Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Suomen Hoivatilat Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017                                                           
Pörssitiedote 22.8.2017 klo 8:00

Vahvaa kannattavaa kasvua, uusia liiketoiminta-avauksia

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti (suluissa vertailukausi tammi-kesäkuu 2016)

 • Liikevaihto 5,3 (3,4) miljoonaa euroa, kasvua 58,0 %
 • Kauden tulos 14,8 (6,6) miljoonaa euroa, kasvua 123,0 %
 • Operatiivinen tulos 2,1 (1,3) miljoonaa euroa, kasvua 63,6 %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,64 (0,36) euroa
 • Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,63 (0,36) euroa
 • Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,09 (0,07) euroa
 • Sijoituskiinteistöjen arvo 205,1 (115,1) miljoonaa euroa, kasvua 78,2 %
 • Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
 • Osakekohtainen NAV 5,14 (3,50) euroa, kasvua 46,6 %
 • Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia): 280,5 (190,5) miljoonaa euroa, kasvua 47,3 %
 • Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,3 (14,3) vuotta

Näkymät vuodelle 2017

Hoivatilat arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan vähintään 12 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan vähintään 4,5 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2017 lopussa olevan 225-245 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Yhtiön alkuvuosi on ollut suunnitelmien mukaista vahvan kasvun aikaa. Liikevaihdon kasvu oli 58 % ja operatiivinen tulos kasvoi 64 % vertailukauteen. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi raportointijakson aikana 33 % vuoden 2016 loppuun verrattuna (muutos vertailukauteen 78 %), arvon ollessa kesäkuun lopussa 205 miljoonaa euroa. Myös osakekohtainen NAV kehittyi suotuisasti ollen 5,14 euroa, kasvua vertailukauteen 47 %.

Jatkamme edelleen kasvu-uralla. Yhtiöllä oli 30.6.2017 tilanteessa rakenteilla tai rakennuslupavaiheessa ennätykselliset 44 kiinteistöhanketta, joiden hankinta-arvo on yli 92 miljoonaa euroa. Olemme alkuvuoden aikana panostaneet kasvuun ja kehitykseen muun muassa avainhenkilörekrytoinneilla.

Hoivatilojen omistamien kiinteistöjen vuokrausaste on 100 %. Korkea luku perustuu harjoittamaamme toimintamalliin, jossa kiinteistöhankkeet käynnistetään vasta, kun vuokrasopimukset on allekirjoitettu. Sopimuskannan arvo oli katsauskauden päättyessä lähes 281 miljoonaa euroa, missä on kasvua vertailukauden tilanteeseen 90 miljoonaa euroa. Sopimuskannan keskimaturiteetti oli 14,3 vuotta. Kevään ja kesän aikana olemme allekirjoittaneet ensimmäiset 20 vuoden mittaiset vuokrasopimukset. Kevään 2017 aikana on myös tuotteistettu Hoivatilojen elinkaarimalli, jossa yhtiö voi ottaa aiempaa laajemman ylläpito- ja huoltovastuun tuottamistaan kiinteistöistä. Tämä tuotteistus konkretisoi yhtiön viestiä vastuullisesta omistajuudesta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön hallitus päätti 21.8.2017 lanseerata koulukonseptin, jossa kunnille ja muille koulusektorin toimijoille tarjotaan nykyaikainen, uuden opetussuunnitelman mukaisesti toteutettu koulu avaimet käteen -mallilla ilman, että käyttäjän tarvitsee itse investoida tiloihin. Koululiiketoiminnasta vastaavaksi on nimitetty aiemmin mm. Sotkamon kunnanjohtajana toiminut, FM Petri Kauppinen.

Hoivatilat ja Siilinjärven kunta allekirjoittivat 16.8.2017 20 vuoden vuokra- ja ylläpitosopimuksen palvelukotihankkeesta, joka valmistuu vuoden 2018 loppupuolella. Siilinjärven kunta ilmoitti hankintapäätöksestä 28.6.2017 ja sopimus on sisällytetty yhtiön raportoituun sopimuskantaan 30.6.2017. Sopimuksen arvo on yli 10 miljoona euroa (ilman indeksitarkastuksia).

Hoivatilat allekirjoitti 21.8.2017 vuokrasopimuksen Lahteen toteutettavasta hirsipäiväkodista. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen hirsipäiväkotihanke.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2017

Suomen Hoivatilat Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen (tammi-syyskuu 2017) 8.11.2017
Oulussa 22.8.2017
Suomen Hoivatilat Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:
Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.

Takaisin ylös