Blogi | 27.2.2023 | Atte Niittylä

Vastuullisin askelin hyvään elämään

Vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa on kasvanut pitkään. Koronapandemia, sotatila Euroopassa ja myrskyisä talous alleviivaavat vastuullisuutta entisestään. Vastuullisuutta käsitellään usein ESG -kehyksen alla. Tarkastelussa korostuvat ympäristö-, sosiaaliset- ja hyvän hallinnon asiat.

Hoivatilojen liiketoiminnassa ympäristöteemaa voidaan lähestyä kiinteistön kehittämisen ja ylläpidon näkökulmista. Molempia pääsemme peilaamaan tämän lehden sivuilla. Ylpeänä esittelemme lukuisia uusia kohteita, muun muassa juuri Helsinkiin valmistuneen Metsolan ala-asteen, jossa panostettiin uusiutuvaan energiaan ja noudatettiin RTS-sertifikaatin laatuvaatimuksia. Avaamme myös, mitä vastuullinen kiinteistöjen omistaminen ja ylläpito käytännössä Hoivatiloilla tarkoittaa.

Sosiaalisen vastuun näkökulma on laaja. Hoivatilojen kiinteistöt toimivat useiden sosiaalipalveluiden alustana. Kaikkien tulee voida asua ja työskennellä turvallisesti ja viihtyisästi kiinteistöissämme. Siksi ne suunnitellaan
yhdessä tulevien käyttäjien ja heidän asiakkaidensa kanssa. Tuore, erinomainen esimerkki on Malminkartanon palvelukortteli, jonka avajaisten lämpimiin tunnelmiin kurkistamme lehden ensimmäisillä aukeamilla.

Hyvä hallinto on kaiken pitkäjänteisen yritystoiminnan edellytys. Olemme avoin ja vastuullinen yrityskansalainen. Kiinteistöjen kehittämisessä tukeudumme kiinteästi osaksi kuntien ja hyvinvointialueiden palveluverkkosuunnittelua. On kaikkien etu, että palvelukiinteistöt sijaitsevat alueilla, joissa palvelutarve on aidosti olemassa ja joille henkilöstön on sujuvaa kulkea. Näin syntyy myös merkittävä määrä työpaikkoja hyville sijainneille.

Hoivatilat haluaa huomioida myös oman henkilökuntansa parhaalla mahdollisella tavalla. Osallistumme vuosittain Great Place to Work -tutkimukseen, jossa arvioidaan työpaikan olosuhteiden laatua. Viimeisin sijoituksemme oli tutkimuksen kärjessä; kategoriassamme Suomen kolmanneksi paras työpaikka. Kannustamme työntekijöitä esimerkiksi urheilemaan ja palkitsemme jokaisen suorituksen. Vuoden aikana useimmat työntekijämme saavuttavat noin 1 000 pistettä ja saavat saman suuruisen euromääräisen lisäpalkkion. Kilometreinä ajateltuna pisteet tarkoittavat lähes koko Suomen päästä päähän kävelyä per henkilö.

Tällä mainiolla porukalla ja yhdessä asiakkaidemme sekä kumppaniemme kanssa kehitämme parempaa yhteiskuntaa.

Atte Niittylä
toimitusjohtaja
Hoivatilat


Ratkaisuja-lehtemme on jälleen julkaistu!


Lue lehti

Edellinen Seuraava