Blogi | 15.9.2020

Palvelukiinteistön vuokraus on kestävä päätös

Kunnissa on jatkuvasti ja monenlaisia toimitilatarpeita. Yhdessä kiinteistössä on sisäilmaongelmia, toisessa korjausvelkaa ja kolmannessa tarvetta lisäneliöille lasten tai vaikkapa ikäihmisten määrän kasvaessa. Toisaalla uusien asuinalueiden rakentaminen edellyttää palveluja kuntalaisille. Mikä sitten on kestävä ja joustava tapa hoitaa palvelut – asianmukaisissa tiloissa?

Vuokra- tai vuokrausmalli on yleistynyt erityisesti viime vuosien aikana. Takavuosina kunnat vuokrasivat lyhyillä, muutaman vuoden sopimuksilla väistötiloja tai väliaikaistiloja päiväkotiryhmille tai koululuokille.

Nykyään tehdään yhä useammin päätös pitkästä, 20–30 vuoden vuokrausjaksosta, ja tilat suunnitellaan ja toteutetaan huolella kunnan toiveiden mukaisesti. Pitkäaikaiset sopimukset ovat kunnille strategisia ratkaisuja, joissa rakennuttaminen sekä rahoitus- ja kiinteistöriskit siirretään vastuulliselle kumppanille.

Hoivatilat on toiminut yli kymmenen vuoden ajan sote- ja sivistyssektorin vuokratilojen toteuttajana ja omistajana. Tänään meillä on omistuksessa lähes 200 kiinteistöä eri puolilla Suomea ja Ruotsia.

Mitkä ovat vuokramallin edut kunnalle? 

Turvallisuus. Vuokramallissa Hoivatilat ottaa vastuun kiinteistön kunnosta ja toimivuudesta. Tilat suunnitellaan niin, että ne joustavat ja muuntuvat rakennuksen elinkaaren aikana. Rakennuttaja kantaa kiinteistöriskin kokonaisuudessaan jääden myös pitkäaikaiseksi omistajaksi. Omistajuutta seuraa vastuullinen ylläpito, jotta kiinteistö palvelee käyttäjiä turvallisesti ja laadukkaasti.

Taloudelliset hyödyt. Vuokramalli on kunnalle investointivapaa, ja rakennushankkeen budjettivastuu ja riski kustannusten ylityksestä on Hoivatiloilla. Vuokrahinta on tiedossa ennakkoon, joten budjetointi on selkeää pitkälle tulevaisuuteen. Kokenut toimija rakennuttajana tuo mukanaan prosessi- ja hankintaosaamista, josta asiakas hyötyy. Myös kilpailukykyinen hinta on siis olennainen osa vuokrakonseptia. Huomionarvoista on sekin, että jäännösarvoriski on Hoivatiloilla, ja lunastusmallista voidaan sopia kunnan niin halutessa.

Nopeus. Usein käytössä on avoin hankintamenettely, jossa tilaaja laatii yhdessä käyttäjän kanssa hankesuunnitelman sekä tilaohjelman ja asettaa kilpailutuksen kriteerit. Yhdellä kilpailutuksella voidaan hankkia myös käyttövaiheen palvelut. Kokemus on osoittanut, että kun kiinteistön koko toteutusprosessi kilpailutetaan yhdellä kertaa, päästään uusia tiloja käyttämään jopa vuosi tai kaksi nopeammin kuin perinteisillä toteutustavoilla.

Me Hoivatiloilla haluaisimme kuulla kuntanne tarpeista ja suunnitelmista. Otetaanko vaikkapa Teams-palaveri ja keskustellaan lisää? Jaamme mielellämme kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, joita vuosien varrella olemme keränneet hyödynnettäväksi.

Edellinen Seuraava