Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj                                                                        
Pörssitiedote 16.10.2017 klo 13.30

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen OP Rahastoyhtiö Oy:ltä, jonka mukaan OP Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman OP-Suomi-sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 %:n rajan 21.9.2017 tehdyn fuusion seurauksena. OP-Focus-erikoissijoitusrahasto ja OP-Delta-sijoitusrahasto fuusioitiin 21.9.2017 OP-Suomi Arvo -sijoitusrahastoon ja samalla OP-Suomi Arvo -sijoitusrahaston nimi muuttui OP-Suomi-sijoitusrahastoksi. Fuusion jälkeen OP-Suomi-sijoitusrahasto omistaa 6,16 % Hoivatilojen kaikista osakkeista ja äänistä. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuudessa ei ole tapahtunut ilmoitusvelvollisuuden synnyttäviä muutoksia.

OP Rahastoyhtiö Oy:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) 

 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  8,83 %   8,83 % 25 288 859
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  5,40 %   5,40 % 20 788 859

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus

 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000148648   2 231 750   8,83 %
A YHTEENSÄ 2 231 750   8,83 %  

Tietoja liputusvelvollisesta
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
OP-Rahastoyhtiö Oy 0,00 %   0,00 %
OP-Pohjoismaat Plus -erikoissijoitusrahasto 0,59 %   0,59 %
OP-Suomi-sijoitusrahasto 6,16 %   6,16 %
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 2,08 %   2,08 %

OP-Rahastoyhtiö Oy on ilmoittanut Hoivatiloille, että OP Rahastoyhtiö Oy:n emoyhtiö OP Osuuskunta on soveltanut 13.6.2011 lukien valtiovarainministeriön asetuksen (152/2007) 2 §:n 4 momentin mukaista poikkeusta OP-Rahastoyhtiö Oy:n osalta. OP Osuuskunta ei laske omia, tytäryritystensä ja vaikutuspiirissään olevien yhteisöjen omistusosuuksia yhteen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamien osakkeiden kanssa 13.6.2011 lukien. OP-Rahastoyhtiö Oy käyttää hallinnoimansa sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamiin osakkeisiin liittyvää äänivaltaa emoyrityksestä riippumattomalla tavalla.

Suomen Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:
Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.

Takaisin ylös