Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.2016 - 30.6.2016 (tilintarkastamaton): Kannattava vahva kasvu jatkuu - ohjeistusta nostettiin


Suomen Hoivatilat Oyj puolivuosikatsaus 1.1.2016 - 30.6.2016

Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiötiedote 25.8.2016 klo 8:00

Kannattava vahva kasvu jatkuu - ohjeistusta nostettiin


1.1.2016 - 30.6.2016 lyhyesti (suluissa vertailukausi 1.1.2015 - 30.6.2015)

            - Liikevaihto 3,36 (1,43) miljoonaa euroa, kasvua 134,7 %
            - Katsauskauden tulos 6,55 (4,80) miljoonaa euroa, kasvua 36,4 %
            - Operatiivinen tulos 1,21 (0,31) miljoonaa euroa, kasvua 294,9 %
            - Osakekohtainen tulos 0,36 (0,38) euroa
            - Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,07 (0,02) euroa
            - Sijoituskiinteistöjen arvo 115,08 (64,84) miljoonaa euroa, kasvua 77,5 %
            - Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
            - Osakekohtainen NAV 3,54 (2,79) euroa, kasvua 26,8 %
            - Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia): 190,47 (99,90) miljoonaa euroa
            - Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,3 (14,4) vuotta

Näkymät vuodelle 2016

Hoivatilat odottaa vuoden 2016 liikevaihdon olevan 7,3 - 7,5 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus vähintään 7,0 miljoonaa euroa). Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan 2,7 - 3,0 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus positiivinen operatiivinen tulos). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden lopussa olevan 140 - 150 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus 130 - 150 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Yhtiön alkuvuosi on ollut suunnitelmien mukaista vahvan kasvun aikaa. Liikevaihdon kasvu oli lähes 135 % ja operatiivinen tulos lähes nelinkertaistui vertailukauteen. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi raportointijakson aikana 27,2 % vuoden 2015 loppuun verrattuna (muutos vertailukauteen 77,5 %), arvon ollessa kesäkuun lopussa 115,08 miljoonaa euroa.

Maaliskuun lopulla yhtiö toteutti listautumisen First North Finland -markkinapaikalle. Listautumisen yhteydessä järjestetty osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti, ja yhtiö sai noin 1200 uutta osakkeenomistajaa, mikä on FN-listautumisten Suomen ennätys. Annissa kerättiin uutta pääomaa kiinteistöhankkeiden rahoitustarpeisiin 16,80 miljoonaa euroa ennen kuluja. Maaliskuun jälkeenkin yhtiö on saanut satoja uusia omistajia. 

Alkuvuosi on ollut uusien kiinteistöhankkeiden käynnistämisen ja kehitystyön aikaa. Yhtiöllä oli 30.6.2016 tilanteessa rakenteilla tai rakennuslupavaiheessa 34 kiinteistöhanketta, joiden hankinta-arvo oli yli 70 miljoonaa euroa. Yhtiö on alkuvuoden aikana panostanut kasvuun ja kehitykseen muun muassa avainhenkilörekrytoinneilla.

Hoivatilojen omistamien kiinteistöjen vuokrausaste on 100 %. Korkea luku perustuu yhtiön toimintamalliin, jossa kiinteistöhankkeet käynnistetään vasta, kun vuokrasopimukset on allekirjoitettu. Sopimuskannan arvo oli katsauskauden päättyessä 190,47 miljoonaa euroa ja sopimuskannan keskimaturiteetti oli 14,3 vuotta.

Loppuvuoden aikana yhtiön kiinteistökanta kasvaa selvästi alkuvuotta enemmän. Isot muutostekijät tukevat Hoivatilojen liiketoiminnan kasvua: Väestö ikääntyy ja keskittyy kasvukeskusalueille, julkinen sektori velkaantuu, kansalaisten valinnanvapaus ja palvelusetelin käyttö lisääntyvät. Samaan aikaan sote- ja varhaiskasvatussektorilla toimivat yritykset ammattimaistuvat ja tapahtuu konsolidoitumista sekä toiminnan tehostumista. Nämä tekijät avaavat yhä enemmän tilaa yksityisille palveluille ja investoinneille.

Hoivatilat toimii kasvun ratkaisijana ja kiinteistökumppanina kasvuhakuisille päivähoito- ja hoiva-alan yrityksille. Samaan aikaan olemme ratkomassa kasvukuntien palveluhaasteita nopean ja tehokkaan toimintamallimme avulla.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2016

Suomen Hoivatilat Oyj järjestää puolivuosikatsaukseen liittyen webcast-lähetyksen 25.8.2016 klo 11.00 alkaen. Linkki lähetykseen löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.hoivatilat.fi/sijoittajille/. Webcast-lähetyksen esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta tilaisuuden päätyttyä.

Suomen Hoivatilat Oyj julkistaa seuraavan puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen arviolta helmikuussa 2017.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula

puhelin: +358 40 773 4054

Hyväksytty Neuvonantaja UB Securities Oy

puhelin: +358 9 25380 246


Takaisin ylös