Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj                                                                        
Pörssitiedote 13.11.2018 klo 11:35

 

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on 13.11.2018 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Partnera Oy:ltä (y-tunnus 1618627-6).

Liputusilmoituksen mukaan Partnera Oy:n ja sen määräysvaltayhtiöiden, Nurture Property Holding Oy:n ja Nurture Real Estate Holding Oy:n, yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 15 %:n, 10 %:n ja 5 %:n rajan 12.11.2018. Liputusilmoitus perustuu kauppaan, jossa Föreningen Konstsamfundet rf. ja Kusinkapital Ab perustettavan erillisen osakeyhtiön ("Ostaja") lukuun sekä Nurture Property Holding Oy ja Nurture Real Estate Holding Oy ("Myyjät") ovat 12.11.2018 solmineet sopimuksen, jonka mukaan Myyjät myyvät omistamansa 3 767 012 kpl Hoivatilat Oyj:n osaketta Ostajalle. Kauppa toteutetaan viimeistään 12.12.2018.

Partnera Oy on ilmoittanut seuraavat tiedot:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) 

 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus
liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutu-
misen jälkeen 
3,93 %   3,93 % 25 439 229
Edellisessä liputusilmoituk-
sessa ilmoitettu osuus 
18,85 %   18,85 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus

 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000148648   1 000 000   3,93 %
A YHTEENSÄ 1 000 000 3,93 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne  Erä-päivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Ei ole          
B YHTEENSÄ          

Hoivatiloille on liputusilmoituksessa ilmoitettu seuraavat lisätiedot: "Föreningen Konstsamfundet rf. ja Kusinkapital Ab perustettavan erillisen osakeyhtiön ("Ostaja") lukuun sekä Nurture Property Holding Oy ja Nurture Real Estate Holding Oy ("Myyjät") ovat 12.11.2018 solmineet sopimuksen, jonka mukaan Myyjät myyvät omistamansa 3 767 012 kpl Hoivatilat Oyj:n osaketta Ostajalle. Kauppa toteutetaan viimeistään 12.12.2018.

Nurture Property Holding Oy (Y-tunnus 2469036-8), omistus kaupan jälkeen 1 000 000 osaketta (3,93%). Nurture Real Estate Holding Oy (Y-tunnus 2469036-8), omistus kaupan jälkeen 0 osaketta (0%)."

Suomen Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:
Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 150 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea.

Takaisin ylös