Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oy selvittää listautumista First North Finland -markkinapaikalle

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkaisuvapaa 13.1.2016 kello 9.00

Suomen Hoivatilat Oy selvittää listautumista First North Finland -markkinapaikalle

Päivä- ja hoivakotien sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen erikoistuneen Suomen Hoivatilat Oy:n ("Hoivatilat" tai "Yhtiö") hallitus on tehnyt päätöksen alkaa selvittää Yhtiön osakkeen listausmahdollisuutta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Samalla Yhtiö harkitsee yleisölle ja institutionaalisille sijoittajille suunnattavan osakeannin toteuttamista mahdollisen listauksen yhteydessä. Mikäli selvitys johtaa siihen, että Yhtiö päättää toteuttaa listauksen ja osakeannin, tämä tapahtuisi markkinatilanteesta riippuen vuoden 2016 aikana.

Mahdollisen listautumisen ja osakeannin ensisijaisena tavoitteena olisi nopeuttaa Yhtiön kasvua, kehittää liiketoimintaa ja lisätä yhtiön tunnettuutta. Lisäksi osakeannin tarkoituksena olisi laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa. Listautumisen oletettaisiin myös parantavan Yhtiön osakkeiden likviditeettiä ja vahvistavan Yhtiön pääomarakennetta sekä vakavaraisuutta.

Väestön ikääntyminen, keskittyminen ja kaupungistuminen luovat kasvavan tarpeen sekä päiväkodeille että hoivatiloille erityisesti suurissa kasvukunnissa. Kuntien velkaantuminen ja yhä korkeammat vaatimukset hoivan palvelutasolle luovat kunnille merkittävän haasteen. Tulevan sote-lainsäädännön myötä asiakas voisi valita palveluiden tuottajan julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Keskeinen työkalu valinnanvapauden toteuttamiseen on palveluseteli. Palveluseteli edistää merkittävästi kansalaisten valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suomen Hoivatilat Oy on vahvasti mukana rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa hoivatilojen tuottamiseen, rakennuttamiseen ja omistamiseen erikoistuneena palveluyhtiönä.

Toimitusjohtaja Jussi Karjula kommentoi:

"Näkemyksemme mukaan päivä- ja hoivakotien tilatarpeet kasvavat voimakkaasti lähivuosina. Roolinamme tässä kehityksessä on toimia kasvun ratkaisijana - sekä kasvukunnille että Hoivatilojen yritysasiakkaille. Toimintamallimme mukaisesti jäämme omistamaan tuottamamme erityistilat, jotka vuokraamme yksityisille palveluntarjoajille tai kunnille palvelutoimintaa varten. Malli on kunnalle helppo ja matalariskinen meidän kantaessa vastuun rahoituksesta ja toimitilojen laadukkuudesta."

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen kommentoi:

"Yhteiskunnan elinvoimaisuus vaatii uudenlaista ajattelua ja yhteisvastuuta. Tulevan uuden lainsäädännön myötä asiakas voisi valita palveluiden tuottajan julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Palveluseteli toimii työkaluna valinnanvapauden toteuttamisessa. Näemme tässä kehityksessä kiinnostavia kasvun mahdollisuuksia. Aktiivinen työmme suomalaisen sote- ja päivähoitokentän kehittämisessä jatkuu."

Yhtiön suurin omistaja on oululainen sijoitusyhtiö Partnera Oy noin 30 % omistusosuudella. Yhtiöllä on yli 80 osakkeenomistajaa. Omistajakunnassa on mukana mm. LähiTapiola Pohjoinen sekä Yhtiön johto ja työntekijät.

Hoivatilat lyhyesti:
Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita vuokrahoivatilaratkaisuja sekä yksityisille palveluntarjoajille että kunnille ja kaupungeille. Yhtiö on perustettu vuonna 2008. Hoivatilat tuottaa, rahoittaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeiden pohjalta räätälöityjä varhaiskasvatuksen ja hoivan tiloja kunnille ja yksityisille yrityksille.

Hoivatilojen omistajina on yli 80 suomalaista yksityishenkilöä tai yritystä. Hoivatilat toimii valtakunnallisesti, erityisesti kasvukeskusalueilla. Sen omistuksessa on noin 50 kiinteistöä. Kiinteistöjen arvo Hoivatilojen taseessa on vuoden 2015 lopussa noin 90 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Suomen Hoivatilat Oy, toimitusjohtaja Jussi Karjula, jussi.karjula@hoivatilat.fi, p. 040 773 4054

Takaisin ylös