Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Yhtiötiedote 3.3.2016 kello 08.00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Päivä- ja hoivakotien sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen erikoistunut Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat" tai "Yhtiö") järjestää osakeannin ja hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ("First North Finland"), käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen.

Hoivatilojen hallitus on 1.3.2016 päättänyt yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla järjestää suunnatun osakeannin, jossa lasketaan liikkeeseen enintään 3 755 000 Yhtiön uutta osaketta sekä mahdollisen lisäosake-erän koostuen enintään 1 500 000 uudesta Yhtiön osakkeesta ("Osakeanti"). Lisäksi Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Yhtiön kaikkien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Finlandissa.

Hoivatilat on laatinut Osakeantia ja suunniteltua listautumista First North Finland -markkinapaikalle koskevan esitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 2.3.2016.

Osakeannissa tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 7.3.2016. Osakeannin arvioitu nettotuotto on noin 11,5 miljoonaa euroa ilman mahdollista lisäosake-erää, ja noin 15,9 miljoonaa euroa, mikäli lisäosake-erä merkitään kokonaan. Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää Yhtiön kiinteistökehitysprojektien rahoittamiseen ja Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii UB Securities Oy ("Pääjärjestäjä").

Osakeanti lyhyesti:

  • Hoivatilat tarjoaa merkittäväksi Osakeannissa enintään 5 255 000 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet").
  • Osakeanti koostuu (i) alustavasti yhteensä enintään 3 700 000 Tarjottavan Osakkeen osakeannista yksityishenkilöille Suomessa ja suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Yleisöanti") ja (ii) alustavasti yhteensä enintään 55 000 Tarjottavan Osakkeen osakeannista Yhtiön ja sen konsernin henkilöstölle ("Henkilöstöanti").
  • Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika Yleisöannissa alkaa 7.3.2016 kello 9.30 ja päättyy arviolta 18.3.2016 kello 16.30. Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika Henkilöstöannissa alkaa 7.3.2016 kello 9.30 ja päättyy 7.3.2016 kello 16.30.
  • Yleisöannissa merkintähinta on 3,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Henkilöstöannissa merkintähinta on Yleisöannin merkintähinta alennettuna kymmenellä prosentilla, eli 2,88 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
  • Yhtiön hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää yhteensä enintään 1 500 000 Tarjottavalla Osakkeella ("Lisäosake-erä").
  • Yhtiön osakkeenomistajat Timo Pekkarinen ja hänen määräysvaltayhteisönsä Tirinom Oy, Pirkko ja Jukka Ruusu Oy sekä tämän määräysvaltayhteisö Milerosa Oy ja MEVita Invest Oy ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa Tarjottavia Osakkeita sellaisen määrän, että kunkin näiden osakkeenomistajien omistus Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen säilyy samansuuruisena kuin välittömästi ennen Osakeantia, ollen noin 13,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
  • Olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet (lukuun ottamatta Lisäosake-erää) merkitään listautumisannissa Yhtiön osakemäärä nousee enintään 19 260 059 osakkeeseen. Tarjottavat Osakkeet ilman Lisäosake-erä muodostavat noin 24,2 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä. Yhtiö arvioi keräävänsä osakeannissa noin 11,5 miljoonan euron nettovarat ilman Lisäosake-erää.
  • Edellyttäen että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin odotetaan alkavan First North Finlandissa arviolta 31.3.2016 kaupankäyntitunnuksella "HOIVA".

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Karjula kommentoi:

"Hoivatilat on näkemyksemme mukaan voimakkaan kasvun yhtiö. Muutaman viime vuoden aikana Hoivatilojen kiinteistösalkun koko, liikevaihto ja yhtiön arvo ovat moninkertaistuneet. Kannattavuutemme on myös hyvällä tasolla. Hoivatilojen tilauskanta on vahva ja kasvunäkymä on lupaava myös tulevaisuudessa. Meillä on kokemusta hoivan tilojen rakennuttamisesta ja valmiita, tehokkaita ratkaisuja, joita hyödynnämme kaikessa tekemisessämme. Toimintamallimme mukaisesti jäämme omistamaan tilat, jotka vuokrataan yksityisille palveluntarjoajille tai kunnille palvelutoimintaa varten. Malli on kunnalle helppo ja matalariskinen meidän kantaessa vastuun sekä rahoituksesta että toimitilojen laadukkuudesta ja toimivuudesta."

