Blogi | 4.12.2023 | Pertti Nupponen

Toimiva rakentamisen valvonta huomioi rakennuksen elinkaaren

Rakentamisen valvonta on kiinteistön omistajan ja vuokralaisen näkökulmasta rakennuttamisen edunvalvontaa. Sen avulla varmistetaan, että kokonaisuus tehdään kestävästi ja tarkoituksenmukaisesti alusta loppuun, rakennuksen elinkaari huomioiden. Valvonnassa tarvitaan nykyisin monenlaista osaamista, ja esimerkiksi talotekniikalla on siinä koko ajan tärkeämpi rooli.

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on lakiin kirjoitettu vastuu siitä, että kiinteistöt tehdään määräysten mukaisesti. Tähän vastuuseen kuuluu, että työmaalle tarvitaan tilaajan puolesta urakoitsijan suorituksen laaduntarkkailija. Hän huomioi muun muassa, että ratkaisut vastaavat rakentaessa sitä, mitä on suunniteltu ja että kohdetta toteuttaessa käytetään hyvää rakennustapaa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on lakiin kirjoitettu vastuu siitä, että kiinteistöt tehdään määräysten mukaisesti. Tähän vastuuseen kuuluu, että työmaalle tarvitaan tilaajan puolesta urakoitsijan suorituksen laaduntarkkailija. Hän huomioi muun muassa, että ratkaisut vastaavat rakentaessa sitä, mitä on suunniteltu ja että kohdetta toteuttaessa käytetään hyvää rakennustapaa.

Työmaalla onkin hyvä olla aina monta silmäparia. Meillä Hoivatiloilla kohteiden työmaavalvonnasta huolehtii usein myös ulkopuolinen valvoja. Kun rakentamisen valvojat ja mestarit puhaltavat yhteen hiileen, on lopputuloksena hyvä rakennus, jossa on otettu huomioon sen koko elinkaari.

Talotekniikka huomioon

Kiinteistön tekniset järjestelmät ovat monipuolistuneet ja -mutkaistuneet vuosien aikana huomattavasti, mikä näkyy myös siinä, että rakennusten valvonnassa tarvitaan monenlaista laajaa osaamista. Etenkin talotekniikalla ja sen säätämisellä on koko ajan tärkeämpi rooli. Suomessa puhututtavat paljon sisäilma-asiat – huonolla ilmanvaihdolla hyvä talo menee pilalle valitettavan helposti.

Monipuolisella suunnitelmien ja työmaatoteutuksen valvontaan panostamisella saadaan siis kaikkien osapuolten kannalta parempi lopputulos. Hoivatiloilla talotekniikan monipuolistumiseen on vastattu muun muassa sillä, että meillä on nimetty talotekniikkapäällikkö. Hän ottaa hankkeissa kantaa suunnitelmiin kiinteistönomistajan näkökulmasta, jotta talot ovat priimaa myös kiinteistöjen ylläpidon osalta.

Talotekniikkapäälliköllä on monia kohteita toteuttaessaan muodostunut visio siitä, mihin suuntaan talotekniikkaa kannattaa kehittää ja ohjata järjestelmäsuunnittelua samankaltaiseksi kuin toisissa kohteissa on.

Valvontaa varman päälle

Digitalisaatiosta ja sen hyödyntämisestä puhutaan paljon. Rakennusvalvonnassa uudet teknologiat sopivat ennen kaikkea apuvälineiksi. Hyötyä on esimerkiksi erilaisista rakenteiden sisällä olevista mittalaitteista, jotka usein antavat riidatonta tietoa mahdollisesta ongelmasta. Myös esimerkiksi kannettavat mittalaitteet voivat antaa tietoa laajalta skaalalta.

Apuvälineidenkin kanssa tärkeää on kuitenkin juuri perustekeminen ­– se, että työmaat käydään tarkistamassa omin silmin. Aina välillä tulee tilanteita, jolloin rakennusvalvoja voi sillä kerralla vain todeta, että hyvin rakennettu, ei huomioitavaa. Sehän on vain parempi niin.

Suomi on täynnä sellaisiakin taloja, joissa puutteellisella suunnittelulla ja valvonnalla on vuokralaisille aiheutettu monenlaisia teknisiä ongelmia. Me huolehdimme kiinteistön omistajana siitä, että lopputulos on onnistunut niin meille kuin vuokralaisellekin. Suorin reitti ei ole aina paras mahdollinen, vaan joskus kannattaa tehdä enemmän varman päälle tai toisin kuin alun perin ajatteli.

Edellinen Seuraava