Päivitetty viimeksi: 14.10.2020

Yrityksen johto

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.  Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Jussi Karjula, on toiminut Hoivatilojen toimitusjohtajana vuodesta 2010. Karjula on toiminut hallituksen jäsenenä Lännentila Oy:ssä vuodesta 2013 ja Perunakauppa Luonnosta Oy:ssä vuosina 2005-2016. Karjula toimi vuosina 2008–2012 Rakennusliike Lapti Oy:ssä hallituksen jäsenenä. Ennen Hoivatiloihin siirtymistään Karjula toimi Pohjoisen Kantaperuna Oy:n (nykyisin Perunamestarit Oy) toimitusjohtajana vuosina 2004–2010. Karjula toimi toimialajärjestö Pro Peruna ry:n puheenjohtajana vuosina 2008–2010 sekä ruotsalaisen HZPC Kantaperuna AB:n hallituksen jäsenenä vuosina 2007–2010. Karjula on suorittanut liiketalouden tradenomi-tutkinnon Oulun ammattikorkeakoulussa vuonna 1999.

Johtoryhmä

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. strategian, toimintaperiaatteiden ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja.

Tommi Aarnio, on toiminut Hoivatilojen talousjohtajana vuodesta 2015. Ennen siirtymistään Hoivatilojen palvelukseen Aarnio on toiminut tilintarkastajana PricewaterhouseCoopers Oy:ssä vuosina 2008–2015. Aarnio on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa sekä KHT-tutkinnon (Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) vuonna 2011. Koska Aarnio ei työskentele tilintarkastustehtävissä tällä hetkellä, KHT-hyväksyntä on lakkautettu toistaiseksi.

Juhana Saarni, on toiminut Hoivatilojen kiinteistöjohtajana tammikuusta 2017 lähtien. Saarni on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2011. Saarni on toiminut koko työhistoriansa ajan Hoivatilojen palveluksessa ja hänellä on hyvä kokonaisnäkemys hoivakiinteistömarkkinasta sekä kiinteistöjen hallinnasta ja ylläpidosta. Saarni on suorittanut liiketalouden tradenomi -tutkinnon Oulun ammattikorkeakoulussa vuonna 2012.

Riikka Säkkinen, on toiminut Hoivatilojen henkilöstö- ja viestintäjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Säkkinen on ollut Hoivatilojen palveluksessa viestintä- ja hallintopäällikön tehtävissä vuodesta 2015 lähtien. Ennen siirtymistään Hoivatiloille Säkkinen on ollut Nordea Pankin palveluksessa henkilöasiakaspuolella sekä opettajana Oulun seudun ammattiopistossa. Säkkinen on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 2004.

Riku Patokoski, on toiminut Hoivatilojen varatoimitusjohtajana ja Etelä-Suomen aluejohtajana tammikuusta 2018. Patokoskella on vahva Etelä-Suomen markkinan tuntemus sekä kaavoitus- ja konseptointiosaamista. Aiemmin Patokoski on toiminut muun muassa Peabin ja Skanskan palveluksessa vastuullisissa johdon tehtävissä. Patokoski on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 2002.

Jussi Vikman, on toiminut Hoivatilojen asiakkuusjohtajana vuoden 2020 tammikuusta lähtien. Ennen Hoivatiloille siirtymistä Vikman toimi Ekovilla Oy:n palveluksessa yli 5 vuotta. Vikman kuului Ekovillan johtoryhmään ja hänen vastuullaan oli myynti- ja markkinointijohtajan tehtävät. Hän toimi myös osan ajasta konsernin kehitysjohtajan tehtävissä sekä Ruotsin tytäryhtiön myynti- ja markkinointijohtajana. Ennen Ekovillalle siirtymistä Vikman työskenteli terveyspalveluyhtiö Coronaria Oy:ssa erilaisissa vastuu- ja johtotehtävissä yli 6 vuotta tehden tiivistä yhteistyötä kunta-asiakkaiden kanssa. Vikman on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan Yliopistossa 2008.