Blogi | 23.1.2024 | Ari Hyvärinen

Vastuullinen rakennuttaminen on monimuotoinen kokonaisuus

Vastuullinen rakennuttaminen on osa Hoivatilojen prosessia, jonka lopputuloksena on korkealaatuinen ja kestävä kiinteistö. Tänä päivänä iso merkitys on esimerkiksi ekologisesti vastuullisilla ratkaisuilla. Oma henkilöstömme on rakentamisen vaiheissa tiiviisti mukana edistämässä hankkeita, mistä saamme kiitosta asiakkailtamme.

Kun aikoinaan aloitin tehtävässäni, vastuullisessa rakennuttamisessa tavoitteena oli minimoida epäonnistuneet rakennushankkeet. Ajan saatossa se on jalostunut monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Korostamme vastuullisuuden osalta muun muassa hankkeiden energiankulutuksen minimointia, teknistä toimivuutta, huollettavuutta ja korjattavuutta sekä riskiratkaisujen välttämistä.

Pyrimme olemaan hankkeissa lähellä asiakastamme, vuokralaisia sekä urakoitsijaa, ja tuomme lisäarvoa vastuulliseen rakentamiseen oman laajan kokemuksemme kautta.

Vastuullinen rakennuttaminen korostuu toiminnassamme myös siinä, miten kiinnitämme tiettyihin riskiasioihin hankkeissamme selkeää huomiota ja tuomme ne kumppaneillemme tiedoksi etukäteen, jotta prosessi on selkeä alusta loppuun asti.

Korjattavuus tarkkailuun

Kehitämme vastuullisen rakennuttamisen elementtejä omassa toiminnassamme kaiken aikaa. Ajankohtaisia asioita ovat tänä päivänä muun muassa hiilijalanjälki- ja kädenjälkitarkastelut, energiankulutustarkastelut sekä ekologiset ratkaisut esimerkiksi korjattavuuden kannalta.

Uudet Euroopan Unionin ohjeistukset ja määräykset kiinnittää huomiota tuotteiden ja järjestelmien ympäristövaikutukseen ja kestävyyteen. Toisin sanoen esimerkiksi kiinteistöjen valaisinratkaisujen sekä kodinkoneet on oltava korjattavissa.

Tähän kaikkeen kiinnitetään Hoivatiloilla huomiota jo nyt hankkeita suunnitellessa ja toteuttaessa. Isossa kuvassa pyrkimyksenä tietenkin on, että maailman luonnonvaroja tulisi pystyä kierrättämään järkevästi. Kiinteistöä ajatellessa se tuo myös materian säästöä ja paljon muita hyötyjä.

Hereillä teknologian suhteen

Samaan aikaan kun vastuullinen rakentaminen on noussut rakennusalalla yhä keskeisemmäksi, esiin on noussut vahvasti myös teknologian merkitys. Hoivatiloilla roolimme on olla hereillä uusista teknologioista ja digitalisaatiosta ja soveltaa niitä tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

Teknologian tulee palvella joko asiakkaidemme tai kiinteistönomistajan tarpeita niin, että ratkaisut sopivat yhteen keskenään ja tuottavat lisäarvoa. Olemme rohkeita ja avoimia uusille ratkaisuille ja arvioimme niiden soveltuvuutta tarpeisiimme. Tunnistamme, että lisääntyvä teknologia tuo mukaan myös lisääntynyttä huoltoa.

Tiivisti mukana prosessissa

Palautteiden ja asiakastyytyväisyysmittausten perusteella koemme onnistuneemme vastuullisen rakennuttamisen saralla. Olemme kiinnittäneet huomiota esimerkiksi energiankulutuksen seurantaan, mikä tuottaa selkeää hyötyä kulutuksen laskuna sekä asiakkaillemme että meille kiinteistön omistajalle.

Yksi asia, mikä palautteissa usein nousee esiin, on Hoivatilojen oman henkilöstö hankkeen eri vaiheissa. Kasvolliset henkilöt hankkeen eri vaiheissa koetaan varsin positiiviseksi niin asiakasrajapinnassa, rakennuttamisessa, valvonnassa kuin ylläpidossakin. He sekä vakiintuneet valvontakumppanimme käyvät aktiivisesti työmailla ja seuraavat hankkeiden edistymistä.

Haluamme olla näkyvässä roolissa asiakkaidemme suuntaan. Hankkeissa meillä on työparina hankemanageri ja rakennuttajapäällikkö ja valmistumisen lähestyessä ylläpitopäällikkö tai kiinteistöpäällikkö, jotka yhteistyössä muun organisaation kanssa huolehtivat hankkeen edistymisestä. Heihin on helppo olla yhteydessä, jos tarvetta siihen tulee.

Edellinen Seuraava