Satamatien kuulumisia | 3.4.2024

Satamatien palvelukortteli syntyy asiakkaiden tarpeita kuunnellen

Hoivatilojen ja Norlandian tuloksekas kumppanuus jatkuu Oulun Satamatien palvelukorttelissa. Investoinnin taustalla on tarkkaa demografiaa, tietämystä ja näkemystä. Tavoitteena on tarjota hoiva-asumista, johon asiakkaat muuttavat mielellään.

Norlandian ja Hoivatilojen yhteistyöstä on kertynyt kokemusta jo usean vuoden ajalta. Ensimmäinen yhdessä kehitetty palvelukortteli valmistui Tuusulan asuntomessuille 2020. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä, ja Oulun Satamatielle valmistuu
Hoivatilojen ja Norlandian neljäs korttelikohde.

– Pitkäjänteinen yhteistyö Hoivatilojen ja Norlandian kesken rakentuu kykyyn ymmärtää toista osapuolta sekä aitoon halukkuuteen kehittyä itse kumppanina, toteaa Hoivatilojen hankekehityksestä ja asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Vikman.

Hoivatilojen palvelukorttelit sijaitsevat suurissa kaupungeissa helposti saavutettavilla paikoilla. Siksi yliopistokaupunki Oulu ja Toppilansalmen keskeinen sijainti kiinnostivat Norlandiaa.

– Tarjoamme Satamatien palvelukorttelissa hyvin monenlaisia innovatiivisia palveluita ikäihmisille, perheille sekä kirsikkana kakun päällä koirille omistajineen, kertoo Norlandian hoivaliiketoiminnan johtaja Mira Ruusunen.

Uuden kohteen sijaintipäätöksen taustalla on myös tarkkaa demografiaa, tietämystä asiakkaiden ja hyvinvointialueen palvelutarpeista ja näkemystä olemassa olevasta kysynnästä. Satamatien palvelukortteli sijoittuu alueelle, johon rakennetaan paljon tavanomaista asumista.

Erilaisten asumismuotojen sekoittuminen on Oulun kaupungin asumispolitiikan tavoitteiden mukaista. Niin ikään palveluiden tuominen kehittyvän asuinalueen keskelle on kaupunkikehittämistä parhaimmillaan, taustoittaa Vikman.

– Tämä kohde on kehitetty vastaamaan palvelutarpeen voimakkaaseen kasvuun. Oulun kaupungin alueella yli 75 vuotta täyttäneiden määrä tulee kasvamaan vuoteen 2035 mennessä lähes 60 prosenttia, joten hoivakoteja ja palveluasumisen paikkoja tarvitaan tulevaisuudessa lisää, Vikman sanoo.

Hoivatilojen hankepäällikkö Panu Pigg toteaa, että hankekehityksen näkökulmasta Toppilansalmen palvelukortteli on kokoluokaltaan ja monimuotoisuudeltaan iso ja siksi haastavakin kokonaisuus. Tämän ja alueen historiallisuuden vuoksi se on myös täysin uniikki.

– Yhteistyö eri osapuolten kanssa on ollut hyvää ja avointa. Tässä hankkeessa voi selvästi havaita, että kaikki ovat olleet mukana innolla edistämässä sitä. Varmasti tämä on tärkeä kohde kaikille mukana oleville, mutta isommassa kontekstissa myös kaupungille ja hyvinvointialueelle. Näille tahoille tällä hankkeella on myös varmasti paljon positiivisia vaikutuksia.

Panu Pigg, hankepäällikkö, Hoivatilat Oyj

Satamatien palvelukortteli on hankkeena uniikki kokonaisuus, jossa korostuu osapuolten välinen hyvä ja avoin yhteistyö sekä into kehittää hanketta eteenpäin. Korttelin työmaata kävivät katsomassa helmikuussa Norlandian maajohtaja Olli Lehtisalo, Hoivatilojen rakennuttajapäällikkö Jari Lehto, Norlandian hoivaliiketoiminnan johtaja Mira Ruusunen, Hoivatilojen hankekehityksestä ja asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Vikman sekä hankepäällikkö Panu Pigg.

Asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen

– Satamatien palvelukorttelissa elää Yhdessä-konseptimme, jonka vahvuus on, että ikäihmiset, lapset ja koirat saavat viettää yhteistä ja siten rikasta arkea. Olemme kehittäneet Oulussa konseptia niin, että yhteisölliset tilat mahdollistavat aiempaa helpommin asiakasryhmien yhdessäolon, Mira Ruusunen kertoo.

Satamatien palvelukortteliin sijoittuu useita palveluntarjoajia, ja kerrosneliöitä tulee 10 600. Norlandia tarjoaa kodin 124 asiakkaalle: 90 paikkaa ympärivuorokautiseen yhteisölliseen palveluasumiseen ja 34 asuntoa yhteisölliseen asumiseen. Kortteli kehittyy asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen.

– Meille tulee Satamatien palvelukortteliin kerroksittain kolme ryhmäkotia, joissa on pieniä kymmenen asukakkaan ryhmäkoteja. Pystymme vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin hyvin monipuolisesti, Ruusunen tähdentää.

Ennen Satamatien hankkeen käynnistymistä Norlandian ammattilaiset kävivät tutustumiskäynnillä maailmankuulussa dementiakylässä Hollannissa. Nähtyä ja opittua hyödynnetään, kun Norlandia tuo nyt uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia Ouluun. Satamatien palvelukortteli on Norlandian suurin hanke ja lippulaivakohde. Konsepti on uniikki, markkinoilla täysin muista erottuva.

Satamatien palvelukorttelissa sisäpihat mahdollistavat lasten ja aikuisten kohtaamiset, ja sisäpuutarhoissa voi viettää vapaa-aikaa mieltymystensä mukaisesti.

Muistisairaille ja ikäihmisille on tarjolla turvalliset ulkoilupaikat. Kirsikkana kakun päällä on kortteliin sijoittuva koirien päiväkoti. Ruusunen kertoo, että kokemukset puhuvat puolestaan.

– Yhdessä-konseptin yksiköissämme Tuusulassa, Helsingissä ja Kuopiossa eletään jo yhteisöllistä arkea niin ikäihmisten, lasten kuin koirien kanssa. Niissä on perheitä, jotka tuovat lapsensa ja koiransa aamulla hoitoon ja jäävät viettämään yhteistä iltaa asukkaina olevien ikäihmisten kanssa.

Mira Ruusunen, hoivaliiketoiminnan johtaja, Norlandia Care Oy

– Yhdessä-kortteleistamme on ammennettu paljon tämän kohteen suunnitteluvaiheeseen. Esimerkiksi tilaratkaisuissa näkyvät asiat, jotka olemme itse konkreettisesti arjesta huomanneet, että ne kannattaa tehdä tietyllä tapaa, sanoo Mira Ruusunen.

Lue lisää
Edellinen Seuraava