Artikkelit | 5.4.2023

Tilasuunnittelulla voi vaikuttaa hoivahenkilöstön sitoutumiseen

Aloitin uuden asumispalveluyksikön, Tukena Tähtiomenan, johtajana viime syyskuussa. Olemme osa Malminkartanon palvelukorttelia – ainutlaatuista yhteisöä keskellä Helsinkiä – ja hyvä yhteistyö käynnistyi saman tien Hoivatilojen ja Norlandian kanssa.

Sain juuri valmiiksi YAMK-opintoni. Opinnäytetyössäni syvennyin aiheeseen, joka on ajankohtainen paitsi oman työni, myös laajan yhteiskunnallisen haasteen näkökulmasta. Opinnäytetyössäni nimittäin tutkin, mitkä tekijät vaikuttavat henkilökunnan sitoutumiseen työhönsä uutta asumispalveluyksikköä perustettaessa. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla henkilökunnan sitoutumiseen voi vaikuttaa työhyvinvointia lisäämällä.

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä kahden vastaperustetun kehitysvammaisten asumispalveluyksikön kanssa haastattelemalla yksiköiden henkilökuntaa. Vastikään perustettu asumispalveluyksikkö onkin mielenkiintoinen ympäristö tutkimukselle. Tutkimustulokset yksikössä, jossa toimintaa voidaan kehittää alusta lähtien, ovat erilaisia verrattuna tutkimuksen toteuttamiseen yksikössä, joka on ollut jo pitkään toiminnassa ja käytänteet ovat ehtineet vakiintua.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että tilojen toimivuus on merkittävässä asemassa työssä jaksamisen ja viihtymisen kannalta. Näillä on suora vaikutus henkilöstön sitoutumiseen työhönsä. Vastaajat kokivat, että henkilökunta olisi tullut ottaa mukaan uusien yksiköiden tilojen suunnitteluun. Etenkin toimimattomiksi koetut työtilat olivat työskentelyä merkittävällä tasolla hankaloittava tekijä ollen vastaajien mukaan jopa syynä tai osasyynä irtisanoutumisiin.

Opinnäytetyö vahvistaa aiempia aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia: Muutama vuosi sitten Rea Paloheimo tutki opinnäytetyössään avotoimistojen vaikutusta sosiaalialan työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan työskentely tilassa, johon kuuluu paljon vuorovaikutusta ja vain rajoitetusti henkilökohtaista tilaa, voi heikentää työsuorituksia ja aiheuttaa negatiivista suhtautumista työnantajaa kohtaan. Jani Äijälä puolestaan tutki opinnäytetyössään vuonna 2020 henkilökunnan kokemuksia sijaishuoltoyksikön työympäristön kehittämisestä. Hän totesi haastateltavien kokeneen, että jos ympäristö on hankala, epäsiisti tai huonokuntoinen, ei työ voi johtaa mihinkään, kun ei ole kunnollista paikkaa sitä toteuttaa.

Voidaan siis todeta, että henkilökunnan osallistumisella asumispalveluyksikön tilojen suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa on valtaisa merkitys työhön sitoutumisessa. Tilojen tulee olla suunniteltu niin, että ne mahdollistavat hyvän ja turvallisen ympäristön sekä henkilökunnalle että asukkaille. Toivon, että tutkimuksen tuloksia hyödynnetään jatkossa uusia vammaisten asumispalveluyksiköitä suunniteltaessa.

Iloitsen siitä, että meillä Tukena Tähtiomenassa tilat suunniteltiin alusta alkaen eri yhteistyötahojen kesken hyvin suunnitelmallisesti. Huomioon otettiin sekä asukasryhmien että henkilöstön tarpeet. Tilat ovat toimivat, avarat ja viihtyisät. Talossa on kauniita yksityiskohtia, paljon ikkunoita ja laadukkaat materiaalit. Henkilökunta on otettu hyvin huomioon, toimistoja on useita sekä taukotila työntekijöille – nämä ovat myös tutkimuksemme mukaan äärimmäisen tärkeitä asioita työssä viihtymisen näkökulmasta.

Olemme siis saaneet aloittaa toiminnan todella viihtyisässä yksikössä ja asettua taloksi ihanien asukkaidemme kanssa.

Mari Fihlman
Johtaja, Tukena Tähtiomena

Edellinen Seuraava