Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj                                                                                      
Pörssitiedote 10.1.2020 klo 18:40

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on 10.1.2020 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä, jonka mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien OP-Suomi -sijoitusrahaston, OP-Suomi -sijoitusrahaston, OP -Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 prosentin rajan 10.1.2020 tehdyn osakkeiden luovutuksen seurauksena.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälinei
den kautta (B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) 

 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,00 % 0,00 %25 502 629
Edellisessä liputusilmoituk-sessa ilmoitettu osuus 6,96 % 6,96% 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus

 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI40001486480 0,00 % 
A YHTEENSÄ0 0,00 % 


B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Erä-päivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkei-den ja äänten %-osuus 
Ei ole     
B YHTEENSÄ     


Tietoja liputusvelvollisesta
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
OP-Rahastoyhtiö Oy0,00 % 

 
0,00 %
OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto0,00 % 0,00 %
OP-Suomi -sijoitusrahasto0,00 % 0,00 %
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto0,00 % 0,00 %

Hoivatiloille on liputusilmoituksessa ilmoitettu seuraavat lisätiedot:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- JA ÄÄNIVALTAOSUUDEN MUUTTAMISESTA

OP-Rahastoyhtiö Oy tuo tietoonne, että sen emoyhtiö OP Osuuskunta on soveltanut 13.6.2011 lukien valtiovarainministeriön asetuksen (152/2007) 2 §:n 4 momentin mukaista poikkeusta OP-Rahastoyhtiö Oy:n osalta. OP Osuuskunta ei laske omia, tytäryritystensä ja vaikutuspiirissään olevien yhteisöjen omistusosuuksia yhteen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamien osakkeiden kanssa 13.6.2011 lukien. OP-Rahastoyhtiö Oy käyttää hallinnoimansa sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamiin osakkeisiin liittyvää äänivaltaa emoyrityksestä riippumattomalla tavalla.

Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:
Talousjohtaja Tommi Aarnio, puhelin: +358 40 756 3773

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsiin. www.hoivatilat.fi

Takaisin ylös