Artikkelit | 9.4.2024

Turvallinen ja toimivalastensuojelun yksikkö

Lastensuojelun sijaishuollon palveluissa olennaista on kasvuympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. Hoivatilat toteutti tarpeenmukaiset sijaishuollon tilat Salon Halikkoon ostohankkeena Sosprolle, jolla on lastensuojelutyöstä pitkä kokemus. Pihapiirissä toimii myös pihakoulu.

Sospron ylläpitämä Metsätammen toimintayksikkö tarjoaa viihtyisän ja turvallisen
ympäristön sijaishuoltoon tuleville lapsille ja nuorille.

Sospron palvelutarjontaan kuuluvat lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon palvelut Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Kahdenkymmenen vuoden kokemus alalta sekä yli kolmenkymmenen asuinyksikön toiminta ovat tuoneet vankan näkemyksen siitä, millaiset tilat vastaavat parhaiten haastavan ja tärkeän toiminnan tarpeita.

Sospron toimintayksikkö on ollut hankkeena mielenkiintoinen ja hyvin sujunut kokonaisuus, toteaa Hoivatiloilta hankemanagerina toiminut Mikko Yrtti.

Hoivatilat piti yhdessä kumppaniensa kanssa huolen siitä, että tarkka visio konkretisoitui toivotun mukaiseksi. Ostohankkeena toteutetussa projektissa Hoivatilat vastasi rakennuttamisvaiheen valvonnasta ja lopputöistä. Hoivatilat jää myös kiinteistön pitkäaikaiseksi omistajaksi. Hankesuunnittelusta vastasi urakoitsijana toiminut Vestera.

– Yhteistyö oli kaikkien osapuolten kesken erittäin sujuvaa puolin ja toisin. Vestera toteutti urakoinnin hienosti, sanoo Hoivatiloilta hankemanagerina mukana ollut Mikko Yrtti.

– Osaavan työnjohtajan kanssa oli vaivatonta tehdä yhteistyötä. Oli myös hienoa, että käyttäjä osallistui aktiivisesti työmaakokouksiin joko etänä tai fyysisesti työmaalla, lisää valvojana hankkeessa toiminut Hoivatilojen rakennuttajapäällikkö Lauri Karhunen.

Hankkeen sujuvuudesta kertoo, että kohde luovutettiin Sosprolle etuajassa. Salon toimintayksiköstä vastaava Sospron Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtaja Piia Sauranen kertoo olevansa tyytyväinen lopputulokseen ja yhteistyöhön Hoivatilojen kanssa.

Kyseessä on ollut meidän kannaltamme erittäin onnistunut projekti.

Uusi laadukas yksikkö kiinnostaa

Sospro Metsätammen toimintayksikkö sijaitsee Halikon rauhallisella pientaloalueella. Metsätammessa on kaksi erillistä seitsenpaikkaista asuinyksikköä, joista Terho aloitti toimintansa vuoden 2024 alussa. Latvus-asuinyksikön toiminta käynnistyy elokuussa 2024.

Uuden yksikön tilat ovat todella viihtyisät ja toimivat, ja toiminta on päässyt toden teolle käyntiin, kertoo asuinyksikkö Terhon toiminnanjohtaja Heidi Vuori.

Terho on erityistason asuinyksikkö neuropsykiatrisia haasteita omaaville sekä vahvaa koulunkäynnin tukea tarvitseville 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tilojen suunnittelussa on haluttu painottaa sopivaa aistimaailmaa, visuaalista miellyttävyyttä sekä kodinomaisuutta. Tilojen turvallisuus on ollut tärkeä lähtökohta suunnittelutyölle, kertoo Piia Sauranen.

Yhteisten tilojen lisäksi jokaisella lapsella ja nuorella on oma huone. Pienilläkin yksityiskohdilla luodaan kodinomainen tunnelma.

– Tilojen tulee olla turvalliset sekä lapsille että aikuisille, minkä vuoksi esimerkiksi tilojen valvottavuuteen on panostettu. Monipuoliselle yhdessäololle löytyy hyvin paikkoja, mutta kaikilla lapsilla on myös oma huone, jonne voi mennä, jos kaipaa omaa rauhaa, Sauranen kuvailee.

Saurasen mukaan Terhon yksikkö on kerännyt paljon positiivista palautetta. Viihtyvyyttä ja turvallisuutta on tuotu mukaan monin tavoin esimerkiksi automatisoiduilla rakenne- ja turvallisuusratkaisuilla. Ulkona voi puuhailla yhdessä kesäkeittiössä, ja pihapiirissä riittää tekemistä koripallokentällä ja nuorempia lapsia varten suunnitellulla leikkialueella.

