Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Suomen Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 16. elokuuta 2018 kello 08:00 (EET)

Suomen Hoivatilat Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Sopimuskanta ja operatiivinen tulos vahvassa kasvussa

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018 (tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Suomen Hoivatilat Oyj:n puolivuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.hoivatilat.fi/sijoittajat

Yhteenveto tammi-kesäkuu

Tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 muutos, % 31.12.2017
Liikevaihto 8 061 5 315 51,7 % 12 373
Kauden tulos 15 957 14 650 8,9 % 25 504
Operatiivinen tulos 3 153 1 981 59,1 % 5 436
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa) 0,63 0,63 0,0 % 1,05
Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) 0,63 0,63 0,0 % 1,04
Osakekohtainen operatiivinen tulos (euroa) 0,12 0,09 33,3 % 0,22
Sijoituskiinteistöjen arvo 301 579 205 079 47,1 % 247 066
Osakekohtainen NAV (euroa) 6,22 5,13 21,1 % 5,67
Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia) 383 075 280 529 36,6 % 316 046
Taloudellinen vuokrausaste (%) 100 % 100 % - 100 %
Sopimuskannan keskimaturiteetti (vuotta) 14,7 14,3 - 14,4

*Vertailukauden tunnusluvut on oikaistu vastaamaan muuttunutta kiinteistöveron kirjauskäytäntöä.

Olennaiset tapahtumat

  • Euroopan Investointipankki ja Hoivatilat sopivat 50 miljoonan euron pitkäaikaisrahoituksesta (pörssitiedote 23.4.2018)
  • Yhtiö päätti perustaa tytäryhtiön Ruotsiin (pörssitiedote 5.6.2018)
  • Tilaelementtipäiväkodeista uusi tuoteryhmä (pörssitiedote 13.6.2018)

Näkymät vuodelle 2018

Hoivatilat arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan vähintään 17,5 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan noin 40 % liikevaihdosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2018 lopussa olevan vähintään 340 miljoonaa euroa. Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei vuoden 2018 aikana tee merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyntejä ja että kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykytasollaan.

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Hoivatilojen kasvu jatkuu. Yhtiön liikevaihdon kasvu oli 52 % ja operatiivinen tulos kasvoi 59 % vertailukauteen. Sopimuskanta, joka muodostuu vuokrasopimusten ja esisopimusten tulevasta vuokrakassavirrasta, kasvoi myös voimakkaasti ollen 383 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vertailukauden tilanteeseen 103 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana solmittiin useita 20 vuoden vuokrasopimuksia, mikä nosti sopimuskannan keskimaturiteetin 14,7 (14,3) vuoteen. Kohteiden vuokrausaste on edelleen 100 %. Sijoituskiinteistöjen arvo nousi kauden aikana ennätystasolle 302 (205) miljoonaan euroon.

Katsauskaudella toteutimme merkittävän rahoitusjärjestelyn, kun sovimme huhtikuussa Euroopan Investointipankin (EIP) kanssa 50 miljoonan euron pitkäaikaisrahoituksesta. Kesäkuussa perustettiin Ruotsiin tytäryhtiö, jonka toimitusjohtajana ja Ruotsin maajohtajana aloittaa syyskuun 2018 alussa Maria Frid. Hänellä on vahva kokemus kiinteistöjohtamisesta ja hoivatilaliiketoiminnasta.

Kesäkuussa tiedotimme uudesta tuoteryhmästä: tehdasolosuhteissa valmistettavista tilaelementtipäiväkodeista. Ensimmäinen päiväkoti on nyt tuotantovaiheessa ja maatyöt Raahessa sijaitsevalla tontilla on käynnistetty. Kesäkuussa allekirjoitettiin myös kauppasopimus Kuopion ydinkeskustaan rakennettavan Kuopion Portin hoivakotitilojen ja palveluasuntojen osalta. Kuopion Porttiin rakentuu Hoivatilojen omistukseen yhteensä 65 palvelu- ja hoiva-asuntoa käsittävä kiinteistöosakeyhtiö.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2018

Suomen Hoivatilat Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen (tammi-syyskuu 2018) 1.11.2018

Oulussa 16.8.2018
Suomen Hoivatilat Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:

Suomen Hoivatilat on erikoistunut päivähoito- ja hoivakiinteistöjen, palvelukiinteistöjen ja koulujen tuottamiseen, rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat perustettiin vuonna 2008, ja se tekee yhteistyötä noin 60 suomalaisen kunnan kanssa. Se on käynnistänyt ympäri Suomea yli 150 kiinteistöhanketta. Yritys noteerattiin Nasdaq OMX Helsinki -pörssiin 1. maaliskuuta 2017.

Takaisin ylös