Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj                                                                        
Pörssitiedote 27.12.2018 klo 8:00

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on 24.12.2018 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Clearance Capital Limited:iltä, jonka mukaan Clearance Capital Limited:in hallinnoimien rahastojen Clearance Segura Master Fund Limited, Clearance Cantara Master Fund Limited, Clearance Camino Fund, Compass Offshore MAV Limited, Compass MAV LLC ja WVP Emerging Manager Onshore Fund LLC yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 %:n rajan 21.12.2018 tehdyn osakkeiden hankinnan seurauksena. Clearance Capital Limited:in hallinnoimat rahastot omistavat 5,29 % Hoivatilojen kaikista osakkeista ja äänistä.

Clearance Capital Limited:in hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälinei-
den kautta (B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) 

 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,29 %   5,29 % 25 439 229
Edellisessä liputusilmoituk-sessa ilmoitettu osuus         

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus

 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000148648   1 346 653   5,29 %
A YHTEENSÄ   1 346 653   5,29 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne  Erä-päivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkei-den ja äänten %-osuus 
Ei ole          
B YHTEENSÄ          

Tietoja liputusvelvollisesta
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Clearance Segura Master Fund Limited alle 5 % 0 % alle 5 %
Clearance Cantara Master Fund Limited alle 5 % 0 % alle 5 %
Clearance Camino Fund alle 5 % 0 % alle 5 %
Compass Offshore MAV Limited alle 5 % 0 % alle 5 %
Compass MAV LLC alle 5 % 0 % alle 5 %
WVP Emerging Manager Onshore Fund LLC alle 5 % 0 % alle 5 %

Hoivatiloille on liputusilmoituksessa ilmoitettu seuraavat lisätiedot: "Clearance Capital Limited on Caymansaarille rekisteröidyn Clearance Capital (Cayman) Limited -nimisen yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö."

Suomen Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:
Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 150 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea.

Takaisin ylös