Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj                                                                        
Pörssitiedote 13.11.2018 klo 11:35

 

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on 13.11.2018 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Föreningen Konstsamfundet rf:ltä (y-tunnus 0200196-3) ja Kusinkapital Ab:lta (y-tunnus 1932160-5) perustettavan osakeyhtiön lukuun.

Liputusilmoituksen mukaan liputusvelvollisen yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 %:n ja 10 %:n rajan 12.11.2018. Liputusilmoitus perustuu kauppaan, jossa Föreningen Konstsamfundet rf. ja Kusinkapital Ab perustettavan erillisen osakeyhtiön ("Ostaja") lukuun sekä Nurture Property Holding Oy ja Nurture Real Estate Holding Oy ("Myyjät") ovat 12.11.2018 solmineet sopimuksen, jonka mukaan Myyjät myyvät omistamansa 3 767 012 kpl Hoivatilat Oyj:n osaketta Ostajalle. Kauppa toteutetaan viimeistään 12.12.2018.

Föreningen Konstsamfundet rf. ja Kusinkapital Ab ovat ilmoittaneet perustettavan osakeyhtiön lukuun seuraavat tiedot:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) 

 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  14,81 %   14,81 % 25 439 229
Edellisessä liputusilmoituk-sessa ilmoitettu osuus         

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus

 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000148648 3 767 012   14,81%  
A YHTEENSÄ 3 767 012 14,81%

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne  Erä-päivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Ei ole          
B YHTEENSÄ          

Hoivatiloille on liputusilmoituksessa ilmoitettu seuraavat lisätiedot: "Föreningen Konstsamfundet rf. ja Kusinkapital Ab perustettavan erillisen osakeyhtiön ("Ostaja") lukuun sekä Nurture Property Holding Oy ja Nurture Real Estate Holding Oy ("Myyjät") ovat 12.11.2018 solmineet sopimuksen, jonka mukaan Myyjät myyvät omistamansa 3 767 012 kpl Hoivatilat Oyj:n osaketta Ostajalle. Kauppa toteutetaan viimeistään 12.12.2018.

Föreningen Konstsamfundet rf. ja Kusinkapital Ab:n (tai sen määräysvallassa oleva yhtiö) tulevat kumpikin omistamaan 50 % Ostajan osakkeista ja äänistä.

Kusinkapital Ab omistaa entuudestaan 352 137 kohdeyhtiön osaketta edustaen 1,38 % kohdeyhtiön osakkeista ja äänistä. Kyseiset osakkeet eivät ole tämän liputusilmoituksen kohteena."

Suomen Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:
Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 150 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea.

Takaisin ylös