Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

 Suomen Hoivatilat Oyj                                                                       

Yhtiötiedote 23.2.2017 klo 17:00

 

Suomen Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Oulussa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

 

Osingonmaksu

 Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.2.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.3.2017

 

Hallituksen kokoonpano

 Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Huuskonen, Timo Pekkarinen, Reijo Tauriainen, Mammu Kaario ja uutena jäsenenä Satu Ahlman. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Huuskonen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

 

Hallituksen palkkiot

 Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1 250 euron kuukausipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 2 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Jos hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan kokoukseen osallistumiseksi käyttämä matka-aika ylittää kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 1,5-kertaisesti.

 

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

 Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tapio Raappana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa, jotka voivat olla suunnattuja osakeanteja tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisia osakeanteja.

 Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin korkeintaan 30.4.2018 saakka. Ehdotettu valtuutus kumoaa aiemmin annetut osakeantivaltuutukset, mutta ei aiempia valtuutuksia antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

 

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta 9.3.2017.

 

 

Oulussa 23.2.2017

 

SUOMEN HOIVATILAT OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

 

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, puhelin: +358 9 25380 246

 

Suomen Hoivatilat lyhyesti:

Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö listautui Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle vuonna 2016 ja sillä on yli 4400 osakkeenomistajaa.

 

 

 

Takaisin ylös