Artikkelit | 15.8.2023

Uusia ratkaisuja ikäihmisten asumiseen ja hoivaan tarvitaan nopeasti – yhteisöllisyys varteenotettava vaihtoehto

Väestön nopea ikääntyminen edellyttää lisää ja uudenlaisia ikäihmisten palveluja. Asumisen ratkaisuja kehittämällä pyritään paitsi vanhusten parempaan elämänlaatuun jo ennen raskaampien hoivapalvelujen piiriin joutumista, myös hoivan kustannusten hillintään. Oulun keskustaan loppuvuodesta 2023 valmistuva Nonna Lumina tarjoaa ikäihmisille paitsi esteettömiä koteja, myös yhteisöllisyyttä ja tukipalveluja.

Laitoshoivan purkamisesta kotihoitoon ja hybridiasumiseen

Välimuotoisia ja yhteisöllisiä asumisratkaisuja on kehitetty jo pidempään paitsi kalliin ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannusten vähentämiseksi, myös tukemaan ikäihmisten omatoimista elämää ja toimintakykyä. Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Laitosasumisesta pyritään eroon kokonaan ja ympärivuorokautiseen hoivaan siirrytään vasta, kun toimintakyky ei riitä arjen toimintoihin tuetusti.

Yksi ikääntyneiden asumisen suurimmista haasteista on sopivien asuntojen määrä. Vuoteen 2030 mennessä Suomeen tarvitaan 350 000 uutta esteetöntä asuntoa. Vanhusten kotien muutostöitä esteettömiksi, kuten invahissien jälkiasennuksia tuetaan, mutta kotihoidon haasteita on muitakin.

– Ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti. Vanhushoivan kapasiteetti ja resurssit eivät tule riittämään nykyisillä toimintamalleilla. Tarvitsemme määrän lisäksi uudenlaista asumista ja moderneja palveluita, joissa huomioidaan nykyteknologia ja kohtaamisen merkitys, sanoo Nora Stenvall, palvelukehitysyhtiö Nonna Groupin toimitusjohtaja.

Arkkitehdin havainnekuva Oulun keskustaan valmistuvasta Nonna Lumina -palvelutalosta
Nonna Lumina valmistuu Oulun keskustaan loppuvuodesta 2023. Keskustan palvelut täydentävät talon tarjoamia palveluja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi keväällä 2023, että yhä harvempi saa kotihoidon palveluja, vaikka tarve on kasvanut. Etelä-Suomen haasteita on iso asiakasmäärä ja pohjoisessa etäisyydet.

Erityisen isona haasteena Nora Stenvall näkee ikäihmisten kokeman yksinäisyyden:
– Vaikka kotiin tuotaisiin palveluja, ei sosiaalisia kontakteja voi korvata päivittäisillä hoitajakäynneillä. Siksi yhteisöllinen asuminen kaikentyyppisten toimijoiden tarjoamana on vaikuttava tapa pitää yllä toimintakykyä ja henkistä hyvinvointia.

Nonna on yhteisöllisen asumisen kehittämisen edelläkävijä

Nonna Group on valtakunnallinen palvelukehitysyhtiö, jonka toiminnan arvoja ovat elämänkaariajattelu, huolenpito ja ihmisläheisyys. Nonna-talot ovat uudenlaisia moderneja välimuotoisen asumisen yksiköitä, joissa ikäihmisille tarjotaan erilaisia tukipalveluja saman katon alta. Joka vuosi Nonna avaa kahdesta kolmeen uutta kohdetta pääosin kasvukeskuksissa. Nyt Nonna-taloja sijaitsee jo Turussa, Rovaniemellä, Kuopiossa ja loppuvuodesta myös Oulussa. Nonna pyörittää jo yli 200 asuntoa ja lähivuosina tavoite on toimia jo kymmenellä paikkakunnalla.

– Meidän tavoitteemme ei ole tehdä määrällisesti paljon, vaan tietyllä tavalla. Me emme yksittäisenä toimijana pysty palvelemaan kaikkia suomalaisia, vaan strategiamme on auttaa ja tukea kohtuullisen hyväkuntoisia ikäihmisiä ja heidän elämänlaatuaan sekä toivoa siitä, ettei raskaisiin palveluihin ole tarvetta siirtyä, Nora Stenvall avaa Nonna Groupin toiminta-ajatusta.

Jokaisessa Nonna-talossa asukkaita palvelee tuttu henkilökunta: talon oma sairaanhoitaja, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Lisäpalveluita muissa kotona asumisen tukipalveluissa, kuten siivouksessa ja ateriapalveluissa Nonna tarjoaa yhteistyökumppaneiden kautta tukien paikallisia yrittäjiä ja yhteisöjä.

