Artikkelit | 22.9.2021

Tuleva toimitusjohtaja Atte Niittylä: Oikeiden asioiden äärellä

Atte Niittylällä on uransa varrelta paljon kokemusta ja näkemystä niin Hoivatilojen yksityisen sektorin kumppaneista, kuin myös yhteistyöstä kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien kanssa. Kiinteistökehitys ja rakennuttaminen ovat Niittylälle hieman uudempia osa-alueita, joiden pariin hän suuntaa erittäin innostuneena.

Atte Niittylä aloittaa Hoivatilojen toimitusjohtajana tammikuussa. Hän siirtyy Hoivatiloille terveydenhuollon palveluja ja digitaalisia ratkaisuja tuottavan Hygga Oy:n varatoimitusjohtajan tehtävistä. Niittylä on paljasjalkainen helsinkiläinen, joka on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon, kansantaloustiede pääaineenaan, Vaasan yliopistossa.

Hoivatilat oli sinulle entuudestaan tuttu organisaatio – kertoisitko, mistä yhteydestä?

Olen toiminut viimeiset 10 vuotta sote- ja kuntasektorin organisaatioissa, samalla kentällä kuin Hoivatilat. Hoivatilat on noussut usein esille keskusteluissa esimerkiksi hoivapalveluiden operaattoreiden kanssa, kuten myös erilaisten kaupunkikehitysratkaisujen yhteydessä. Minulle on muodostunut kuva arvostetusta ja laadukkaasta toimijasta, joka erottautuu markkinassa todella positiivisesti.

Mikä sai sinut innostumaan tästä mahdollisuudesta?

Keskeisimpiä asioita urakehityksessäni on ollut mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla, hieman toisin kuin muut tekevät. Uudenlaisten palveluiden ja konseptien, joista on etua erityisesti asiakkaalle, parissa työskentely ja edelleen kehittäminen kiinnostavat minua kovasti.

Toinen minulle henkilökohtaisesti suuri seikka on työskennellä organisaatiossa, jolla on vahva yhteiskunnallinen merkitys. Sillä on iso vaikutus työn mielekkyyteen, että voin olla mukana kehittämässä parempaa yhteiskuntaa – eli kun tiedän, että ollaan oikeiden asioiden äärellä.

Hoivatilojen arvot ovat rohkeus, aktiivisuus ja vastuuntunto – millaiset arvot ohjaavat sinun työskentelyäsi?

Keskinäinen kunnioitus ja sen kautta syntyvä luottamus kantavat pitkälle, olipa kyseessä sitten oma henkilöstö tai yhteistyökumppanit. Kun huippuasiantuntijat pelaavat samaan suuntaan, kukin oma roolinsa tuntien ja kantaen, päästään yhteiseen maaliin. Onkin merkityksellistä luottaa siihen, että jokainen hoitaa oman tehtävänsä, mutta työskennellä yhdessä, toisia arvostaen. Johtajan oman arvomaailman täytyy olla linjassa yrityksen arvojen kanssa, ja Hoivatilojen arvot voin todella allekirjoittaa.

Millaisin odotuksin suuntaat kohti toimitusjohtajan tehtäviä?

Hyvin innostuneissa tunnelmissa! Samaan aikaan on yhteiskunnassa käsillä monia uudistuksia, joten mielenkiinnolla odotan töihin tarttumista. Esimerkiksi sote-uudistus tuo varmasti monta uutta asiaa myös Hoivatilojen pöydälle. Murros kuntien roolissa kiinteistöjen omistajina ja käyttäjinä voimistuu, uusissa sote-organisaatioissa on kädet täynnä töitä ja yksityisten operaattoreiden hankkeita lähtenee liikkeelle enenevissä määrin.

Yhteiskunnassa tulee siis tapahtumaan äärettömän mielenkiintoisia asioita, ja Hoivatiloilla on tilanteessa todella paljon annettavaa. Tulemme toimimaan murroksessa yhdessä asiakkaidemme kanssa, kumppanuuksia syventäen. Meillä on erittäin hyviä palvelumalleja valmiina – toteutamme tilat palveluna, ja kumppanimme niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa, tarkoituksenmukaisissa ja laadukkaissa tiloissa.

Mitkä asiat tuovat sisältöä elämääsitöiden ulkopuolella?

Kaksi pientä lasta ja mäyräkoira huolehtivat siitä, että tekemistä ja vauhtia riittää myös kotioloissa ja mökkeillessä. Urheilua, erityisesti maastopyöräilyä ja erilaisia mailapelejä, tulee melko paljon harrastettua.

Hoivatilojen nykyinen toimitusjohtaja Jussi Karjula jättää toimitusjohtajan tehtävät omasta aloitteestaan ja siirtyy yhtiön hallitukseen.

”Olen kiitollinen, että olen saanut toimia Hoivatilojen toimitusjohtajana yrityksen alkumetreiltä saakka. Yli 11 vuotta kasvuyhtiön johdossa on pitkä aika ja koen, että nyt on sopiva hetki antaa tilaa uudelle toimitusjohtajalle. Olen iloinen, että saamme Aten jatkamaan tehtävässäni ja toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi tähän hienoon yhtiöön.”

Edellinen Seuraava