Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2017 (tilintarkastamaton) Kasvu jatkuu, ohjeistusta nostetaan

Suomen Hoivatilat Oyj

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2017 (tilintarkastamaton)

Kasvu jatkuu, ohjeistusta nostetaan

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2017

Suomen Hoivatilat Oyj Pörssitiedote 8.11.2017 klo 8.00

Tammi-syyskuu 2017 lyhyesti (suluissa vertailukausi tammi-syyskuu 2016)

 • Liikevaihto 8,6 (5,3) miljoonaa euroa, kasvua 61,9 %
 • Kauden tulos 19,0 (9,7) miljoonaa euroa, kasvua 95,9 %
 • Operatiivinen tulos 3,6 (1,9) miljoonaa euroa, kasvua 86,0 %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,80 (0,51) euroa, kasvua 56,9 %
 • Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,79 (0,51) euroa, kasvua 54,9 %
 • Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,15 (0,10) euroa, kasvua 50,0 %
 • Sijoituskiinteistöjen arvo 225,5 (131,7) miljoonaa euroa, kasvua 71,2 %
 • Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
 • Osakekohtainen NAV 5,33 (3,68) euroa, kasvua 44,8 %
 • Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia): 292,3 (212,3) miljoonaa euroa, kasvua 37,7 %
 • Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,3 (14,3) vuotta

Näkymät vuodelle 2017

Hoivatilat arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan vähintään 12 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus vähintään 4,5 miljoonaa euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2017 lopussa olevan vähintään 240 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus 225 - 245 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Jatkamme suunnitellusti vahvalla kasvu-uralla ja nostamme kuluvan tilikauden taloudellista ohjeistusta operatiivisen tuloksen ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon osalta. Ohjeistuksen muutos perustuu liiketoiminnan ennakoitua voimakkaampaan kasvuun ja sijoituskiinteistöjen tuottovaateiden laskuun. Liikevaihto kasvoi 61,9 %, operatiivinen tulos kasvoi 86,0 %, osakekohtainen NAV oli 5,33 euroa, jossa kasvua 44,8 % ja sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 71,2 % vertailukauteen nähden. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määritys perustuu 30.6.2017 tehtyihin kiinteistöarviointeihin ja tuottovaateisiin. Koko kiinteistösalkun kattava ulkoinen arviointi tehdään seuraavan kerran 31.12.2017 tilanteessa.

Valmiiden ja keskeneräisten kohteiden keskimääräinen vuokrasopimusmaturiteetti oli 30.9.2017 tilanteessa 14,3 vuotta ja vuokrasopimusten yhteenlaskettu arvo (=tuleva vuokrakassavirta ilman indeksikorotuksia) oli 292,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 aikana on valmistunut 27 kohdetta, jotka on luovutettu vuokralaisten käyttöön. Vuonna 2016 vastaavalla ajanjaksolla valmistui 12 kohdetta.

Syyskuussa yhtiö esitteli Kuntamarkkinoilla Investointivapaa koulu -konseptin. Vastaanotto markkinoilla on ollut myönteinen ja koulukonsepti herättää kiinnostusta. Neuvotteluja kouluhankkeista käydään parhaillaan useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Syyskuun lopun jälkeen yhtiö on sopinut seitsemästä uudesta kiinteistöhankkeesta. Näiden hankkeiden käypä arvo valmiina on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2018

Suomen Hoivatilat Oyj julkistaa tilikauden 2017 tilinpäätöstiedotteen 13.2.2018.

Oulussa 8.11.2017

Suomen Hoivatilat Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054


SUOMEN HOIVATILAT OYJ
Oulu Lentokatu 2, 90460 OULUNSALO Espoo Bertel Jungin Aukio 3, 02600 ESPOO
asiakaspalvelu@hoivatilat.fi · www.hoivatilat.fi · Palvelunumero: 0207 349 100

Takaisin ylös