Artikkelit | 21.9.2020

Vuokramallilla säästöjä ja sitoutumista

Oulun kaupunki kilpailutti viime vuonna useita kiinteistöhankkeita vuokramallilla. Pateniemen suuralueen päiväkodin ja Oulunsalon Salonpään koulun toteuttajaksi valittiin Hoivatilat.

– Merkittävin syy kiinteistöjen hankkimiseen vuokramallilla on luonnollisesti taloudellinen säästö. Samalla saadaan laskettua Oulun korkeaa investointitasoa – se pyörii vuositasolla noin 150 miljoonassa
eurossa, avaa taustoja Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki.

Matinheikin mukaan rakentamisen ajatusmaailma on vuokramallikohteissa perinteisestä hankintatavasta poikkeava: lähtökohdat ovat hyvin erilaiset, jos rakennuttaja vastaa kiinteistöstä vähintään 15 vuotta käyttöönoton jälkeen.

– Minulle on ollut positiivinen yllätys, että vuokramallien kehittäjät ja toteuttajat miettivät aidosti sitä, kuinka palvella käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo Matti Matinheikki, yhdyskuntajohtaja.

– Se on hedelmällinen lähtökohta mallin kehittämiselle. Uskon, että käyttäjät tulevat olemaan tyytyväisiä, sillä heidät on otettu alusta asti huomioon kohteen kehittämisessä.

Vuokramallilla hankitaan kunnissa enenevissä määrin niin varhaiskasvatus-, koulu- kuin hoivakiinteistöjäkin. Oulussa erityisesti koulujen osalta palveluverkon kehittämisestä käydään kovaa poliittista vääntöä. Matinheikin mukaan koulujen palveluverkkopäätökset tuntuvat ikuisuusasialta, hän muistelee selvityksen teon kestäneen kaupungilla ainakin oman työrupeamansa ajan – lähes 20 vuotta.

– Palveluverkon osalta kunnissa on valmistauduttu parhaiten nuorten ikäluokkien pienenemiseen, mikä tulee näkymään koko Suomessa. Isompi yllätys tuleekin olemaan seniorikansalaisten määrän kasvu, pohtii Matinheikki.

Yli 75-vuotiaiden määrän nopea kasvu tulee Matinheikin mukaan olemaan haaste niin hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kuin kaupunkisuunnittelun saralla. Seniorikansalaisten määrä on 2,5-kertaistumassa nopeasti: tällä hetkellä Oulussa yli 75-vuotiaita asukkaita on 13 000, vuonna 2040 jo yli 30 000.

Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta muutokseen varaudutaan rakentamalla esteettömiä, turvallisia tiloja ja ympäristöjä. Paineita kaupunkisuunnitteluun tuo myös se, että viime aikoina niin lapsiperheiden kuin seniorikansalaisten kiinnostus keskusta-asumiseen on kasvanut.

– Kaupungistumisen vauhti on Suomessa suuri, joten kohteet pitää rakentaa ihmisiä varten. Koska ihmiset haluavat asua keskustassa tai sen liepeillä, tulevat myös kiinteistöjen vuokramallikohteet ennen pitkää siirtymään reuna-alueilta keskustaan tai sen tuntumaan.

Asuntomessuilta löylyihin

Viime aikoina Matti Matinheikki on toiminut mm. Oulun Asuntomessujen 2025 arkkitehtikilpailun raadin puheenjohtajana. Yksi asia, mikä nousee esille niin Asuntomessujen yhteydessä kuin kaupunkisuunnittelussa laajemminkin, on yhteisöllinen asuminen.

– Asuntomessualueemme sijaitsee todella hyvällä paikalla Oulujoen suistossa, keskustan läheisyydessä. Se luo erinomaiset mahdollisuudet monisukupolviseen asumiseen, hoivakodista opiskelija-asuntoihin.

Muita erityisen merkittäviä asioita yhdyskuntajohtajan työpöydällä ovat viime aikoina olleet Raksilan markettialueen kaavan eteneminen ja torialueen kehittäminen. Kauppatori ympäristöineen on muuttumassa niin Kauppahallin remontin, Torihotellin rakentamisen kuin Kiikelin löylymaailman myötä.

– Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta Oulussa on käynnissä useita todella tärkeitä hankkeita. Esimerkiksi löylymaailma tulee monipuolistamaan torielämää huomattavasti, ja Asuntomessuilla voimme näyttää suuntaa yhteisöllisen asumisen kehittämisessä.

Edellinen Seuraava