Päivitetty viimeksi: 14.11.2018

Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä.

Liputusilmoitukset 2018

Liputusilmoitukset 2017

3.3.2017 OP Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen OP-Suomi Arvo -sijoitusrahaston ja OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 %:n rajan

28.3.2017 Timo Pekkarisen ja hänen määräysvaltayhteisönsä Tirinom Oy:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 %:n rajan

28.3.2017 Partnera Oy:n määräysvaltayhteisöjen Nurture Property Holding Oy:n ja Nurture Real Estate Holding Oy:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 20 %:n rajan

11.5.2017 Länsförsäkningar Fondförvaltning AB:n omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5 % rajan

16.10.2017 OP-Suomi -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on ylittänyt 5%:n rajan