Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj                                                                                      
Pörssitiedote 13.1.2020 klo 16:10

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on 13.1.2020 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Clearance Capital Limited:iltä, jonka mukaan Clearance Capital Limited:in hallinnoimien rahastojen Clearance Segura Master Fund Limited, Clearance Cantara Master Fund Limited, Clearance Camino Fund, Compass Offshore MAV Limited, Compass MAV LLC ja WVP Emerging Manager Onshore Fund LLC yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 %:n 10.1.2020 tehdyn osakkeiden luovutuksen seurauksena.

Clearance Capital Limited:n osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälinei
den kautta (B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) 

 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 % 0 %25 502 629
Edellisessä liputusilmoituk-sessa ilmoitettu osuus 5,29 % 5,29 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus

 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000148648  0,00 % 
A YHTEENSÄ 0,00 %


B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Erä-päivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkei-den ja äänten %-osuus 
Ei ole     
B YHTEENSÄ     


Tietoja liputusvelvollisesta
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
 0,00 % 0,00 %
 0,00 % 0,00 %


Tietoja liputusvelvollisesta
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Clearance Segura Master Fund Limited0 %0 %0 %
Clearance Cantara Master Fund Limited0 %0 %0 %
Clearance Camino Fund0 %0 %0 %
Compass Offshore MAV Limited0 %0 %0 %
Compass MAV LLC0 %0 %0 %
WVP Emerging Manager Onshore Fund LLC0 %0 %0 %

Hoivatiloille on liputusilmoituksessa ilmoitettu seuraavat lisätiedot: "Clearance Capital Limited on rekisteröidyn Clearance Capital (Cayman) Limited -nimisen yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö."

Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:
Talousjohtaja Tommi Aarnio, puhelin: +358 40 756 3773

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsiin. www.hoivatilat.fi

Takaisin ylös