokkaat suunnitelmat myös ensi vuonna Kuopioon valmistuvalle Väinämöisen päiväkodille ja vuonna 2022 Ouluun valmistuvalle Hintan päiväkodille.

Edellinen Seuraava