Artikkelit | 22.6.2021

Upean alueen lähtökohtana kumppanuuskaavoitus

Hiidensalmen palvelukiinteistö on toteutettu Hoivatilojen Toiveiden kortteli -konseptin mukaisesti. Konseptin kärkiajatus on kuntien, asukkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien haaveisiin vastaaminen.

Tärkeimpiä kumppaneita hankkeessa Hoivatiloille ovat luonnollisesti olleet Lohjan kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut sekä projektipäällikkö Mirka Härkönen. Hän on aiemmin työskennellyt monipuolisesti niin infra- ja kaupunkisuunnitteluhankkeiden kuin rakennuttamisen ja viestinnänkin parissa.

– On ollut mahtavaa työskennellä näin mielenkiintoisessa kokonaisuudessa. Asuntomessuille rakennetaan samanaikaisesti kokonaan uutta asuinaluetta ja tosi isoa tapahtumaa, ja aikataulu on ollut kauttaaltaan tiukka. Työ on sujunut hyvin, vaikka haasteitakin toki tällaiselle matkalle mahtuu, kuvailee Härkönen urakkaansa.

Hoivatilat lähti mukaan hankkeeseen osallistumalla kaavan laadinnan yhteydessä järjestettyyn kerrostalokorttelin kumppanuushakuun vuonna 2018. Hoivatilat valittiin kumppaniksi UKI Arkkitehtien suunnitelmalla, ja pian mukaan saatiin myös TA-Yhtiöt ja Lohjan Vuokra-asunnot Oy. Nyt näiden toimijoiden kiinteistöt muodostavat Hiidensalmen kumppanuuskorttelin.

Perinteisessä kaupunkisuunnittelumallissa kaavoitus ja kaavan toteuttaminen eli rakentaminen ovat erillisiä, toisiaan seuraavia prosesseja. Hiidensalmen kaava puolestaan laadittiin kumppanuuskaavoituksen keinoin, veturina Lohjan kaupunki. Kumppanuuskaavoituksen myötä osapuolet muodostivat yhdessä periaatteet, joiden viemistä käytäntöön hiottiin workshopeissa ja kokouksissa.

– Oli todella antoisaa laatia kaava tällä tavalla, isolla porukalla ja monipuolisella osaamisella. Se ei välttämättä ollut aina helppoa, selvitettävää oli paljon ja mutkiakin matkassa, mutta koen, että näin upeaan lopputulokseen ei muilla kaavoituskeinoilla olisi päästy, toteaa Härkönen.

Kumppanuuskaavoitus onkin viime vuosina lisännyt suosiotaan, ja Hiidensalmen alueesta näkee Härkösen mukaan jo nyt, että se ehdottomasti kannattaa.

Alueen sydäntä muodostamassa

Hoivatiloille Hiidensalmi oli yksi ensimmäisistä kohteista, joissa yhtiö oli jo kaavavaiheessa mukana. Sittemmin prosessi on tullut tutuksi ja havaittu hyväksi useissa hankkeissa, kertoo hankekehityspäällikkö Olli Haapio Hoivatiloilta. Toiveiden kortteli -konseptin kärkiajatus onkin suunnitella ja muokata kokonaista aluetta hyvin tiiviillä yhteistyöllä, useat näkökulmat huomioiden ja katseet pitkälle eteenpäin suunnattuina.

– Meidän filosofia on muodostaa alueen sydän, eläväinen palvelukeskus, jonka ympärille on hyvä rakentaa niin asuntoja kuin muitakin palveluja. Intressimme hankekehittäjänä on poikkeuksellisen iso, sillä rakennuttamisen jälkeen jäämme kiinteistöjen omistajiksi, sanoo Haapio.

Mirka Härkönen kertoo, että Hoivatilat sai kumppanuushaussa erittäin hyvin kiinni lähtötavoitteista, kuten yhteisölliset kohtaamiset ja ympäristöystävällisyys. Niistä pidettiin systemaattisesti kiinni projektin edetessä, ja Härkönen toteaa, että kun osapuolilla on yhteinen näkemys siitä, mihin pyritään, ja asioista kommunikoidaan aktiivisesti, on lopputulos kaikkia osapuolia miellyttävä.

Yksi kaavasuunnittelun ohjenuorista ja Asuntomessujen teemoista on järven lumo, mikä heijastui asemakaavan suunnittelusta yksittäisten talojen suunnitteluun. Lähes kaikista kohteista on huikeat järvinäkymät, ja rantapuistoon reitteineen on panostettu.

– Rantatontteja meiltä kyllä kyseltiin, mutta niitä ei ole, sillä ihana alue haluttiin jättää kaikkien lohjalaisten ja vierailijoiden käyttöön. Siellä on oleskelunurmea ja kukkaniittyä, laituri, esiintymisalue, se on kaikkien yhteinen kohtaamispaikka, kertoo Härkönen.

Ympäristöystävällisyyden näkökulmasta alueen suunnittelijoita ja rakentajia on kannustettu vihreisiin tekoihin. Lopputulokset ovat hyvin konkreettisia: alueella näkyy paljon esimerkiksi aurinkopaneeleja, viherkattoja ja sähköautojen latauspisteitä. Rakentamistapaohje ohjasi ympäristöystävällisiin valintoihin, ja yksityisille rakentajille on tehty vinkkilistoja ja annettu neuvontaa.

Kumppanuuskorttelissa ympäristöystävällisyyteen on satsattu muun muassa pihasuunnittelulla, joka toteutettiin kestävän ympäristörakentamisen pilottina. Yhteisöllisyys puolestaan tulee olemaan kiinteä, luontainen osa korttelin arkea, sen kertoo jo Hoivatilat hankkeeseen johtaneen voittoisan suunnitelman nimi: Kohtaamisia.

– Asuntomessujen jälkeen kumppanuuskorttelin hoivakoti ja päiväkoti parantavat palvelutarjontaa Lohjalla keskustan läheisyydessä. Yhteistyö Hoivatilojen kanssa on sujunut mainiosti. Se on ollut paitsi asiantuntevaa, myös mukavaa, kiteyttää Härkönen.

 


Hoivatilat toteuttaa yhteisöllisen palvelukiinteistön Lohjan Asuntomessuille. Toiveiden kortteli -konseptin mukaisessa kokonaisuudessa yhdistyvät varhaiskasvatus sekä ikäihmisten asuminen ja hoivapalvelut. Palveluntarjoajina tulevat toimimaan Pilke päiväkodit ja Attendo, ja hankkeen yhteistyökumppaneihin lukeutuu myös KONE Hissit Oy.

Edellinen Seuraava