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen kommentoi:

"Väestön ikääntyminen ja kaupungistumiskehitys luovat kasvavan tarpeen sekä päiväkodeille että hoivan tiloille erityisesti suurissa kasvukunnissa. Kuntien velkaantuminen ja yhä korkeammat vaatimukset hoivan palvelutasolle luovat kunnille merkittävän haasteen. Valmisteilla olevan sote-uudistuksen myötä asiakas voisi valita palveluiden tuottajan julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Keskeinen työkalu valinnanvapauden toteuttamiseen on palveluseteli. Palveluseteli edistää merkittävästi kansalaisten valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suomen Hoivatilat Oyj haluaa olla mukana rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa hoivatilojen tuottamiseen, rakennuttamiseen ja omistamiseen erikoistuneena palveluyhtiönä."

Listautumisen syyt ja varojen käyttö:
Hoivatilojen First North Finland -listautumisen ja Osakeannin ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää Yhtiön nopeaa kasvua, kehittää liiketoimintaa ja lisätä Yhtiön tunnettuutta. Lisäksi Osakeannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa. Listautumisen oletetaan myös parantavan Yhtiön osakkeiden likviditeettiä ja vahvistavan Yhtiön pääomarakennetta sekä vakavaraisuutta. Henkilöstöannin avulla pyritään sitouttamaan Yhtiön ja sen konsernin palveluksessa työ- ja toimisuhteessa työskenteleviä henkilöitä Yhtiön kasvuun ja kehitykseen.

Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää Yhtiön kiinteistökehitysprojektien rahoittamiseen ja Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Esitteen saatavilla olo:
Esite on saatavilla 3.3.2016 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.hoivatilat.fi/listautumisanti2016 , Pääjärjestäjän verkkosivustoilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/hoivatilat, Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo ja Pääjärjestäjän toimipaikassa osoitteessa UB Securities Oy, Aleksanterinkatu 21 A, 3 krs., 00100 Helsinki. Lisäksi Esite on saatavissa Nasdaq Helsinki Oy:n toimipaikassa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki, arviolta 7.3.2016.

Tärkeitä päivämääriä:

Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa   7.3.2016
Henkilöstön merkintäaika Henkilöstöannissa ja Yleisöannissa päättyy   7.3.2016
Osakeannin merkintäaika voidaan keskeyttää (aikaisintaan)   11.3.2016
Yleisöannin merkintäaika päättyy (arviolta)   18.3.2016
Osakeannin tulos tiedotetaan (arviolta)   21.3.2016
Merkintöjen viimeinen maksupäivä yli 30 000 Tarjottavaa Osaketta koskevien merkintöjen osalta   22.3.2016
Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arviolta)   30.3.2016
Kaupankäynti osakkeilla alkaa First Northissa (arviolta)   31.3.2016

Yhtiön neuvonantajat:
Osakeannin Pääjärjestäjänä, merkintäpaikkana sekä Yhtiön First North Finland -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Securities Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Suomen Hoivatilat Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:
Suomen Hoivatilat Oyj, toimitusjohtaja Jussi Karjula, jussi.karjula@hoivatilat.fi, p. +358 40 773 4054

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, p. +358 9 25 380 246

Hoivatilat lyhyesti:
Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita vuokrahoivatilaratkaisuja sekä yksityisille palveluntarjoajille että kunnille ja kaupungeille. Yhtiö on perustettu vuonna 2008. Hoivatilat tuottaa, rahoittaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeiden pohjalta räätälöityjä varhaiskasvatuksen ja hoivan tiloja kunnille ja yksityisille yrityksille.

Hoivatilojen omistajina on yli 80 yksityishenkilöä tai yritystä. Hoivatilat toimii valtakunnallisesti, erityisesti kasvukeskusalueilla. Sen omistuksessa on noin 40 valmista kiinteistöä. Yhtiön valmiiden ja keskeneräisten kiinteistöhankkeiden markkina-arvo Hoivatilojen taseessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.

LIITE: Osakeannin ehdot

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TÄRKEÄÄ TIETOA

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kokonaan tai osittain Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitetyn tiedon perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi. Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EY (muutoksineen) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ja lausuntoja koskien muun muassa Yhtiön tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Yhtiön aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Yhtiö varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Takaisin ylös