Blogi | 25.9.2023 | Atte Niittylä

Vakaasti ja vastuullisesti myös vastatuulessa

Poikkeuksellisen rajut muutokset yhteiskunnassa ovat haastaneet myös kiinteistöalaa. Näinä aikoina vastuullisen pitkäaikaisen omistamisen ja hyvän taloudenpidon edut korostuvat. Väestön ikääntyminen vauhdittuu ja kaupungistuminen jatkuu, jolloin hoivakiinteistöille ja erilaisille palveluratkaisuille on kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa toimija pystyy panostamaan myös vastuullisuuden eri osa-alueisiin, joita tyypillisesti hahmotetaan kansainvälisen ESG-viitekehyksen kautta. Siinä huomioidaan yrityksen ympäristöasiat, sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa.

Uusimmassa asiakaslehdessämme esittelemme uusia rakenteilla olevia kohteitamme, joille yhteistä on suuri koko, sijainti kaupungin keskustassa ja tätä kautta syntyvä erityisen korkea vaatimustaso. Vastuullisuuden näkökulmasta hankkeita voi ominaisuuksien perusteella luonnehtia seuraavasti:

Tiivis kaupunkirakentaminen on ekologista (E eli environmental). Kaupunkikeskustoissa sijaitsevat kohteet ovat helposti saavutettavia niin asukkaille, heidän läheisilleen, työntekijöille kuin joukkoliikenteellä kulkeville. Kaupunkirakentamisessa korostuvat energiatehokkaat asumisen ja talotekniikan ratkaisut sekä palveluiden keskittämisen hyödyt.

Kaupungistumisen myötä keskustoissa kasvavat myös ikäihmisten palveluasumisen tarpeet (S eli social). Palvelukorttelit yhdistävät sivistyksen, hoivan, asumisen ja kaupalliset palvelut – toimimme myös kunnan, hyvinvointialueen ja palveluntuottajien välisenä koordinaattorina. Yhteisöllisen asumisen ratkaisut tehdään lakiuudistuksen mukaisesti niin, että asukkailla on mahdollisuus monipuoliseen kanssakäymiseen. Saman katon alle pääsevät monenlaiset toimijat ja ikäryhmät, mikä synnyttää ainutlaatuista yhteisöllisyyttä. Yhteishenki välittyykin vahvasti Malminkartanon palvelukorttelia käsittelevässä jutussa.

Vaativat hankkeet edellyttävät rakennuttajalta erityisosaamista ja vakaata taloudenpitoa (G eli governance). Oulun Satamatien palvelukortteli on erinomainen esimerkki siitä, kuinka hyvä suunnittelu, selkeät tavoitteet sekä osapuolten vahva yhteistyö ja keskinäinen luottamus vievät eteenpäin.

Vahvalle rakennuttamisosaamiselle on haastavina aikoina tarvetta. Hyviä esimerkkejä ovat Oulun kaksi uutta kohdetta. Nonna Luminan myötä saadaan palveluasumista otolliselle paikalle ydinkeskustaan. Myös Satamatien palvelukortteli rakentuu ikäihmisten tarpeiden ympärille. Kohteessa tuodaan hankkeen myötä alueelle palveluita, jotka hyödyttävät korttelissa asuvien lisäksi myös muuta rakennettua ympäristöä ja siellä asuvia ihmisiä.

Atte Niittylä
toimitusjohtaja
Hoivatilat


Ratkaisuja-lehtemme on jälleen julkaistu!

Lue lehti

Edellinen Seuraava