Osinko

Hoivatilojen osingonjakopolitiikan mukainen tavoite on jakaa osinkona vähintään 50 % operatiivisesta tuloksesta. Mikäli osinkoa jaetaan, yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Operatiivinen tulos kuvastaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta ilman kiinteistöjen käypien arvojen muutoksen vaikutusta. Yhtiön osingonjako perustuu osinkopolitiikan mukaisesti operatiiviseen tulokseen.

201820172016
Osinko per osake, euroa0,170,130,10
Osinko, miljoonaa euroa4,23,32,1
Osinko operatiivisesta tuloksesta, %56,4 %60,5 %72,9 %
Efektiivinen osinkotuotto, %2,15 %1,6 %1,3 %
Osingonmaksun täsmäytyspäivä28.3.201929.3.201827.2.2017
Osingon maksupäivä4.4.20199.4.20187.3.2017