– Olemme onnellisia, että saimme Saloon todella kauniit ja toimivat tilat, Sauranen sanoo ja toteaa, että Sospron toiminnan kannalta kyseessä on myös merkittävä markkinointivaltti.

Tilojen suunnittelussa on haluttu painottaa sopivaa aistimaailmaa ja visuaalista miellyttävyyttä. Tätä edesauttavat lämpimät sävyt ja materiaalit.

– Osaavista työntekijöistä on tällä alalla kova kilpailu, ja työnhaussa on iso merkitys tilojen terveellisyydellä, viihtyvyydellä ja turvallisuudella. Meillä tuli tähän Salon kohteeseen poikkeuksellisen suuri määrä hakijoita. Varmasti uusi hieno yksikkö vaikutti osaltaan siihen.

Yhteisissä tiloissa on mahdollisuus monipuoliselle yhdessäololle.

Pihakoulu huomioi erilaiset oppimistarpeet

Lasten ja nuorten keskimääräinen sijoitusaika Sospron yksiköissä on puolitoista vuotta. Sijaishuollon aikana halutaan mahdollistaa opintien sujuva jatkaminen, ja koulunkäynnin järjestäminen onkin olennainen osa Sospron toimintaa.

Asuinyksikön pihapiiriin on rakennettu pihakoulu, jossa yksikön lapset ja nuoret voivat opiskella kahdessa pienryhmässä. Koulu on Salon sivistystoimen ylläpitämää toimintaa ja kuuluu naapurissa sijaitsevan Armfeltin koulun alaisuuteen. Kouluyhteistyötä lähdettiin Piia Saurasen mukaan suunnittelemaan heti hankkeen alkuvaiheessa.

Salon sivistystoimi on ollut alusta alkaen mukana projektissa ja antanut oman kädenjälkensä koulun tilojen suunnitteluun. Kouluyhteistyö on meille valtavan tärkeä, sillä se on meille sijoitettujen lasten näkökulmasta keskeinen arkea rytmittävä asia.

Koulunkäynnin järjestäminen on olennainen osa Sospron toimintaa. Viihtyisässä pihakoulussa yksikön lapset ja nuoret voivat opiskella kahdessa pienryhmässä. Tiloissa on panostettu esimerkiksi muuntojoustavuuteen.

Sijoitettujen lasten koulupolku voi olla hyvin yksilöllinen, ja pienryhmäopetuksessa pystytään huomioimaan monenlaiset oppimistarpeet. Ei ole silti mikään automaatio, että Terhoon sijoitetut lapset käyvät pihakoulua, Sauranen muistuttaa. Tavoitteena on, että yksiköllisen tilanteen ja tarpeiden mukaan on mahdollisuus osallistua myös yleisopetukseen alueen muissa kouluissa sekä ammatillisiin tai lukio-opintoihin.

Tilat muuntuvat moneksi

Terhon toimintayksikön koulurakennuksessa tärkeitä asioita ovat valoisuus ja muuntojoustavuus, kertoo Armfeltin koulun rehtori Hannu Pölönen. Opettajilla on mahdollisuus omaan taukotilaan sekä opetuksessa hiljaisen työn tiloihin.

Armfeltin koulun rehtori Hannu Pölönen pitää yhteistyötä Sospron kanssa hienona asiana.

Luokkien joustavan ryhmittelyn ansiosta rakennuksessa on tilaa järjestää myös tilaisuuksia, joissa ovat läsnä lasten huoltajat. Siten onnistuvat helposti esimerkiksi kevätjuhlan kakkukahvit.

– Koulu on todella viihtyisällä paikalla, ja lapsille on rakennettu pihalle kaikenlaista vapaa-aikaa varten. Kun yksikköön tutustuu, näkee heti, että lapsia ja koulun arkea on mietitty, Pölönen sanoo.

Armfeltin koulu sijaitsee Sospron asuinyksiköstä ihanteellisesti puolen kilometrin päässä. Koululla on paljon erityisopetuksen osaamista, itsekin useammassa vastaavanlaisessa yhteistyöhankkeessa mukana ollut Pölönen taustoittaa. Hän pitää hienona asiana, että kaupungin sivistystoimi on ollut Sospron mukana suunnittelemassa toimintaa heti alusta lähtien.

– Sosprolle saadaan luotua mukava kyläkoulun tunnelma. Vastaavasti henkilökunnalla on työkaverit lähellä. Vinkkejä ja ideoita löytyy vierestä, mikä on tärkeää työssä jaksamisen kannalta. Siinä on hyvä selkäranka tukena.

Fysiikan, kemian, käsitöiden, liikunnan ja kotitalouden opetusta voidaan järjestää Armfeltin koululla.

Edellinen Seuraava