Oulussa Nonna-talo kohoaa Hoivatilojen rakennuttamaan ja omistamaan kiinteistöön aivan ydinkeskustassa.

Nonna Luminan rakennustyö on käynnissä Kauppurienkadulla Vaaranpihan korttelissa.

– Hoivatilojen tehtävä on mahdollistaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille parhaat mahdolliset puitteet, jotta heidän asiakkaansa saavat hyvät edellytykset hyvään arkeen. Hoivatilojen kiinteistö on alusta, jonka päälle voidaan rakentaa toiminnallisesti järkeviä ja kunnianhimoisia palvelukonsepteja, Hoivatilojen toimitusjohtaja Atte Niittylä kertoo.

Pitkäaikainen vuokrasopimus oli Nonnalle luonteva ratkaisu.
– Olemme kehittäneet kohteen yhteistyössä: erinomainen yhteistyökumppani kiinteistökehittämisen näkökulmasta, me palvelujen suunnittelijana ja toteuttajana. Tämä osaamisalueiden yhteistyömalli toimii, eikä pitkän vuokrasopimuksen ansiosta ole tarvetta rakentaa omaa kiinteistöä, Nora Stenvall sanoo.

.

Toimitusjohtajat Nora Stenvall, Nonna Group ja Atte Niittylä, Hoivatilat työmaakäynnillä Nonna Luminassa.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa toimiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirryttyä kunnilta hyvinvointialueille on vanhusten asumisen kannalta syntynyt uusi yhdyspinta. Uusi vanhuspalvelulaki velvoittaa hyvinvointialueet ja kunnat tekemään toimenpidesuunnitelman ikääntyneiden hyvinvoinnin osalta. Suunnitelmaan tulee sisältyä myös asumista koskevien tarpeiden ennakointi sekä niitä vastaavan asumisen kehittäminen, ja hyvinvointialueiden on neuvottava ikääntyneitä oman asumisensa ennakoinnissa.

Valtioneuvoston julkaisemassa Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa -tutkimuksessa esitetään suosituksia muun muassa asunto- ja kaavoituspolitiikkaan. Monipuolisia, yhteisöllisyyttä korostavia asumisratkaisuja eri ikäryhmille on suositeltavaa edistää, ja ikääntyneille sopivaa asumista ja asuinympäristöjä suunnitella erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen lähelle.

– Hyvinvointialueiden ja kuntien tulee näin uudistuksen alkumetreillä selkeyttää ja tiivistää keskinäistä yhteistyötään. Nyt kunnilla on kaavoituksen monopoli ja hyvinvointialueilla palvelujen. Hoivatilat taas kokeneena kiinteistökehittäjänä ymmärtää hankkeisiin liittyvät eri roolit, intressit ja näkökulmat, ja pystyy toimimaan koordinaattorina alueiden, kuntien ja operaattorien välissä, jotta asumisen ratkaisuja syntyisi tarvittavassa tahdissa, Atte Niittylä sanoo.

– Hyvinvointialueilla on totta kai pyritty tekemään parhaansa, mutta alueet ovat vasta aloittaneet ja yhdyspintojen rakentaminen on vaiheessa. Toivoisin, että julkinen sektori tekisi kokonaisvaltaisempaa ja huomattavasti tiiviimpää yhteistyötä myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, Nora Stenvall lisää.
– Tästä esimerkkinä mainittakoon Nonna Napapiiri, jossa me yksityisenä toimijana teemme arvokasta ja tiivistä yhteistyötä muun muassa Lapin muistiyhdistyksen kanssa.

Kuva Nonna Linnan ravintolasta
Turun Nonna Linna -palvelutalon ravintola.

Fakta

Nonna Lumina, Oulu
85 esteetöntä ja yhteisöllistä palveluasuntoa
Hoivapalvelut
Tukipalvelut, kuten siivous- ja ateriapalvelut, kuntoutus, virikepalvelut
Kerrosala: 4 000 m2
Energialuokka: A
Valmistuminen: 2023
Rakennuttaja: Hoivatilat Oyj

Nonna Groupin Nora Stenvall ja Hoivatilojen Atte Niittylä vierailivat Nonna Luminan työmaalla Oulun keskustassa kesän korvalla.


Tekstissä on viitattu seuraaviin julkaisuihin:

THL: Yhä harvemmat saavat kotihoidon palveluja, vaikka palvelujen tarve on jyrkässä kasvussa. 30.5.2023
https://thl.fi/fi/-/yha-harvemmat-saavat-kotihoidon-palveluja-vaikka-palvelujen-tarve-on-jyrkassa-kasvussa

Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 19/2023: Väestön ikääntymiskehitys edellyttää kustannusvaikuttavia toimenpiteitä asumisen kehittämisessä. 3.5.2023
https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=44301

Edellinen Seuraava