Siirry pääsisältöön

Tiedotteet

Suomen Hoivatilat Oyj: Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017 (tilintarkastamaton) Ohjeistusta nostetaan

Suomen Hoivatilat Oyj                                                  
Pörssitiedote 18.5.2017 klo 08:00

Suomen Hoivatilat Oyj

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017 (tilintarkastamaton)

Ohjeistusta nostetaan

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017

Suomen Hoivatilat Oyj Pörssitiedote 18.5.2017 klo 8.00

Tammi-maaliskuu 2017 lyhyesti (suluissa vertailukausi tammi-maaliskuu 2016)

  • Liikevaihto 2,49 (1,66) miljoonaa euroa, kasvua 49,4 %
  • Kauden tulos 3,10 (1,99) miljoonaa euroa, kasvua 55,5 %
  • Operatiivinen tulos 0,88 (0,60) miljoonaa euroa, kasvua 47,6 %
  • Osakekohtainen tulos 0,15 (0,13) euroa, kasvua 15,4 %
  • Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,04 (0,04) euroa, muutos 0,0 %
  • Sijoituskiinteistöjen arvo 173,25 (97,35) miljoonaa euroa, kasvua 78,0 %
  • Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
  • Osakekohtainen NAV 4,57 (3,24) euroa, kasvua 41,0 %
  • Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia): 233,92 (167,45) miljoonaa euroa
  • Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,1 (14,3) vuotta

Näkymät vuodelle 2017

Hoivatilat arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan vähintään 12 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan vähintään 4,5 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2017 lopussa olevan 225- 245 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus 200 - 220 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Yhtiö jatkaa vakaan kasvun uralla. Liikevaihto kasvoi 49,4 %, operatiivinen tulos kasvoi 47,6 % ja osakekohtainen NAV kasvoi 41,0 % vertailukauteen nähden. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 12,0 % vuoden 2016 loppuun verrattuna (muutos vertailukauteen 78,0 %), sijoituskiinteistöjen käyvän arvon ollessa maaliskuun lopussa 173,2 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen arvostus 31.3.2017 tilanteessa perustuu tilinpäätöksessä 2016 sovellettuihin oletuksiin ja tuottovaateisiin. Koko kiinteistösalkun kattava ulkoinen arviointi tehdään seuraavan kerran 30.6.2017 tilanteessa.

Yhtiö siirtyi First North -listalta 1.3.2017 Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Yhtiö toteutti maaliskuun lopussa instituutiosijoittajille suunnatun osakeannin, jossa merkittiin 4 500 000 kappaletta uusia osakkeita ja kerättiin ennen kuluja 31,5 miljoona euroa uutta pääomaa. Yhtiön pääomatilanne on annin seurauksena hyvä ja se mahdollistaa kiinteistöportfolion merkittävän kasvattamisen. Annin myötä yhtiön omistajakuntaan tuli merkittäviä sijoittajia Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta ja Iso-Britanniasta. Yhtiön osakkeenomistajien määrä on yli nelinkertaistunut viimeisen vuoden aikana ollen 31.3.2017 yli 5.500 kpl.

Valmiiden ja keskeneräisten kohteiden keskimääräinen vuokrasopimusmaturiteetti oli 31.3.2017 tilanteessa 14,1 vuotta ja vuokrasopimusten yhteenlaskettu arvo (=tuleva vuokrakassavirta ilman indeksikorotuksia) oli 233,9 miljoonaa euroa. Maaliskuun lopun jälkeen yhtiö on sopinut kymmenestä uudesta kiinteistöhankkeesta. Näiden hankkeiden käypä arvo on yhteensä noin 23 miljoonaa euroa. Uusien kiinteistöhankkeiden myötä yhtiön vuotta 2017 koskevaa taloudellista ohjeistusta nostetaan sijoituskiinteistöjen käyvän arvon osalta.

Katsauskaudella valmistui viisi kappaletta kiinteistöjä, jotka luovutettiin heti valmistumisen jälkeen vuokralaisten käyttöön. Lisäksi yhtiö osti yhden valmiin päiväkotikiinteistön. Toisen valmiin päiväkotikiinteistön kauppa toteutettiin huhtikuun 2017 alussa.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2017

Suomen Hoivatilat Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen (tammi-kesäkuu 2017) 22.8.2017 ja liiketoimintakatsauksen (tammi-syyskuu 2017) 9.11.2017

Oulussa 18.5.2017

Suomen Hoivatilat Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

 

Suomen Hoivatilat lyhyesti:

Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 100 kiinteistöhanketta ympäri Suomen. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.

Takaisin ylös