Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj                                                                        
Pörssitiedote 3.3.2017 klo 07:30

Suomen Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen OP Rahastoyhtiö Oy:ltä, jonka mukaan OP Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen OP-Suomi Arvo -sijoitusrahaston ja OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 %:n rajan 1.3.2017 tehdyn osakkeiden hankinnan seurauksena. OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto omistaa 3,07 % ja OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 2,33 % Hoivatilojen kaikista osakkeista ja äänistä.

OP Rahastoyhtiö Oy:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitus-
välineiden kautta (B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) 

 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,40 %   5,40 % 20 788 859
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus         

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus

 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000148648   1 122 136   5,40 %
A YHTEENSÄ 1 122 136   5,40 %  

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Ei ole          
B YHTEENSÄ          

OP-Rahastoyhtiö Oy on ilmoittanut Hoivatiloille, että OP Rahastoyhtiö Oy:n emoyhtiö OP Osuuskunta on soveltanut 13.6.2011 lukien valtiovarainministeriön asetuksen (152/2007) 2 §:n 4 momentin mukaista poikkeusta OP-Rahastoyhtiö Oy:n osalta. OP Osuuskunta ei laske omia, tytäryritystensä ja vaikutuspiirissään olevien yhteisöjen omistusosuuksia yhteen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamien osakkeiden kanssa 13.6.2011 lukien. OP-Rahastoyhtiö Oy käyttää hallinnoimansa sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamiin osakkeisiin liittyvää äänivaltaa emoyrityksestä riippumattomalla tavalla.

Suomen Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:
Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.

Takaisin ylös