Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj on päättänyt hakea osakkeensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle - yhtiön hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj

Yhtiötiedote 23.2.2017 klo 18.15

 

Suomen Hoivatilat Oyj on päättänyt hakea osakkeensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle - yhtiön hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Suomen Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat" tai "yhtiö") hallitus on tänään yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä kokouksessaan päättänyt jättää lähiaikoina listalleottohakemuksen yhtiön osakkeen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalle. Samassa yhteydessä yhtiö hakee osakkeensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämältä First North -markkinapaikalta, jossa yhtiön osakkeet on noteerattu maaliskuusta 2016 lähtien. Yhtiön kaupankäyntitunnus on HOIVA. Yhtiö aikoo myös julkistaa lähiaikoina Helsingin Pörssin pörssilistalle hakeutumista koskevan listalleottoesitteen.

 

Yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Reijo Tauriainen ja jäseniksi Mammu Kaario ja Timo Pekkarinen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin puolestaan Pertti Huuskonen ja jäseniksi Satu Ahlman ja Mammu Kaario.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että Pertti Huuskonen, Reijo Tauriainen ja Satu Ahlman ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Mammu Kaario on riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Kaario työskenteli vuosina 2016-2017 toimitusjohtajana sijoitusyhtiö Partnera Oy:ssä, joka omistamiensa Nurture Property Holding Oy:n ja Nurture Real Estate Holding Oy:n kautta omistaa 22,9 % Suomen Hoivatilat Oyj:n osakekannasta. Timo Pekkarinen on puolestaan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta riippuvainen yhtiöstä. Timo Pekkarinen on yhtiön merkittävän rakennusliikekumppanin, Rakennusliike Lapti Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen jäsen sekä osakkeenomistaja. Näin ollen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 riippumattomuusvaatimukset täyttyvät.      

 

Aiemmin tiedotetun mukaisesti yhtiön hallitus selvittää edelleen vaihtoehtoja yhtiön tulevien kiinteistöhankkeiden rahoittamiseksi lähtökohtaisesti oman pääoman ehtoisesti.

Toimitusjohtaja Jussi Karjula kommentoi:

"Vuosi 2016 oli Hoivatiloille vahvan kasvun aikaa. Liikevaihto, tulos ja muut keskeiset tunnusluvut kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Toimintaympäristömme on kehittynyt meille suotuisasti. Muutostekijät tukevat liiketoimintamme kasvua: asutus Suomessa keskittyy kasvukeskusalueille, väestö ikääntyy, julkinen sektori velkaantuu ja etsii tehokkaampia toimintamalleja sekä valinnanvapauden arvioidaan lisääntyvän mm. palvelusetelin käytön yleistyessä. Joulukuussa Suomen hallitus julkisti lakiluonnoksen asiakkaan valinnanvapaudesta sote-palveluissa. Pidämme linjauksia yksityiselle sektorille suotuisina ja uusia markkinoita mahdollistavina.

 

Toteutimme maaliskuussa 2016 onnistuneesti listautumisen First North -markkinapaikalle. Listautumisen yhteydessä järjestämämme osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti, ja saimme noin 1 200 uutta osakkeenomistajaa. Keräsimme annissa uutta pääomaa kiinteistöhankkeidemme rahoitustarpeisiin noin 16 miljoonaa euroa. Joulukuun 2016 lopussa meillä oli jo lähes 4 000 osakkeenomistajaa.

 

Olemme valmistelleet pörssilistalle siirtymistä syksystä 2016 lähtien, ja julkaisimme vuoden 2016 konsernitilinpäätöksemme IFRS-standardin mukaisesti laadittuna. Siirtymisen ajurina on yhtiön tunnettuisuuden kasvattaminen ja osakkeen likviditeetin parantaminen sekä uusien omistajaryhmien mukaan saaminen."

 

Suomen Hoivatilat Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

 

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, puhelin: +358 9 25380 246

 

Suomen Hoivatilat lyhyesti:

Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö listautui Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle vuonna 2016 ja sillä on yli 4400 osakkeenomistajaa.

 

 

 

Takaisin ylös