Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Hoivatilat Oyj: Hoivatilat Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen maksuton suunnattu osakeanti

Hoivatilat Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen maksuton suunnattu osakeanti

Hoivatilat Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt 5.11.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän ("Osakepalkkiojärjestelmä") osallistujille Osakepalkkiojärjestelmän mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten ("Suunnattu Osakeanti").

Osakepalkkiojärjestelmän keskeisistä ehdoista ja ansaintajakson käynnistymisestä on kerrottu 13.6.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa. Yhtiö on tiedottanut Aureit Holding Oy:n 4.11.2019 julkistaman julkisen käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") vaikutuksesta Osakepalkkiojärjestelmän ehtoihin ja toteutukseen 4.11.2019 annetulla pörssitiedotteella.

Suunnatussa Osakeannissa annetaan osakepalkkioon oikeutetuille vastikkeetta 63 400 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita Osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Suunnattu Osakeanti on ehdollinen Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan alkamiselle ja annettavat uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä mahdollisimman pian Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan alkamisen jälkeen. Lisäksi palkkionsaajille maksetaan Osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti rahaosuus, joka on tarkoitettu kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvia veroja.

Päätös Suunnatusta Osakeannista perustuu Yhtiön osakkeenomistajien yhtiökokouksessa 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Koska Suunnatun Osakeannin tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa yhtiön avainhenkilöitä, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain edellyttämä erityisen painava taloudellinen syy.

Suunnatun Osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä, mukaan lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, on yhteensä 25 502 629 osaketta.

HOIVATILAT OYJ

Hallitus

Lisätietoa

Pertti Huuskonen
hallituksen puheenjohtaja
Hoivatilat Oyj
puh. +358 40 068 0816

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa sekä käynnistänyt 200 kiinteistöhanketta eri puolilla Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi

Takaisin ylös