Päivitetty viimeksi: 25.1.2021

Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä.

Liputusilmoitukset 2020

13.1.2020 Clearance Capital Limited:in hallinnoimien rahastojen Clearance Segura Master Fund Limited, Clearance Cantara Master Fund Limited, Clearance Camino Fund, Compass Offshore MAV Limited, Compass MAV LLC ja WVP Emerging Manager Onshore Fund LLC yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 %:n rajan.

10.1.2020 Länsförsäkringar Fondförvaltning Ab:n omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 %:n rajan.

10.1.2020 2Care Capital Ab:n omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 %:n ja 10 %:n rajan.

10.1.2020 OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien OP-Suomi -sijoitusrahaston, OP-Suomi -sijoitusrahaston, OP -Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 prosentin rajan.

10.1.2020 Aedifica SA/NV:n hallinnoiman Aureit Holding Oy:n omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 10 %:n, 15 %:n, 20 %:n, 25 %:n, 30 %:n, 50 %:n, 66,7 %:n ja 90 %:n rajan.

3.1.2020 Aedifica SA/NV:n hallinnoiman Aureit Holding Oy:n omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Liputusilmoitukset 2019

Liputusilmoitukset 2018

Liputusilmoitukset 2017

3.3.2017 OP Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen OP-Suomi Arvo -sijoitusrahaston ja OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 %:n rajan

28.3.2017 Timo Pekkarisen ja hänen määräysvaltayhteisönsä Tirinom Oy:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 %:n rajan

28.3.2017 Partnera Oy:n määräysvaltayhteisöjen Nurture Property Holding Oy:n ja Nurture Real Estate Holding Oy:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 20 %:n rajan

11.5.2017 Länsförsäkningar Fondförvaltning AB:n omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 % rajan

16.10.2017 OP-Suomi -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5%:n rajan