Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Korjaus: Suomen Hoivatilat Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1. - 30.9.2016 (tilintarkastamaton) Ohjeistusta vuodelle 2017 nostettiin - tutkitaan siirtymistä päälistalle

Suomen Hoivatilat Oyj

Yhtiötiedote 2.11.2016 klo 9:00 EET

Korjattu 2.11.2016 klo 08:00 lähetettyä tiedotetta otsikon vuosiluvun osalta

Liiketoimintakatsaus 1.1. - 30.9.2016 (tilintarkastamaton)

 

Ohjeistusta vuodelle 2017 nostettiin - tutkitaan siirtymistä päälistalle

 

 

1.1. - 30.9.2016 lyhyesti (suluissa vertailukausi 1.1. - 30.9.2015)

            -      Liikevaihto 5,30 (2,48) miljoonaa euroa, kasvua 113,6 %
            -      Kauden tulos 9,70 (7,63) miljoonaa euroa, kasvua 27,1 %
            -      Operatiivinen tulos 1,93 (0,63) miljoonaa euroa, kasvua 205,5 %
            -      Osakekohtainen tulos 0,51 (0,60) euroa, laskua 15,0 %
            -      Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,10 (0,05) euroa, kasvua 100,0 %
            -      Sijoituskiinteistöjen arvo 131,71 (79,94) miljoonaa euroa, kasvua 64,8 %
            -      Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
            -      Osakekohtainen NAV 3,72 (3,07) euroa, kasvua 21,4 %
            -      Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia): 212,26 (98,84) miljoonaa euroa
            -      Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,3 (14,3) vuotta

Näkymät vuosille 2016 ja 2017

Viimeisen puolivuosikatsauksen mukaisesti Hoivatilat odottaa vuoden 2016 liikevaihdon olevan 7,3 - 7,5 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan 2,7 - 3,0 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden lopussa olevan 140 - 150 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2017 liikevaihto tulee olemaan vähintään 12 miljoonaa euroa (listalleottoesitteessä annettu aikaisempi ohjeistus vähintään 11 miljoonaa euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2017 lopussa olevan 200 - 220 miljoonaa euroa (listalleottoesitteessä annettu aikaisempi ohjeistus 175 - 200 miljoonaa euroa).

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 1.11.2016 päättänyt, että yhtiö siirtyy IFRS-raportointiin vuoden 2016 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Samalla on päätetty käynnistää selvitystyö koskien mahdollisuutta siirtyä Nasdaq OMX Helsingin päälistalle vuoden 2017 aikana. Yhtiö selvittää samalla vaihtoehtoja yhtiön tulevien kiinteistöhankkeiden rahoittamiseksi sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisin instrumentein.

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Yhtiö jatkaa vahvan kasvun uralla. Liikevaihdon kasvu oli 113,6 % ja operatiivinen tulos kolminkertaistui vertailukauteen nähden. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 45,6 % vuoden 2015 loppuun verrattuna (muutos vertailukauteen 64,8 %), sijoituskiinteistöjen arvon ollessa syyskuun lopussa 131,71 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopun jälkeen yhtiö on sopinut kymmenestä uudesta kiinteistöhankkeesta. Näiden hankkeiden arvo on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Marraskuun aikana käynnistyy myös yhtiön historian sadas kiinteistöhanke: kehitysvammaisten palvelutalo Keravalle. Samalla Keravasta tulee 50. kunta, jonne Hoivatilat on toteuttanut hoivan tai varhaiskasvatuksen palvelualustoja. Yhtiöllä on pitkäaikaiset ja luottamukselliset suhteet kunta- ja yrityskumppaneihin sekä näyttöä innovatiivisesta yhteistyöstä kumppanien kanssa.

Uusien kiinteistöhankkeiden myötä yhtiön taloudellista ohjeistusta vuoden 2017 osalta nostetaan sekä liikevaihdon että sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kasvun osalta. Valmiiden ja keskeneräisten kohteiden keskimääräinen vuokrasopimusmaturiteetti on 14,3 vuotta ja vuokrasopimusten yhteenlaskettu arvo (=tuleva vuokrakassavirta ilman indeksikorotuksia) on 212 miljoonaa euroa.

First North -listautumisen jälkeen yhtiön osakasmäärä on kaksinkertaistunut ja yhtiöllä oli syyskuun lopussa yli 2500 osakasta. Yhtiö nousi kesä-heinäkuun vaihteessa First North 25 -indeksiin, jonne nostetaan First North -listan vaihdetuimmat osakkeet. Suomesta listalla on Hoivatilojen lisäksi vain kaksi muuta yhtiötä.

Katsauskaudella valmistui yhdeksän kappaletta kiinteistöjä, jotka luovutettiin heti valmistumisen jälkeen vuokralaisten käyttöön. Valmistuneet kiinteistökohteet alkoivat tuottamaan vuokrakassavirtaa elokuusta 2016 lähtien.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2017

Suomen Hoivatilat Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen arviolta helmikuussa 2017.

Oulussa 2.11.2016

Suomen Hoivatilat Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Hyväksytty Neuvonantaja UB Securities Oy, puhelin: +358 9 25380 246

Takaisin ylös